Banky a finance

Nejprve je ale třeba se podívat na horizont krátký či superkrátký. A v něm bude dominovat adaptace na zatím neustávající proud nových regulatorních iniciativ v situaci, kdy nemáme zatím dobře implementovány ani ty, které už byly dohodnuty a schváleny. Jen balík evropské „kapitálové“ legislativy v podobě směrnice a nařízení označované jako CRD IV/CRR představuje dohromady 400 stran hutného textu. K tomu je t... celý článek
Advokátní kanceláře spolupracující s iniciativou Poplatkyzpet.cz v současnosti obesílají některé své klienty e-mailem, ve kterém je informují, že soud jimi iniciované řízení zastavil a také přiznal bance náhradu nákladů řízení. Iniciativa Poplatkyzpet.cz zároveň klienty upozorňuje, že za ně dosud neuhradila náklady soudního řízení, což v minulosti opakovaně veřejně přislíbila. Namísto toho klamavě tvrdí, že k úhradě soudem přiznaný... celý článek
Na světě jsou v současné době 2,9 mili­ardy uživatelů internetu. Přestože se jedná o obrovský počet, firmy i vlády jednotlivých zemí mohou tento po­čet ještě rozšířit, pokud na internet přivedou i zbývajících 60 procent světové populace. Aby k tomu mohlo dojít, je třeba vědět, které země jsou na špici digitálního růstu. Proto Master-Card a fakulta Fletcher School Tuftsovy univer­zity spo... celý článek
Zejména v souvislosti s vypuknu­tím nákladné války s Francií v roce 1688 vyvstala potřeba existence „národní“ banky. Z tohoto důvodu skotský obchodník William Pater-son navrhl podmínky, za kterých pak byla Bank of England skutečně založena – její charta byla podepsána králem Williamem III. v roce 1694. Jednalo se o akciovou společ­nost, jejíž kapitál činil 1.200.000 liber. Jejím prvním guvern... celý článek
Ohrožený dluh - částka na klienta
Odlišné přístupy lidí k finančním závazkůmExistují lidé, kteří přemýšlí nad svou finanční situací a budoucnost plánují i s ohledem na pří­padná rizika, která do našich životů vstupují. Na druhou stranu jsou lidé, kteří preferují krát­kodobé a impulzivní rozhodování, které čas­tokrát vede – zejména v případech, kdy je roz­hodováno o financích – k nezodpovědnému chování s možnými... celý článek
Nedostatečná orientace ve svě­tě financí, která byla dlouhou dobu vnímána jako problém jednotlivce, se teprve před de­seti lety začala dostávat do zor­ného úhlu státních institucí. V roce 2006 byl v ČR zformulován Systém bu­dování finanční gramotnosti na základních a středních školách, který byl ještě podpořen Národní strategií finančního vzdělávání přija­tou v roce 2007 a aktualizovanou v... celý článek
Přestože se dodnes teoretická fronta zcela neshodla v názoru na příčinu krizových dějů, v očích veřejnosti byl významný podíl na krizi přičten nadměrně ziskuchtivému chování bankéřů. V dalším vývoji byla v této atmosféře vůči bankám a i konkrétně vůči bankovním manažerům zesilována regulační opatření včetně dopadů do odměňování. Nejsilněji se projevovala v kolébce krize, ve Spojených státech, nicméně posléze se stala... celý článek
Využitím vícevrstvého ochranného systému chce společnost chránit své partnery proti plošným útokům, jejichž pachatelé využívají stále sofistikovanější metody k ohrožení účetních dat a prolomení bezpečnostních prvků.Spotřebitelé na celém světě považují ochranu a bezpečnost svých plateb za klíčovou prioritu. Společnost MasterCard proto vynakládá maximální úsilí k ochraně a zabezpečení plateb bez ohledu na místo, odkud se realizují. K... celý článek
Banka vychází vstříc stále silnější poptávce konzervativní části klientů, kteří si chtějí výši své měsíční splátky pojistit na co nejdelší dobu dopředu. V posledních měsících sledujeme velmi silný trend zájmu klientů o hypotéky s delší fixací. V současné době více než polovina klientů UniCredit Bank volí fixaci na dobu minimálně 5 let.S ohledem na očekávaný budoucí vývoj je nabídka sazby 2,84 % pro desetileté fixace ideální volbou... celý článek
Nový koncept poskytování služeb, příjemné prostředí s nadčasovým designem a pokročilé technologie – to jsou hlavní pilíře proměny stávajících poboček ČSOB. Pro novou pobočku je typický otevřený prostor bez fixních pracovišť, samoobslužné systémy a maximální důraz na poradenství.„Služby poboček jsou pro klienty vedle internetového bankovnictví a dalších distribučních kanálů důležitou alternativou, především pak v různých složitějšíc... celý článek

Stránky

Koruna na nových post-intervenčních maximech, co čekat dál?

Česká koruna včera vyrazila vstříc novým ziskům a dostala se až do okolí 25,15 EUR/CZK. Od...

Jan Bureš
Hlavní ekonom Patria Finance

Česká inflace ještě výše nad cílem

Česká inflace se v prosinci opět vzdálila od prognózy centrální banky i od horní hranice jejího...

Petr Dufek
Makroekonom
ČSOB

Eskalace napětí mezi USA a Íránem může zbrzdit akcie a možná i korunu

Eskalace napětí mezi Íránem a USA bude dál hlavním motorem tržních pohybů. Akciové trhy a...

Jan Bureš
Hlavní ekonom Patria Finance