Přejít k hlavnímu obsahu
Biometrický podpis? V moderní bance naprostá nutnost
Digitalizace businessu je v plném proudu, do centra zájmu se dostávají nejrůznější inovace a nové technologie. Kdybychom však měli uvést jednu oblast, o které se právě dnes v souvislosti s budoucností bankovních služeb mluví stále častěji a stále intenzivněji, pak je to biometrie.

Biometrie v centru pozornosti bank

Biometrika se stává synonymem nejen pro bezpečnost, ale stále více také pro zvyšování komfortu bankovních služeb.

Ve světovém měřítku banky plánují, že biometrická autentizace, například založená na otisku prstu, nahradí hesla a PIN v aplikacích mobilního bankovnictví na chytrých telefonech nebo je brzy začnou využívat pro „biometrické mobilní platby“. Na scénu přicházejí kreditní karty s kontrolou otisku prstu a v budoucnu má biometrika nahradit PIN v tradičních bankomatech. Obrovské investice v současnosti směřují do nových biometrických technologií, jako je Bluetooth náramek, který zaznamenává srdeční tep – takovýto „srdeční podpis“ představuje údajně dokonce spolehlivější identifikaci než například skenování duhovky. Podle některých předpovědí, má být biometrie do roku 2020 v bankovním segmentu převažující metodou ověření identity.

Pokud bychom však měli uvést jednu biometrickou technologii, která je pro oblast bankovnictví nejperspektivnější, pak je jí biometrický dynamický podpis.

Jeho kouzlo tkví v tom, že jeho přínosy jdou napříč mnoha oblastmi – může pomoci zlepšit, zrychlit a zefektivnit bankovní procesy a služby související s oběhem dokumentů. Ale stejně tak pomáhá zlepšit a modernizovat služby, zefektivnit obsluhu klienta a dosáhnout lepší zákaznické zkušenosti.

Úspěšná akvizice? Rozhoduje správný moment

Představme si privátního bankéře, který se právě připravuje na schůzku s perspektivním klientem – mimo zdi banky, v místě, kde se klient cítí dobře. Spokojenost a důvěra klienta se odvíjí se od mnoha detailů. Perfektní servis, maximální komfort a flexibilita, stejně jako diskrétnost jsou v privátním bankovnictví vším. 

V první fázi bankéř klientovi pomáhá specifikovat jeho finanční cíle a hledá optimální řešení jeho individuálních potřeb. V momentě, kdy mají oba jasno, bankéř cítí, že přichází klíčová fáze: Uzavření obchodu. V tom správném okamžiku, a to znamená tady a teď. V momentě, kdy je klient připraven podepsat. Pokud ne? Pak je velmi pravděpodobné, že k akvizici nedojde nikdy. Nezřídka se totiž stává, že si klient obchod rozmyslí, nebo jej uzavře jinde, u konkurence.

Bohužel pokud bankéř musí spoléhat na tradiční postupy založené na papírových dokumentech, kouzlo okamžiku mizí. Buďto klient musí na pobočku, nebo musí čekat na přípravu dokumentace do další schůzky. A to vše se odehrává pouze proto, aby klienta mohl požádat o vlastnoruční podpis.

Správný moment je jednoduše rozhodující. Co když však bankéř otevře příslušný dokument například na svém tabletu, předvyplněná data o klientovi doplní o aktuální detaily a dokument předloží klientovi k podpisu? Proč čekat na papírové dokumenty, když stačí jeden biometrický podpis na tabletu (nebo tzv. signpadu) přímo na místě? Nevypadá právě takto moderní služba?

Biometrický podpis? Intuitivní „náhražka“

Při sjednání produktů a služeb má vlastnoruční podpis stále svou váhu. A to i v očích klienta. Biometrický podpis je v tomto směru ideální alternativou. Namísto na papír se lidé podepisují pomocí elektronické tužky typicky na sklo tabletu nebo signpadu. Kromě samotné křivky podpisu jsou zaznamenávány i biometrické údaje, jako je přítlak nebo zrychlení platné pro určitý časový okamžik v průběhu podpisu. Charakter a dynamika těchto biometrických dat jsou jedinečné pro každého člověka, proto je možné podle nich podepisující osobu jednoznačně určit. Tato biometrická data jsou přitom zašifrována a dostupná pouze určené osobě a podpis jako takový je pevně spojen s daným dokumentem a nelze jej zneužít (přepoužít v dokumentu s pozměněným obsahem). Zaručuje tedy současně integritu a neměnnost příslušného dokumentu.

A přitom se stále jedná o onen vlastnoruční podpis, na který jsme všichni zvyklí.

O nic méně zajímavé pro banku je, že může ze svých procesů zcela eliminovat papírové dokumenty, digitální dokument se totiž přímo odesílá k dalšímu zpracování. Jedná se často o poslední článek nutný k tomu, aby bylo možné zcela digitalizovat end-to-end klíčové obchodní procesy a automatizovat oběh příslušných dokumentů. 

