Přejít k hlavnímu obsahu
Jan Kubíček: Čím více rezerv máme, tím si můžeme dovolit agresivnější složení portfolio
Česká národní banka (ČNB) spravuje devizové rezervy v hodnotě 3,2 bilionu korun, což je jedna z nejvyšších hodnot v poměru k HDP na světě. Nicméně tyto devizové rezervy by centrální bance měly dlouhodobě přinášet výnos, přičemž ČNB jakožto správce rezerv musí vždy volit mezi výnosem a rizikem. „Máme aktiva, která můžeme dlouhodobě investovat a jejichž výnos by měl být vyšší než náklady pasiv, což jsou právě úroky placené komerčním bankám. Nicméně vždy musíme volit mezi výnosem a volatilitou,“ uvedl Jan Kubíček, člen bankovní rady ČNB.
Jan Kubíček

Jak vlastně probíhá výběr správné strategie správy devizových rezerv? Jaké úpravy v rámci ní jsou na obzoru? A jaká rizika v dostupné době hrozí? O těchto a spoustě dalších témat jsme diskutovali s Janem Kubíčkem v novém vydání časopisu Bankovnictví.

V ČNB dohlížíte sekci řízení rizik, jaká hlavní rizika vidíte aktuálně v rámci vývoje české a globální ekonomiky? Dá se říci, že bouře je zažehnána a mohlo by nastat období klidu?

Sekce řízení rizik, kterou dohlížím, se nezaobírá tolik makroekonomickými riziky jako řízením rizik devizových rezerv. Nicméně s makroekonomickými riziky souvisí v tom smyslu, že ceny instrumentů, ve kterých jsou rezervy fakticky uloženy, jsou ovlivněny převážně vývojem v zahraničí. Jinak řečeno, všechno, co ovlivní světové burzy nebo úrokové sazby na měnách, ve kterých máme rezervy, hýbe i cenami cenných papírů, které držíme. Když se ale vrátím k makroekonomickému pohledu, vidím rizika jak zahraniční, tak i domácí. U těch zahraničních je tady zejména riziko narušení globálních řetězců. To může nastat kdykoli v souvislosti s konfliktem na Blízkém a Středním východě. Pro českou ekonomiku je i rizikem situace v Německu, kde aktuální vyhlídky jsou pesimističtější. Německá dluhová brzda bude znamenat větší fiskální utažení, což se může projevit přes zahraniční obchod i u nás.  

Datum vytvoření: 19/01/2024

linkedin

Komentáře komentáře
Červencová důvěra poklesla jak u domácností, tak podnikatelů Citelný pokles v průmyslu následuje po červnovém růstu a hlavní příčinou je trad... Jakub Seidler, hlavní ekonom ČBA
Profile picture for user seidler
Česká inflace – devátá nejnižší v EU Inflace je v ČR už na normálních úrovních, avšak nelze zapomínat na fakt, že inf... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
Týden ve znamení pauzírující ECB V tuzemsku inflace překvapila trh, analytiky i centrální banku ještě razantněji.... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko