Přejít k hlavnímu obsahu
V roce 2017 vzniklo 32 557 obchodních společností, nejvíce v historii ČR
V roce 2017 vzniklo v České republice 32 557 obchodních společností a zaniklo jich 12 100. Počet vzniklých i zaniklých společností byl vůbec nejvyšší v historii ČR. V uplynulém roce tak v ČR přibylo 20 457 obchodních společností, což je opět nejvyšší počet v historii ČR. Zároveň se snížil podíl bankrotů na zánicích firem, když se poprvé dostal pod hranici 10 %. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.
český obchod

Počet nově vzniklých obchodních společností (OS) se v roce 2017 meziročně zvýšil o  3 398, zatímco počet zaniklých obchodních společností vzrostl o 3 335. „V posledních čtyřech letech se čistý přírůstek počtu obchodních společností téměř nemění, když jich každý rok v České republice přibude okolo 20 tisíc,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau. Loňský  přírůstek ve výši 20 457 společností je sice jen o pár desítek vyšší než v roce 2016, přesto však jde o největší nárůst počtu obchodních společností v historii ČR.

 „Pokud se na nárůst počtu nově vzniklých a zaniklých společností podíváme z pohledu meziroční dynamiky, zjistíme, že počet zaniklých společností se zvyšuje rychleji než počet nových (38 % versus 12 %). Počet nových společností na jednu zaniklou se tak postupně snižuje,“ dodává Věra Kameníčková. Nejvíce nových společností vzniklo v březnu 2017, konkrétně 3 451, nejméně potom v červenci, kdy bylo založeno 1 920 společností. Nejvíce zániků firem bylo zaznamenáno v listopadu, kdy jich svoji činnost ukončilo 1 319, nejvíce v historii ČR. Nejméně firem naopak svoji činnost ukončilo v únoru, konkrétně 859.

Nejvíce OS vzniklo ve specializovaných oborech, nejvíce jich zaniklo v obchodu

V uplynulém roce vzniklo nejvíce obchodních společností v odvětví profesní, vědecké a technické činnosti, konkrétně 7 361. Jde přitom o obory, které jsou vysoce specializované a vyžadují expertní znalosti. Následoval obchod, ve kterém vzniklo 6 978 obchodních společností, a nakládání s nemovitostmi se 4 079 novými společnostmi. Nejvíce společností potom zaniklo v obchodu (4 278 OS), v odvětví nakládání s nemovitostmi (2 419 OS) a v profesních, vědeckých a technických činnostech (1 272 OS). V tomto odvětví tak v roce 2017 došlo k nejvyššímu nárůstu počtu společností (+ 6 089). Následoval obchod (+ 2 700 OS) a zpracovatelský průmysl (+ 2 058 OS).

Růst obliby profesních, vědeckých a technických činností dokazuje také fakt, že jde o nejdynamičtěji rostoucí segment. Na 10 zaniklých obchodních společností připadlo 58 nových. Následuje odvětví informačních a komunikačních činností se 48 novými firmami na 10 zaniklých a ubytování a stravování se 47 novými OS na 10 zaniklých.

Nejvíce se firmám dařilo ve Středočeském kraji a na Pardubicku

Nejvíce obchodních společností vzniklo i zaniklo v roce 2017 ve velkých regionálních centrech a jejich okolí. V Praze vzniklo 14 499 společností, v Jihomoravském kraji 4 131 a v Moravskoslezském kraji 2 587. Zároveň v Praze zaniklo 6 071 společností a v Jihomoravském kraji 1 399. Třetí největší počet firem zanikl na Ústecku, kde šlo o 718 společností. Nejvíce firem tak přibylo v Praze (8 428 OS), Jihomoravském kraji (2 732 OS), Moravskoslezském kraji (1 923 OS) a také ve Středočeském kraji (1 845 OS).

Právě ve Středočeském kraji došlo spolu s krajem Pardubickým k nejvyššímu relativnímu nárůstu počtu obchodních společností. Na deset zaniklých společností v roce 2017 připadlo 40 nových. Podobně na tom byl také Moravskoslezský kraj, kde na deset zaniklých společností připadlo 39 nových. Naopak v Ústeckém kraji připadlo na 10 zaniklých společností pouze 14 nových, na Plzeňsku 21 a v Praze 24 společností.

Bankroty se na zániku firem podílí stále méně

Zatímco počet zaniklých společností v uplynulých letech postupně rostl, počet jejich bankrotů se naopak snižoval. V roce 2017 tak bankroty činily pouze 6,4 % všech zániků obchodních společností. „Až do roku 2014 se bankroty podílely na zánicích obchodních společností více než jednou pětinou. Výraznější pokles pod hranici 20 % jsme zaznamenali až v roce 2015 a v roce 2017 se poprvé  tento podíl snížil pod 10 %. To, že je podíl bankrotů na zánicích firem takto nízký, ukazuje na velmi dobrou situaci českých firem. Zvyšující se počet jejich zániků je totiž logickým důsledkem zvyšujícího se počtu firem na českém trhu a sám o sobě příliš nevypovídá o tom, jak se firmám daří nebo nedaří,“ vysvětluje Věra Kameníčková.

Datum vytvoření: 01/02/2018
-- Redakce

 

linkedin

Komentáře komentáře
Nálada v české ekonomice na bodu mrazu Důvodem o trochu lepší – i když stále přece jen negativní – nálady je třeba vidě... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
Hrozí české ekonomice měnová krize? Pravdou je, že tuzemskou ekonomiku sužuje řada významných makroekonomických nero... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko
ČNB ponechává sazby stabilní a výrazně přepisuje prognózu Pravděpodobně proto, že ČNB opět zkrátila horizont měnové politiky do původních ... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš