Přejít k hlavnímu obsahu
Proniknou letos do evropských bank aktivističtí investoři?
Evropským bankám se v posledních letech zvýšila ziskovost, nicméně na cenách akcií se to zase tolik nepodepsalo. Tyto tituly by tak mohly být v následujícím roce zajímavé pro jednu skupinu investorů.
Frankfurt am Main

Po většinu dekády vedoucí k roku 2022 se banky v Evropě prezentovaly svým investorům tak, že se sice jejich ziskovost pohybuje na nízkých úrovních, ale v dalších letech se zlepší, a to se promítne i na hodnotě akcií.

Dnes se již dá říct, že managementy bank tuto proklamaci splnily. Pokud se podíváme na 10 let – od začátku roku 2013 do konce roku 2022, tak zjistíme že ukazatel ROE (návratnost kapitálu) se u evropských bank téměř zdvojnásobil. Ze 7 % narostl průměrně na 13 %. K tomu přispělo hned několik věcí – konec politiky nulových úrokových sazeb, pokračující dobrá kvalita aktiv a celkem zdařila kontrola nákladů bank i vzhledem k rostoucí inflaci.

Profitabilita evropských bank se tedy ve zmíněné dekádě zlepšila. Nárůst ziskovosti se však nepodepsal na cenách akcií těchto institucí. Pro ukázku použijeme další ukazatel finanční analýzy. Poměr tržní ceny akcie k ročnímu zisku se u evropských bank pohybuje v současnosti kolem hodnoty 6. Za poslední 20 let přitom průměr této hodnoty činil téměř 10. To je pro investory pochopitelně zklamání.

A zde přichází na řadu aktivismus. Jedná se o styl investování, pro který je charakteristická koupě významného podílu v obchodované společnosti a snaha vytvořit tlak na současný management, aby přijal opatření aktivistů, která by v ideálním scénáři měla vést ke zvýšení ceny akcií. Tato metoda nabírá na popularitě i díky sociálním sítí, přes které se dají celkem snadno oslovit velké počty lidí. Většinou tuto činnost provádí specializovaný hedgeový fond.

Podle Financial Times může být rok 2024 v Evropě rokem bankovního aktivismu. Evropské banky jsou v celku vysoce ziskové a hodnota jejich akcií je relativně nízko. Podmínky pro tzv. aktivisty by se navíc mohly ještě zlepšit. Analytici očekávají, že ROE bude letos klesat kvůli snižování úrokových sazeb vzhledem ke stabilizující se inflaci, a to by mohlo ovlivnit negativně investory a ceny bankovních akcií by mohly jít ještě níže.

Navíc zřejmě odpadá i další překážka pro aktivisty. Regulátoři musí schválit každého, kdo chce vlastnit více než 10 % v bance a z tohoto typu investorů nebyli příliš nadšeni. Noví investoři často orodují za velké změny a regulátor je vnímal jako možný zdroj nestability. Tento trend se však možná mění. Financial Times to dokládají stále větší ochotou regulátorů zapisovat tento typ investorů do akcionářského registru bank.

Může to být také uznáním, že aktivisté mohou přispět k lepšímu fungování bank. Podle analýzy CFA Institutu se aktivistické kampaně pozitivně podepisují na výkonnosti cílových firem. U nich podle textu dochází k růstu tržeb i zisku na akcii a zvýšení ROE.

Rok 2024 tak může být rokem, kdy i aktivistické investování pronikne i do evropského bankovnictví.

Zdroj: Financial Times

Datum vytvoření: 16/01/2024

DORA

Komentáře komentáře
O francouzských volbách, udržitelnosti dluhu a roli ECB Trhy obecně nemají rády nejistotu, a ta je ve spojitosti s výsledkem parlamentní... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko
Americká centrální banka spoluurčuje vývoj českých hypoték Toto oživování ale bylo výrazně pomalejší než v dubnu, kdy onen převis přesáhl 2... Michal Skořepa, ekonom České spořitelny
Profile picture for user Michal Skořepa
Inflace v květnu zpomalila Oproti dubnu ceny stagnovaly, jelikož cenové pohyby řady položek se vykompenzova... Jakub Seidler, hlavní ekonom ČBA
Profile picture for user seidler