Přejít k hlavnímu obsahu
Bankovní statistika duben – stále na vlně růstu
Bilanční suma bankovního sektoru v dubnu vzrostla o 3,1 % a v nominálním vyjádření poprvé překročila hranici 9 000 miliard korun (9 029 miliard korun). Za měsíčním nárůstem stojí stále pokračující trend růstu bankovních vkladů, který se odráží v navýšení v bilančních položek – Vklady a úvěry u centrálních bank (+7,2 % meziměsíčně) a Dluhové cenné papíry v držení bank (+4,3 % meziměsíčně). V meziročním srovnání je celková suma aktiv vyšší o 4,2 %.
bank stats

Celkový objem vkladů si v dubnu připsal 2,1 % (+283,8 miliardy korun) a podobně jako bilanční suma pokořil novou hranici 6 000 miliard korun (6 179 miliard korun). Nutno podotknout, že naprostá většina meziměsíčního nárůstu připadá vkladům vládních institucí (+272,6 miliardy korun).

Vklady nefinančních podniků jen velmi mírně poklesly o 0,1 % meziměsíčně (-1 miliarda korun), naproti tomu vklady obyvatelstva opět zrychlily tempo růstu na 1,4 % meziměsíčně (+40 miliard korun). V meziročním srovnání, které již pracuje se srovnávací základnou zasaženou první uzavírkou ekonomiky v loňském roce, firemní vklady vzrostly o 9,3 % a vklady obyvatelstva zůstávají nad 12% tempem růstu. Od počátku pandemické krize celkové vklady vzrostly o 1 066 miliard korun (bez vlivu odložených splátek úvěrů). Z toho na firemní vklady připadá nárůst úspor ve výši 121 miliard korun a na obyvatelstvo 396 miliard korun. 

Oproti běžnému vývoji předchozích let je objem úspor firemního sektoru 3,5krát vyšší a u obyvatelstva jsou úspory dvojnásobné. Jedná se o značnou sumu finančních prostředků, které jsou připraveny podpořit domácí spotřebu, ovšem je třeba počítat s jejich postupným uvolňováním do oběhu.

Celková suma úvěrů poskytnutých v rámci bankovního trhu vzrostla o 1,9 % meziměsíčně (+71 miliard korun) na konečnou hodnotu 3 832 miliard korun. Podobně jako v předchozím měsíci podpořily dubnový nárůst úvěry čerpané vládními institucemi (+64,4 miliardy korun). Firemní úvěry vzrostly o 0,5 % meziměsíčně (+5,5 miliardy korun) a úvěry obyvatelstvu se navýšily opět o 0,8 % meziměsíčně (+13,7 miliardy korun). V meziročním srovnání jsou úvěry nefinančním podnikům o 2,4 % nižší a úvěry obyvatelstvu zrychlily tempo růstu na 7,7 %. 

V oblasti nových úvěrů pokračuje trend růstu ve všech segmentech. Nefinanční podniky načerpaly v průběhu dubna 52,2 miliardy korun nových úvěrů, což je téměř stejný výsledek jako v předchozím měsíci (52,8 miliardy korun). Nové hypoteční úvěry byly lehce nižší než v březnu, avšak jejich objem 34,7 miliardy korun zůstává mimořádně vysoko. Průměrná úroková sazba nových hypoték zatím vzrostla jen nepatrně, proto je pravděpodobné, že podobně vysoké objemy uvidíme i v příštích několika měsících. Pro úplnost informací, v dubnu bylo poskytnuto lehce nad 7 miliard korun nových spotřebitelských úvěrů. V souhrnu tak nové úvěry poskytnuté od počátku roku zcela mimořádně převyšují dosavadní zkušenost z vývoje minulých let.

Autor: Lenka Kalivodová, analytička Raiffeisenbank

Datum vytvoření: 01/06/2021

invest summit

ZK2023 cena veřejnosti

ZK2023 cena podnikatelů

Komentáře komentáře
Začátek roku ve znamení stagnace Ekonomiku držela při zemi, už podle očekávání, především spotřeba domácností brz... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
Česká národní banka drží sazby stabilní, jestřábí hlasy sílí Za rozhodnutím stála nová prognóza centrální banky, která počítá s rychlejším rů... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
Jestřábí hlasy z ČNB nabírají na síle Z pohledu toho, jak dlouho by mohly sazby setrvat na současných 7 %, se v minulé... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko