Přejít k hlavnímu obsahu
Digitální transformace: kdo vyjde jako vítěz a kdo skončí jako poražený?
Bankovní systémy nejen v Česku, ale i ve světě čeká v následujících letech významná digitální transformace. Na to, kdo z ní vyjde jako vítěz a kdo skončí jako poražený, odpovídá Andrei Charniauski, Head of Europe, IDC Financial Insight

Co přesně znamená pojem digitální transformace?

Digitální transformace zahrnuje mnohem více než jen technologie. Jedná se o nepřetržitý proces, jímž se podniky přizpůsobují zásadním změnám u svých zákazníků a trhů nebo je stimulují tím, že s pomocí digitálních technologií inovují a zavádí nové obchodní modely, produkty a služby. Digitální transformace propojuje digitální a fyzické aspekty podniku směrem k zákazníkům a zároveň zvyšuje provozní efektivitu a výkonnost podniku.

Manažeři, kteří vedou své podniky cestou digitální transformace, zavádí digitální technologie spolu s organizačními, provozními a obchodními inovacemi, jejichž cílem jsou nové způsoby fungování podniku a směry obchodního rozvoje. Vznikají nové pozice, zavádí se nové struktury a generální ředitelé se stále více obávají, že jejich podniky – z nedostatku vhodnějších terminologií – „uberovatí“, „poamazonovávají se“ či „airbnbují“. Do roku 2018 významně ohrozí pozici třetiny z dvaceti největších podniků v ČR noví konkurenti a zavedení hráči, kteří se zaměřili na nové služby a obchodní modely.

Které technologie měly největší dopad na transformaci bank v posledních letech?

Ze čtyř pilířů tzv. třetí platformy IT, jejíž součástí jsou big data a jejich analýza, mobilita, podnikové sociální technologie a cloud, měla největší vliv na bankovnictví právě big data. Úloha big dat spočívá v podpoře digitální transformace, přičemž tato technologie slouží spíše jako podpůrný nástroj než stimul. Samotnou digitální transformaci pohání kupředu zásadní změny na trhu, které přináší nově příchozí hráči a potřeba vyhovět regulatorním předpisům. Největší společnosti provádí zásadní změny pouze v reakci na významné události, zatímco začínající a mladé firmy mají volnější ruce při inovacích na základě dat. Právě u nich se transformační síla projeví rychleji než u zavedených společností v regulovaných odvětvích. Ty jen obtížně překonávají postoje k riziku, jež se vyvinuly v průběhu řady let.

Organizace, které mají větší zkušenosti s analýzou obchodních dat a datovými sklady, často podceňují transformační sílu big dat, protože se domnívají, že ji chápou. Často jim unikají převratné možnosti, jež big data nabízejí a které menší a hbitější hráči na trhu rozpoznají a pochopí. Evropské podniky se musí posunout dále. Musí si uvědomit, že procesy, které dříve nebylo možné podporovat s pomocí big dat, lze nyní pomocí velkých dat i zdokonalovat, pokud ne přímo automatizovat.

Jakou roli v rámci bankovního sektoru bude hrát cloud computing?

Cloud computing má v bankovním sektoru perspektivu. Věříme, že migrace bankovních dat a procesů do veřejných a soukromých cloudů během několika let tento sektor rozhodně promění. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně mladou technologii, existuje ještě mnoho aktivit mimo základní činnosti, které banky mohou do cloudu přesunout.

Nejvyšší míra využívání cloudu je v současné době patrná u méně důležitých oblastí, jako sjednocená komunikace, ukládání dat, výpočetní výkon, ERP, kancelářské nástroje a nástroje pro týmovou spolupráci. Podle výsledků průzkumu bude v těchto oblastech využití cloudu nadále výrazně stoupat. Oproti tomu využití cloudu zaostává u služeb, které jsou považovány za strategické pro hlavní činnost bank, např. hosting databází, CRM, business intelligence a bezpečnost jako služba. Následující dva roky budou představovat pro využití cloudu v bankovnictví zlomové období, kdy na předních místech budou ty nejvýznamnější instituce.

Velké banky budou nejen udávat tempo, ale také prošlapávat cestu pro ostatní. Vytvoří nejlepší postupy z hlediska umístění, řízení, vlastnictví a správy dat v cloudu a předlohy pro dodržování regulatorních požadavků v každé z těchto oblastí.

Mnoho bank dnes nepracuje s cloudovými technologiemi. Proč tomu tak je?

Nejasnosti z hlediska regulace zatím bankám brání v nasazování cloudových technologií u nejzásadnějších oblastí obchodní činnosti. Tato regulace vychází z evropských směrnic, např. směrnice o trzích finančních instrumentů (MiFID) a směrnice na ochranu dat. Avšak cloud computing není přímo definován nebo upraven, příslušná ustanovení se odvozují od ustanovení pro konvenční outsourcingové uspořádání. Obecně platí stejné zásady:

  • Vedení banky zůstává odpovědné za data a řízení kritických činností
  • Vedení banky musí provést analýzu rizik u každého případu outsourcingu
  • Využití outsourcingu nesmí být překážkou výkonu bankovního dohledu

Co se týče cloud computingu, metodické pokyny vydávají regulátoři na národní úrovni. Centrální banky postupují různou rychlostí a ve většině případů rozsah využití cloud computingu omezují. EU se proto vyznačuje roztříštěným, nejednotným přístupem k regulaci cloud computingu. Některé centrální banky k této problematice dosud nezaujaly žádné stanovisko. Zmiňuje se o tom studie, kterou vydala Evropská agentura pro síťovou a informační bezpečnost (ENISA). Tato situace ovlivňuje způsob, jakým se odvětví vyvíjí – především v oblasti budování datových center na území EU. Podle jednoho z nejnovějších průzkumů IDC již zhruba 71 procent evropských bank zavedlo řešení založená na veřejných cloudových službách alespoň v jedné obchodní oblasti. Typicky se však pohybuje využití cloudu u různých scénářů okolo 16 procent.

Spousta odpůrců cloudu tvrdí, že bezpečnostní rizika spojená s jeho využíváním převyšují nad výhodami tohoto řešení. Jak to vnímáte vy?

Obavy o bezpečnost představují vážnou překážku širšího přijetí cloudu. Bankovnictví podléhá trvalému intenzivnímu dohledu a náročnost požadavků, zejména u činností přesahujících hranice států, může zásadně ovlivnit rozhodování o přesunu některých obchodních funkcí do cloudu. Nedávné odhalení a zveřejnění zranitelnosti typu Cross-site request forgery (CSRF) u významného amerického poskytovatele cloudových služeb pravděpodobně povede k větší opatrnosti ohledně toho, jaká data a služby přesunou banky do cloudu. Právní odpovědnost za data nese uživatel, nikoli provozovatel cloudových služeb, takže banka do rukou poskytovatele svěřuje i svoji pověst.

Banky musí uchovávat citlivá data za hradbou firewallů, aby dodržely místní regulatorní předpisy. Striktní požadavky na ochranu dat klientů snižují ochotu finančních institucí využívat model soukromého cloudu. Oproti tomu hledisko bezpečnosti hovoří ve prospěch externích cloudových poskytovatelů, jelikož vlastní bezpečnostní opatření finančních institucí nejsou dokonalá – jak ukázal nedávno případ banky J.P. Morgan v USA, které unikly informace o více než 80 milionech účtů, a banky Barclays ve Velké Británii, u níž loni došlo k napadení až 27 000 účtů. Zavádění cloudu se nejspíše i s ohledem na tyto argumenty zrychlí.

Přispívá k transformaci bank i skutečnost, že technologie jsou v současné době dostupnější?

Transformace bank je motivována a stimulována především zkušeností zákazníka. Ti, kdo rozpoznají měřitelný dopad digitálních technologií na svá odvětví, zákazníky, partnery a obchodní praxi, získají skutečnou výhodu oproti svým konkurentům v úsilí vybudovat digitální organizaci. A nikde to neplatí více než v bankovnictví. Všichni vnímají, že bankovní sektor prochází největší transformací za mnoho let, a to transformací stimulovanou technologiemi.

Datum vytvoření: 11/12/2015
-- Redakce

linkedin

Komentáře komentáře
Úspěšné mistrovství světa – může pomoci ekonomickému oživení? Předpokládáme, že samotný šampionát „velkými čísly“ výrazněji nepohne. Podle odh... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
V globální ekonomice narůstá protekcionismus. Jak razantně zareaguje Evropa? Nová cla ovlivní asi jen 4 % celkových čínských dovozů do Ameriky, proto není tř... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko
Přirozená reálná dlouhodobá úroková míra směřuje na sever Jen pro představu - např. forwardově počítaná reálná úroková míra „pět let za pě... Jan Čermák, analytik ČSOB
Profile picture for user Jan Čermák