Přejít k hlavnímu obsahu
Rozhovory

ANKETA: Nebojte se prosadit svůj nápad, firmy inovace podporují

"Chtěli jsme se poznat jinak než jen v saku a košilích" Hana Zemková, Relatonship Manager pro banky, ČSOB Markéta Kučerová, Specialized Banking Officier, ČSOB Jak vaše cesta v ČSOB vlastně začala? Vše začalo přihlášením do trainee programu Foxes v roce 2014, do kterého jsme byly spolu s deseti kolegy vybrány z asi 500 uchazečů z celé ČR. Byl to pro nás nejlepší start kariéry, jaký jsme si v ...

Martin Valach: Banky prohrávají na komplexnosti

Kde vidíte v současnosti největší odlišnost českého trhu finančních služeb od okolního světa? Relevantní pohled mohu dát v oblasti klientů s nadprůměrným majetkem, což je náš cílový klientský segment. V zemích, které jsou dnes dál, je ten hlavní rozdíl v komplexnosti. Movití lidé jednoznačně preferují komplexní servis, chtějí komplexní radu i řešení. Takový servis nedokáží ani ve světě poskytov...

Katarína Kakalíková: Úředníci v Bruselu si myjí ruce, zatímco banky nevědí, co mají dělat

Jak se díváte na zastropení mezibankovních poplatků? Nebudou banky nuceny zvýšit jiné poplatky za své služby?  Jelikož se sníží příjmy na straně vydavatelských bank, je logický a velmi pravděpodobný krok právě zvýšení jejich poplatků nebo zpoplatnění služeb, které doposud byly zdarma. Podobné efekty jsme viděli v každé zemi, kde se mezibankovní poplatky zregulovaly. Osobně si myslím, že banky s...

ANKETA: Velké firmy a korporace – v čem mohou banky zlepšit přístup?

1) Jak vnímáte úvěrovou politiku českých bank? Je obtížné získat v dnešní době úvěr?  2) Jak byste hodnotili přístup českých bank? Vyjdou vám vstříc v rámci vašich potřeb? 3) Jak se díváte na zavedení technologie biometrického podpisu do českých bank. Usnadní vám to komunikaci s bankou?   Kateřina Mikšovská, tisková mluvčí, O2 Czech Republic 1) Úvěrovou politiku v Česku považujeme za obezřetně...

Lukáš Bohuslav: Banky by měly k osobním údajům vydat vnitřní předpis

Jaká základní pravidla je nutné dodržovat, aby se banka či její zaměstnanci nedostali do trestněprávních problémů kvůli osobním údajům? V prvé řadě je třeba si říci, co je to osobním údajem. V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů za něj můžeme považovat jakoukoliv informaci, na základě které jsme schopni identifikovat subjekt na základě určitého čísla, kódu nebo nějakého prvku specifické...

ANKETA: Biometrický podpis v očích finančníků

1) Využíváte technologii biometrického podpisu pomocí tabletů a SignPadů? 2) Jaké je v současné době ve vaší bance kvantitativní zastoupení papírových dokumentů ve srovnání s těmi digitálními? 3) Myslíte si, že biometrický podpis může ve finanční sféře plně nahradit vlastnoruční podpis?   Martin Vašek, ředitel útvaru Produkty a integrace, ČSOB a Era 1) Ano, digitalizace a unikátní metody biome...

Jan Krákora: Regulace ano, ale s rozumem!

Právní regulace bankovního sektoru stále zesiluje. Je to tak správné? Ekonomická krize měla na regulaci bank samozřejmě významný dopad. Po krizi jde však o pochopitelný a myslím že i v zásadě pozitivní jev. Je správné, aby se regulátor kromě kapitálové přiměřenosti soustředil i na solventnost bank a jejich likviditu a schopnost vypořádávat se s ekonomickými problémy. Na jednu stranu je tedy zvý...

ANKETA: Regulace, nová pravidla? Jak je vnímají bankéři?

1) Mluví se o sjednocení pravidel pro hypotéky a spotřebitelské úvěry. Jak velký by to pro vás představovalo problém? 2) Jak hodnotíte změny v exekucích? Snižuje se podle vás jejich prostřednictvím vymahatelnost práva? 3) Souhlasíte s omezeními insolvenčních správců a pravidlem, že musí být v úředních hodinách na své provozovně? 4) Využívají vaši klienti svěřenských fondů, které zavedl novy obč...

Soumrak hotovosti se nekoná

Objem hotovostních transakcí rok od roku ubývá, jaká skupina klientů v dnešní době využívá nejčastěji hotovostní transakce?  Podíl hotovostních plateb se postupně snižuje, i když jen velmi pomalu a stále tak tato forma placení zůstává preferovanou pro řadu klientů. Obecně se dá říci, že využívání hotovosti je stále dominantní u klientů s nižším vzděláním, nízkopříjmových domácností a také u oby...

Lenka Jurošková: Regulaci se musíme věnovat už, když je v bruselských plenkách

Jaký je Váš pohled na regulace v rámci českého finančního trhu? Nejsou příliš ve vleku EU? Většina regulací u nás dnes samozřejmě vychází především z předpisů Evropské unie. U směrnic, které transponujeme, se ale snažíme využít možností, které máme, aby výsledné předpisy co nejvíc odrážely potřeby českého trhu. V evropské rovině se pak aktivně účastníme odborných diskuzí už při vytváření jednot...

digweek2023

Komentáře komentáře
Zklidnění na trzích dává Fedu šanci zvýšit sazby Ještě před propuknutím aktuálních finančních turbulencí se zdálo nejpravděpodobn... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko
Česká inflace v únoru podle očekávání zpomalila V únoru dál zdražovaly zejména některé potraviny v čele se zeleninou (+12,7 %) a... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
Další měsíc bez intervencí I když ČNB neintervenuje, působí její kurzový „slib“ jako stabilizační faktor. D... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek