Přejít k hlavnímu obsahu
Nová platforma automaticky vyhodnotí udržitelnost podnikání firem
S blížící se platností evropské směrnice CSRD, která od roku 2023 rozšiřuje okruh firem povinných poskytovat informace o dopadech svých aktivit na společnost a životní prostředí, se stále častěji objevuje otázka sběru a vyhodnocení těchto dat. To je zvlášť důležité pro banky, které už nyní mají povinnost u některých firem data o jejich udržitelnosti získávat, vyhodnocovat a integrovat do světa financí. CRIF proto pro banky i další finanční instituce a firmy vyvinul globální platformu s jednotným ESG dotazníkem postaveným na principu známým z úvěrových registrů – jedno společné místo, jednotná struktura, „jedna pravda“.
Synesgy

Tváří v tvář všudypřítomné a pouhým okem viditelné klimatické změně vzniká naléhavá potřeba ohleduplnějšího podnikání ve vztahu k životnímu prostředí, zejména spalováním fosilních paliv, potřeba začít se chovat udržitelně s ohledem na dostupné zdroje a zachování obyvatelné planety pro budoucí generace.

Cílem evropské směrnice CSRD o povinném vykazování nefinančních informací je standardizace dat a informací o řadě dopadů společností na životní prostředí, sociálních a korporátních dopadů na společnost a řada dalších témat zaměřených na plnění 17 cílů udržitelného rozvoje podle OSN. Mezi hlavními ukazateli bude spotřeba energií a energetická efektivita, uhlíková stopa ukazující množství vypouštěných emisí skleníkových plynů, vodní stopa, odpadová stopa, schopnost recyklace, posouzení zelenosti za použití EU taxonomie a mnoho dalších obchodním společnostem ne zcela známých konceptů. Zveřejňované informace budou zahrnovat nejen historické údaje, ale i výhledy do budoucna, jmenovitě roky 2025 a 2030, ke kterým se vážou některé s významných cílů Green Dealu.

Banky jsou klíčovými hybateli změn směrem k udržitelnému podnikání

Banky již nyní nad rámec legislativních povinností v úvěrových podmínkách zohledňují dopady podnikání svých velkých klientů na společnost a životní prostředí. Dosud se ale potýkaly s tím, že společnosti jsou přehlcené složitostí problematiky a nevědí, co a jak budou povinné reportovat a jak tyto informace vůbec získat. Ve světě existuje celá řada standardů a metodik, které se liší přístupem, zaměřením i úrovní detailu (inside-out a obráceně, tedy vliv firmy na životní prostředí a své okolí a naopak vliv klimatických změn na udržitelnost obchodního modelu a fungování dané obchodní společnosti).

CRIF proto využil své dlouholeté zkušenosti z analýzy velkých datových souborů (úvěrové registry, business intelligence služby a další) a vyvinul globální digitální dotazníkovou platformu Synesgy (www.synesgy.cz), která firmám výrazně usnadní získání informací o tom, co všechno se při měření dopadů jejich činnosti na okolí hodnotí. Zároveň jim na základě zodpovězení komplexní sady návodných otázek bezplatně vyhodnotí a vypočte jejich ESG skóre podle dvou nejpoužívanějších mezinárodních rámců v oblasti ESG – 17 SDGs a GRI. Mezinárodní pravidla GRI jsou přitom také základem pro diskusi nad metodikou reportingu nefinančních informací, která bude využita v rámci zmiňované evropské směrnice CSRD.

Zatímco firmy získají snadnou zpětnou vazbu o dopadech své činnosti, banky a další uživatelé platformy Synesgy získají základní dataset s klíčovými údaji podobný například výstupům z úvěrových registrů. Výsledky ESG skóringu jednotlivých firem odpovídají běžným mezinárodním standardům a jsou vzájemně porovnatelné napříč odvětvími i napříč jednotlivými státy. Synesgy zároveň zachycuje úroveň „zelenosti“ dle EU taxonomie, čímž bankám pomáhá plnit informační potřeby stanovené v rámci Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

Jak funguje Synesgy ESG Report?

Synesgy na základě komplexního dotazníku s téměř stovkou otázek vyhodnotí ESG skóre společnosti na pětistupňové škále A–E v pěti kategoriích: environmentální, sociální, správní, odvětvové a celkové skóre. Zároveň myslí na to, že dopady činnosti firem jsou v každém odvětví specifické. „Univerzální“ dotazník je tak doplněný specifickými otázkami pro 15 makrosektorů – od těžby přes zemědělství nebo telekomunikace až po energetiku a teplárenství. Toto řešení umožňuje pokládat relevantní otázky, aniž by společnost byla nucená odpovídat na otázky nesouvisející s jejím podnikáním. Zároveň umožňuje porovnat výsledky společností z různých odvětví.

Kromě dotazníkové části bude služba nadále aktualizována v souladu s vývojem související legislativy a rozšířena například o automatické vyhodnocení dat z veřejných zdrojů. Díky tomu se zjednoduší kontrola toho, zda společnosti dokázaly sesbírat a poskytnout všechny nezbytné informace a data, a firmám odpadne část papírování související s případným doložením správnosti vstupních informací.

Autor: Ondřej Veselovský

Pracuje jako ESG leader CZ & SK ve společnosti CRIF – Czech Credit Bureau. Dříve poskytoval poradenství mezinárodním finančním institucím a soukromému kapitálu na poli risk managementu, M&A a finanční regulace a v rámci práce pro B4 společnosti. Také se věnoval rozvoji a integraci společností zaměřených na distribuci finančních produktů v roli CFO, člena představenstva a odpovědné osoby, pro kterou složil zkoušky České národní banky v oblasti zákona o kapitálovém trhu a zákona o spotřebitelském úvěru. Ondřej vystudoval ČVUT v Praze a získal titul FCCA od Association of Chartered Certified Accountants, UK.

Datum vytvoření: 26/07/2022

linkedin

Komentáře komentáře
Česká ekonomika klesá výrazněji, sazby dolů již v prosinci? Znepokojivý je také pohled do struktury HDP - mezičtvrtletně padají prakticky vš... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
HDP ještě horší než původní odhad Propad hospodářství jasně ilustruje efekt vysoké inflace, která stále likviduje ... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
Pro aktivaci „Sahmova pravidla“ pro recesi v USA netřeba chodit daleko Samozřejmě, připomeneme-li si poslední tempo růstu HDP či dokonce říjnové maloob... Jan Čermák, analytik ČSOB
Profile picture for user Jan Čermák