Biometrický podpis je tak často posledním chybějícím článkem pro vytvoření bezpapírového prostředí. Samotné dokumenty pak v rámci celého svého životního cyklu počínaje vytvořením a podpisem přes schválení až po (dlouhodobou) archivaci a skartaci existují pouze v digitální podobě.

Výhody a přínosy. Na obou stranách

Zavedení biometrických podpisů v prostředí banky a eliminace papírových dokumentů znamená velmi zajímavé přínosy a výhody jak pro banku, tak pro klienta.

  • Akvizice klientů mimo zdi banky – možnost uzavření obchodu v tom správném okamžiku.
  • Lepší služby pro klienta – všechny (digitální) smlouvy mohou být součástí profilu klienta a jsou pro klienta (i banku) dostupné přehledně na jednom místě (například prostřednictvím internetové banky).
  • Vyšší efektivita obsluhy klienta – dokumenty v digitální podobě lze dohledat rychleji než v papírovém archivu či šanonu.
  • Zefektivnění procesů – díky digitálnímu odesílání a automatickému oběhu dokumentů lze zrychlit vyřizování žádostí a požadavků klienta. 
  • Úspory provozních nákladů – v oblasti zpracování a archivace papírových dokumentů.
  • Snížení operačních rizik spojených se zpracováním papírových dokumentů.

Škála uplatnění? Širší než se zdá

Biometrický podpis bude mít v prostředí banky celou škálu využití, například:

  • Na pobočce – podepisování veškeré dokumentace mezi klientem a bankou (smluv, žádostí, souhlasů a dalších formulářů)
  • V terénu – podepisování digitálních dokumentů například na tabletu kdykoliv a kdekoliv – mimo zdi banky.
  • Identifikace klienta v reálném čase a ověřování operací pomocí podpisových vzorů.
  • Přesné a rychlé ověřování operací prováděné zaměstnanci banky pomocí podpisových vzorů.

Nejnovější trendy? Podpis kdekoliv

Možnosti využití se navíc do budoucna rozšiřují spolu s tím, jak se oblast biometrického podepisování vyvíjí kupředu. K posledním trendům v oblasti řešení a technologií biometrických podpisů patří podpora podepisování na libovolném preferovaném mobilním zařízení. Znamená to, že se klient bude moci podepsat nejen na signpad nebo tablet svého bankéře, ale například i na vlastním smartphonu. 

Náš privátní bankéř tak může předvyplněné dokumenty klientovi zaslat například formou odkazu v e-mailu, aby je prostudoval v klidu domova, prostřednictvím stylusu vyplnil/upravil a následně biometricky podepsal na vlastním zařízení s dotykovým displejem.

To otevírá možnost uplatnění biometrického podpisu také v rámci internetového či mobilního bankovnictví. Podepisování elektronických dokumentů prostřednictvím on-line kanálu přitom může být nejen zajímavou a prestižní službou pro VIP klienty, ale také způsobem, jak zvýšit bezpečnost on-line transakcí. Biometrický podpis (v kombinaci s mechanismy PKI) zde přinese dokonce vyšší úroveň zabezpečení, než tradiční metody.

Předpřipravené řešení zjednoduší implementaci

Dalším ze zajímavých trendů je příchod předpřipravených řešení, která umožní rychlejší a levnější implementaci biometrického podpisu. 

Jako příklad můžeme uvést řešení Trask u:Sign, které umožňuje bezpečné a právně závazné podepisování elektronických dokumentů na tabletech nebo PC s připojeným signpadem. Obsahuje řadu hotových vestavěných funkcí včetně on-line i off-line podepisování a je možné jej snadno integrovat do stávajících systémů a obchodních procesů. Řešení je přitom postaveno na ověřené a certifikované technologii a vyhovuje nejvyšším bezpečnostním nárokům – podpisy jsou forenzně identifikovatelné s nejvyšší kvalitou a možné je i srovnávat podpis s existujícím vzorem.

Víme, že výhody biometrického podpisu nejsou lhostejné ani českým bankám a dalším velkým společnostem. Z letošního průzkumu Trask solutions vyplynulo, že 62 % bank, finančních institucí a velkých společností především ze segmentu telekomunikací a utilit již biometrický podpis alespoň pro některou oblast služeb využívá. Navíc 46 % z těch zbývajících se na jeho implementaci připravuje během následujícího roku. Už z toho je vidět, co bude klient vbrzku považovat za nutný standard charakterizující moderní a komfortní službu.

 

Text Jan Koudela, manager oblasti Biometrie

Datum vytvoření: 15/09/2015

linkedin

Komentáře komentáře
Úspěšné mistrovství světa – může pomoci ekonomickému oživení? Předpokládáme, že samotný šampionát „velkými čísly“ výrazněji nepohne. Podle odh... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
V globální ekonomice narůstá protekcionismus. Jak razantně zareaguje Evropa? Nová cla ovlivní asi jen 4 % celkových čínských dovozů do Ameriky, proto není tř... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko
Přirozená reálná dlouhodobá úroková míra směřuje na sever Jen pro představu - např. forwardově počítaná reálná úroková míra „pět let za pě... Jan Čermák, analytik ČSOB
Profile picture for user Jan Čermák