Přejít k hlavnímu obsahu
Insolvenční správkyni se podařilo vyjednat prodloužení výjimky z amerických sankcí vůči Sberbank CZ
Výjimka ze sankcí udělená americkým OFAC, která měla Sberbank CZ dnes vypršet, byla prodloužena do 31. 1. 2023. OFAC tak vyhověl žádosti insolvenční správkyně na základě učiněných kroků, které podnikla při prodeji úvěrového portfolia Sberbank CZ. S prodejem již souhlasil věřitelský výbor, Česká národní banka a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Čeká se tak už jen na potvrzení insolvenčního soudu a následné uzavření kupní smlouvy s Českou spořitelnou.
insolvency

Americký OFAC v pátek v nočních hodinách prodloužil Sberbank CZ výjimku ze sankcí uvalených na vybrané ruské banky do 31. ledna 2023 s tím, že dalším prodloužením se nadále zabývá. „Podepsaná smlouva o smlouvě budoucí s Českou spořitelnou dne 7. listopadu byla klíčovým milníkem naší aktivity, abychom OFAC přesvědčili o prodloužení výjimky z amerických sankcí vůči Sberbank CZ. Zásadní bylo s prodejem úvěrového portfolia banky neotálet, abychom stihli podat žádost před 12. prosincem tohoto roku, kdy měl původní termín výjimky vypršet. Jsem proto moc ráda, že se nám to podařilo,“ říká JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správkyně Sberbank CZ, a.s. v likvidaci.

Prodej již schválil věřitelský výbor, Česká národní banka (ČNB) a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS). Po prodloužení výjimky ze sankcí se čeká už pouze na souhlas insolvenčního soudu. Po podpisu kupní smlouvy s Českou spořitelnou bude tato následně zveřejněna v insolvenčním rejstříku a započne tříměsíční lhůta, ve které budou mít věřitelé Sberbank CZ možnost napadnout platnost této smlouvy. „Teprve poté může být transakce vypořádána a peníze za prodej úvěrového portfolia Sberbank CZ kupujícím uhrazeny. Pokud bude kupní smlouva s Českou spořitelnou podepsána do konce roku, kupní cena nebude uhrazena dříve než v březnu 2023. Migrace klientů Sberbank CZ do portfolia České spořitelny bude zahájena až po úhradě kupní ceny,“ říká JUDr. Jiřina Lužová.

V případě úspěšného vypořádání prodeje v první polovině příštího roku je předpoklad, že dojde k vypořádání věřitelů formou částečného rozvrhu v druhé polovině roku 2023. Částečný rozvrh je ze zákona možné provést, pokud to umožňuje stav majetkové podstaty, což by mělo splnit vypořádání obchodu s Českou spořitelnou. Celkový rozvrh bude možné učinit až na konci insolvenčního řízení po vyhotovení konečné zprávy.

Kupní cena úvěrového portfolia činí 41 053 000 000 korun. Nabídnutá kupní cena vychází z nabídkového řízení, kterého se zúčastnilo několik zájemců. Nabídka České spořitelny společně s dostupnou hotovostí a předpokládaným výtěžkem ze zpeněžení ostatních aktiv Sberbank CZ by měla dostačovat k 100% uspokojení věřitelů v první skupině (GSFT), 100% uspokojení věřitelů v druhé skupině (fyzické osoby a malé a střední firmy) a s velkou pravděpodobností k více než 90% uspokojení věřitelů ve třetí skupině (kraje, města, obce a velké společnosti).

Pro úvěrové klienty Sberbank CZ se zatím stále nic nemění. Až do úspěšného vypořádání prodeje jsou nadále povinni splácet své závazky jako doposud. Zbytek úvěrového portfolia a ostatní aktiva Sberbank CZ, která nejsou součástí smlouvy o smlouvě budoucí na koupi úvěrového portfolia uzavřené s Českou spořitelnou, plánuje insolvenční správkyně nabídnout na začátku roku 2023 ostatním bankám i nebankovním společnostem.

Datum vytvoření: 12/12/2022

DORA

Komentáře komentáře
O francouzských volbách, udržitelnosti dluhu a roli ECB Trhy obecně nemají rády nejistotu, a ta je ve spojitosti s výsledkem parlamentní... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko
Americká centrální banka spoluurčuje vývoj českých hypoték Toto oživování ale bylo výrazně pomalejší než v dubnu, kdy onen převis přesáhl 2... Michal Skořepa, ekonom České spořitelny
Profile picture for user Michal Skořepa
Inflace v květnu zpomalila Oproti dubnu ceny stagnovaly, jelikož cenové pohyby řady položek se vykompenzova... Jakub Seidler, hlavní ekonom ČBA
Profile picture for user seidler