Přejít k hlavnímu obsahu
Regulace

Proniknou letos do evropských bank aktivističtí investoři?

Frankfurt am Main
Po většinu dekády vedoucí k roku 2022 se banky v Evropě prezentovaly svým investorům tak, že se sice jejich ziskovost pohybuje na nízkých úrovních, ale v dalších letech se zlepší, a to se promítne i na hodnotě akcií. Dnes se již dá říct, že managementy bank tuto proklamaci splnily. Pokud se podíváme na 10 let – od začátku roku 2013 do konce roku 2022, tak zjistíme že ukazatel ROE (návratnost ka...

Role RegTechu ve 21. století: Transformace regulací v bankovnictví a fintechu

regulace
Co je RegTech? RegTech je v podstatě spojením slov „regulace“ a „technologie“ a označuje využívání moderních technologií k automatizaci a zlepšení procesů dodržování regulací a compliance v bankovním průmyslu. Tato technologie zahrnuje široké spektrum nástrojů a aplikací, které umožňují finančním institucím lépe reagovat na regulace a snižovat náklady spojené s jejich implementací. Tato oblast ...

ESG reporting jako součást identifikace obchodních příležitostí a rizik bank

ESG infografika
Cíle udržitelného rozvoje, plány na snižování emisí skleníkových plynů a na ně navazující ESG legislativa přináší nové principy a přístupy. Mimo jiné jsou to povinnosti provádět due diligence společností v dodavatelském řetězci, identifikovat, měřit a vyhodnocovat klíčová rizika, stejně jako dopady a příležitosti vyplývající z klimatické změny. Tyto výzvy se bezprostředně dotýkají jak bank a da...

Část pravidel Basel III se nejspíše znovu odloží

european union
Již dříve bylo zavedení přesunuto kvůli pandemii na rok 2022 a poté na 2023. Většina pravidel Baselu III, souboru tvrdších kapitálových pravidel navržených pro banky po globální finanční krizi před více než deseti lety, již byla implementována. Státy pod vedením českého předsednictví vyslyšely volání ze strany bank, které upozorňovaly na to, že v současnosti drží dostatek kapitálu a vyšší požad...

Pohádka o Františkovi a bankovní regulaci

bank ilustration
František Dobrota seděl ve své kanceláři a pilně kontroloval políčko na listu IFNREP-254 v buňce AI611. Byl sám se sebou spokojený. Jeho práce byla zodpovědná a byla zárukou fungování stabilního a operačně odolného finančního sektoru. Po vyplnění tabulky se reporty automatizovaně aktualizovaly na decentralizovaných serverech, které měla jejich banka implementované pomocí páté generace technolog...

Dilemata regulace hypotéčních úvěrů

Variaci na téma kvantitativní uvolňování domácí provenience byl aktivistický krok ČNB, která na podporu programu cílování inflace vyhlásila od podzimu 2013 kurzový závazek, který svědomitě po čtyři roky plnila, ač podle názoru velké části odborné komunity nebyl k takovému krok důvod, nehrozila bankovní krize a vážnou hrozbou nebyla ani cenová deflace. Českou ekonomiku tak v současnosti obsluhuj...

Finanční správa se zaměřila na kontrolu poskytovatelů ubytovacích služeb přes Airbnb

„Finanční správa se elektronickými platformami zabývá již delší dobu. Nejdříve jsme šli cestou prevence a vypracovali jsme metodiku, ve které je dopodrobna rozepsáno, jaké daňové povinnosti musí pronajímatelé těchto platforem plnit. Dále jsme daňové subjekty upozornili, aby si své povinnosti splnili dříve, než od finančních úřadů případně dostanou výzvy k doplacení daní. Řada subjektů na naši p...

ČNB ponechává limity hypoték beze změny

Bankovní rada dnes rozhodla o zachování současných limitů ukazatelů pro poskytování hypotečních úvěrů. Maximální hranice ukazatele LTV (Loan-to-Value, tedy poměr výše hypotečního úvěru a hodnoty zástavy) tak zůstává na 90 % s tím, že banky mohou poskytnout maximálně 15 % úvěrů s LTV mezi 80 a 90 %. V platnosti zůstávají také limity příjmových ukazatelů zavedené v říjnu 2018. Banky by i nadále n...

Ministerstvo financí představilo novelu daňového řádu

On-line finanční úřad aneb portál MOJE daně je jasnou prioritou Ministerstva financí. Jeho zákonná podoba vznikne rozšířením již existující daňové informační schránky (DIS), kterou dnes využívá pouze malá část poplatníků. Díky novele se DIS „upgraduje“ na obdobu internetového bankovnictví v oblasti daní. Poplatníkům bude nově nabízet možnost předvyplnění daňového přiznání údaji, jimiž finanční ...

Téměř po roce účinnosti GDPR hrozí 4 z 10 firem pokuty kvůli neplnění požadavků

Při obdobném průzkumu na závěr roku 2017 polovina firem očekávala, že v době nabytí účinnosti bude na legislativu připravena. Téměř rok po tomto datu je v plném souladu pouze 6 z 10 oslovených společností, významná část má ke splnění všech požadavků stále daleko. Existují také podniky, jež nevnímají GDPR jako povinnost, kterou by se měly zabývat. „Výsledky průzkumu nám potvrdily poznání z praxe...

DORA

Komentáře komentáře
O francouzských volbách, udržitelnosti dluhu a roli ECB Trhy obecně nemají rády nejistotu, a ta je ve spojitosti s výsledkem parlamentní... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko
Americká centrální banka spoluurčuje vývoj českých hypoték Toto oživování ale bylo výrazně pomalejší než v dubnu, kdy onen převis přesáhl 2... Michal Skořepa, ekonom České spořitelny
Profile picture for user Michal Skořepa
Inflace v květnu zpomalila Oproti dubnu ceny stagnovaly, jelikož cenové pohyby řady položek se vykompenzova... Jakub Seidler, hlavní ekonom ČBA
Profile picture for user seidler