Přejít k hlavnímu obsahu
Státní rozpočet uzavřel rok 2019 schodkem 28,5 mld. Kč
Hospodaření české vlády za rok 2019 skončilo nižším než původně plánovaným schodkem. Ten tak namísto 40 mld. Kč za uplynulý rok činil 28,5 mld. Kč. Přesto se jedná o nejvýraznější deficit od roku 2015.

Ani v posledním měsíci roku se nepodařilo dohnat původně plánované daňové příjmy státní pokladny, když výběr daní zaostal za plánem
o 11 mld. Kč. Na tomto manku se největší měrou podílel výběr DPH, kde chybělo zhruba 6,5 mld. Kč a pojistného na sociální zabezpečení, kde se nevybralo téměř 5 mld. Kč. Lehce nad plánem naopak skončilo inkaso ze spotřební daně či daní majetkových. Zdaleka největší nepravidelný příjem ovšem plynul z kapitoly operací státních finančních aktiv, odkud v posledním měsíci roku přiteklo přes 20 mld. Kč., čímž došlo k netradičně výraznému navýšení příjmů. Výdajová strana se pak vyvíjela v souladu s plánem, když investiční výdaje převýšily rozpočet pouze o necelé
3 mld. Kč, zatímco běžné výdaje o zhruba 16 mld. Kč.

Jelikož jsme v posledních měsících roku byli vytrvale svědky zaostávání příjmů státního rozpočtu za plánem, bylo zřejmé, že v oblasti daní bude velice náročné vytyčeného cíle v prosinci dosáhnout. To se potvrdilo, když až na výjimky daňové příjmy skutečně plánované hodnoty nenaplnily. Tradiční prosincový zvýšený příliv prostředků z daní z příjmů se sice dostavil i tentokrát, nicméně ani on nestačil. U fyzických i u právnických osob tak zůstaly příjmy lehce pod očekáváními. Mnohem výraznější manko ovšem, jak jsme ostatně upozorňovali, v roce 2019 nastalo u DPH a pojistného na sociální zabezpečení, kde se celkově nevybralo přes
11 mld. Kč. Na příjmové straně tak situaci zachránila kapitola Operace státních finančních aktiv, jež rozpočtu vypomohla téměř 21 mld. Kč. Pro rok 2019 zde přitom bylo počítáno pouze se zhruba 3,5 mld. Kč a v minulých měsících či letech tato položka do rozpočtu nevstupovala prakticky vůbec.

Na straně výdajů podle očekávání meziročně největší roli sehrálo zvýšení důchodů, které si vyžádalo nárůst o téměř 38 mld. Kč či navýšení platů ve veřejné sféře, které stálo necelých 10 mld. Kč. Investiční výdaje se pak vyvíjely téměř přesně v souladu s původním plánem, když jej překročily pouze o 2 mld. Kč.

Ačkoliv tedy za rok 2019 bylo dosaženo výsledku lepšího, než s jakým počítal rozpočet, nadále zůstává skutečností, že výběr daní nenaplňuje očekávání a celková bilance rozpočtu byla významně ovlivněna mimořádnými nedaňovými příjmy. Pro příští rok tak předpokládáme, že problém s naplněním vládních rozpočtových ambicí opět vyvstane, a to hlavně v oblasti daňových příjmů.

Autor: Vít Hradil, analytik Raiffeisenbank

 

Datum vytvoření: 03/01/2020

ZK2023 cena podnikatelů

invest summit

ZK2023 cena veřejnosti

Komentáře komentáře
Začátek roku ve znamení stagnace Ekonomiku držela při zemi, už podle očekávání, především spotřeba domácností brz... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
Česká národní banka drží sazby stabilní, jestřábí hlasy sílí Za rozhodnutím stála nová prognóza centrální banky, která počítá s rychlejším rů... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
Jestřábí hlasy z ČNB nabírají na síle Z pohledu toho, jak dlouho by mohly sazby setrvat na současných 7 %, se v minulé... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko