Přejít k hlavnímu obsahu
Poslanecká sněmovna schválila státní rozpočet na rok 2018
Poslanecká sněmovna včera ve večerních hodinách schválila návrh státního rozpočtu na příští rok. Celkové příjmy státního rozpočtu jsou na rok 2018 navrženy ve výši 1 314,5 mld. Kč, celkové výdaje v příštím roce dosáhnou 1 364,5 mld. Kč. Výsledný deficit státního rozpočtu ve výši 50 mld. Kč je oproti schválenému zákonu o státním rozpočtu na letošní rok o 10 mld. Kč nižší. Sněmovnou schválený rozpočet nyní míří k podpisu prezidentem republiky.

Zákon o státním rozpočtu na rok 2018 vytváří základní předpoklady pro naplnění hlavních politických a ekonomických priorit, mezi které patří mimo jiné promyšlené investice do dopravní infrastruktury, vzdělávání, vědy a výzkumu a výrazné posílení peněžních prostředků v sociální oblasti.

Rozpočtované výdaje na investice z domácích zdrojů vzrostou oproti letošnímu roku o 5,5 mld. Kč na 57,7 mld. Kč, což je nejvíce od roku 2013. Kapitálové výdaje kryté příjmy z EU a ostatních zahraničních finančních mechanismů se rozpočtují ve výši 32,4 mld. Kč, avšak v průběhu příštího roku je bude možné pružně přizpůsobovat zejména podle vývoje skutečného čerpání z evropských strukturálních a investičních fondů (například v roce 2015 takto byly posíleny na 138,7 mld. oproti původně rozpočtovaným 34,9 mld. Kč). 

Národní zdroje Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši takřka 54 mld. Kč jsou nejvyšší za posledních 10 let. Jednotlivé rezorty navíc budou moci použít na své investice dalších minimálně 70 mld. Kč, což je očekávaná minimální výše nároků z nespotřebovaných kapitálových výdajů na konci roku 2017.

Také zvýšení podílu sdílených daní a celkových daňových příjmů mířících do rozpočtů územních samospráv podpoří investiční aktivity krajů a obcí, jejichž oživení bylo viditelné již letos. Podíl obcí na celostátním výnosu daně z přidané hodnoty vzroste z nynějších 21,4 % na 23,58 % od 1. ledna 2018, díky čemuž získají obce a města do svých rozpočtů 9 mld. Kč navíc.

Vysoké školy si v příštím roce polepší o rekordní 3 mld. Kč. Vzhledem k možnostem státního rozpočtu se jedná o maximální možné navýšení, které potvrzuje, že podpora vzdělávání na všech stupních patří mezi klíčové vládní priority. Výrazného posílení se dočká i oblast výzkumu, vývoje a inovací, a to o cca 2,1 mld. Kč z národních zdrojů. Celkový objem výdajů na podporu této oblasti, včetně spolufinancování ze zahraničních zdrojů, tak v roce 2018 dosáhne celkem 40,6 mld. Kč, z toho z národních zdrojů 34,80 mld. Kč. Proti skutečným výdajům na tuto oblasti v roce 2014 činí nárůst národních zdrojů celkem 7,5 mld. Kč.  

Naplánovaný rozpočet dále umožňuje navýšení počtu učitelů vzhledem k narůstajícímu počtu žáků a je v něm obsaženo také zvýšení platových tarifů o 15 % pro pedagogické pracovníky, resp. o 10 % pro ostatní státní zaměstnance. Stejně tak je v něm zohledněno i zvýšení důchodů o 4 % díky valorizaci, která navyšuje průměrný důchod o 475 Kč na 12 298 Kč.

V rámci rozpočtu je také vyčleněna historicky nejvyšší částka ve výši 14,9 mld. Kč na dotace na financování sociálních služeb, tj. o více než 60 % více oproti letošnímu roku.

Schválený rozpočet také posiluje výdaje na bezpečnost státu v rezortech Ministerstva vnitra Ministerstva obrany a zahrnuje výdaje na rostoucí počty vojáků. 

Posílení rozpočtu Ministerstva vnitra o 8,5 mld. Kč na 71,9 mld. Kč umožní přijmout další bezpečnostní opatření i v oblastech boje s kyberkriminalitou a terorismem. Výdaje na obranu se v příštím roce zvyšují celkem o 6,4 mld. Kč a ve výhledu do roku 2020 až na 77,3 mld. Kč, tj. cca 1,4 % HDP, což umožní plnit mezinárodní závazky České republiky plynoucí z jejího členství v NATO.

Datum vytvoření: 21/12/2017
-- Redakce

ZK2023 cena podnikatelů

invest summit

ZK2023 cena veřejnosti

Komentáře komentáře
Začátek roku ve znamení stagnace Ekonomiku držela při zemi, už podle očekávání, především spotřeba domácností brz... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
Česká národní banka drží sazby stabilní, jestřábí hlasy sílí Za rozhodnutím stála nová prognóza centrální banky, která počítá s rychlejším rů... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
Jestřábí hlasy z ČNB nabírají na síle Z pohledu toho, jak dlouho by mohly sazby setrvat na současných 7 %, se v minulé... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko