Přejít k hlavnímu obsahu
Česká spořitelna zaznamenala za rok 2023 zisk téměř 19 miliardy korun
Česká spořitelna vykázala k 31. prosinci 2023 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 18,6 miliardy korun. Provozní zisk dosáhl 25,2 miliardy korun.
česká spořitelna

Konsolidovaná bilanční suma dosáhla k 31. prosinci 2023 výše 1 797,8 miliardy korun a ve srovnání s objemem bilanční sumy k 31. prosinci 2022 vzrostla o 9,6 %. Vývoj na aktivní straně bilance byl zapříčiněn především růstem klientských úvěrů. Pasivní strana bilance byla ovlivněna vyššími vklady klientů. Hrubý objem klientských úvěrů Skupiny ČS byl pozitivně ovlivněn akvizicemi Sberbank CZ a Hello bank a meziročně vzrostl o 10,4 % na 1 031,8 miliardy korun.

Portfolio úvěrů domácnostem se v meziročním srovnání zvýšilo o 9,7 % na 648,3 miliardy korun, díky hypotékám fyzickým osobám (+9,5 %), spotřebitelským úvěrům (+17,9 %) a úvěrům poskytnutých Stavební spořitelnou (+5,9 %). Objem úvěrů korporátním subjektům meziročně vzrostl o 11,6 % na 379,1 miliardy korun, zapříčiněný nárůstem u velkých korporací (+15,2 %), malých a středních podniků (+7,2 %).

Závazky ke klientům vzrostly v meziročním porovnání o 8,7 % na 1 366 miliard korun, což bylo způsobeno růstem vkladů domácností na 934,4 miliardy korun (+2,4 % meziročně), vkladů korporátní klientely na 318,9 miliardy korun (+21,8 % meziročně) a vkladů klientů veřejného sektoru na 112,7 miliardy korun (+37,1 % meziročně).

Provozní zisk České spořitelny klesl v roce 2023 meziročně o 11,6 % na 25,2 miliardy korun, vlivem kombinace nižších provozních výnosů a vyšších provozních nákladů. Provozní výnosy se snížily v meziročním porovnání o 3 % v důsledku vyšších úrokových nákladů vyplacených za vklady a ztrátou z odúčtování finančních nástrojů vykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty, což bylo částečně kompenzováno nárůstem čistého výnosu z poplatků a provizí. Čistý úrokový výnos se ve srovnání s rokem 2022 snížil
o 5,8 % a dosáhl 34,6 miliardy korun.

Celkové provozní náklady se meziročně zvýšily o 8,5 % na 23,1 miliardy korun v roce 2023, což bylo způsobeno zejména vlivem nárůstu nákladů na zaměstnance a ostatních správních nákladů. Růst nákladů na zaměstnance (+10,7 % meziročně) byl tažen převážně navýšením mezd, tvorbou restrukturalizační rezervy a zaměstnaneckým akciovým programem. Vyšší náklady na IT a provoz vedly spolu s vyšším příspěvkem do Fondu pojištění vkladů k růstu ostatních správních nákladů (+7,3 % meziročně).

„Finanční ukazatele České spořitelny za rok 2023 jsou velmi dobré, ať už z pohledu zisku, obchodních výsledků, a také díky vysoké kvalitě úvěrového portfolia. Avšak ještě podstatnější je, že se nám podařilo ve velmi obtížné době provázené vysokou inflací naplňovat očekávání našich zákazníků, což se promítlo do růstu ukazatele NPS. Také jsme výrazně přispěli ke stabilizaci domácího bankovního trhu poté, co se Sberbank CZ ocitla v insolvenci a Spořitelna dokázala velmi rychle přebrat její úvěrové portfolio. Jako banka jsme v loňském roce formulovali konkrétní závazky vůči klientům v oblasti podpory tvorby finanční rezervy, spoření na důchod, zpřístupnění finančního vzdělání dětem, anebo podpory pracovních míst a konkurenceschopnosti firem. Přestože bychom se chtěli k jejich naplnění dopracovat v roce 2025, kdy Česká spořitelna oslaví 200 let své existence, již v loňském roce jsme zaznamenali pokroky ve zlepšování finanční kondice našich zákazníků,“ uvedl Ivan Vondra, člen představenstva České spořitelny zodpovědný za finanční řízení, v hodnocení výsledků Banky za rok 2023.   

Datum vytvoření: 29/02/2024

linkedin

Komentáře komentáře
Státní dluh překonal hranici 3,2 bilionů korun V poměru k HDP situace vypadá mnohem příznivěji, protože se dluh pohybuje jen ok... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
Geopolitika opět v centru pozornosti Trhy jinými slovy věří, že další eskalace do podoby širšího regionálního konflik... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko
Inflace v březnu zůstává na cíli, v létě uvidíme další pokles Příběhy uvnitř spotřebitelského koše jsou však nadále velmi rozdílné.  Za poměrn... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš