Přejít k hlavnímu obsahu
Bankovní statistika červenec – vývoj bez velkých překvapení
Celková suma aktiv bankovního sektoru se po červnovém poklesu vrátila k růstu, a to o 2,4 % meziměsíčně. Hlavní roli opět sehrála položka vklady a úvěry u centrálních bank, jejíž objem vzrostl o 10,1 % meziměsíčně. V meziročním srovnání dosahuje bilanční suma aktuálního tempa růstu 6,9 %, a to zásluhou významného navýšení položek Úvěry za klienty a Dluhové cenné papíry v držení bank.
bank icon

Také celkové vklady v červenci navýšily svůj objem, a to o 5,2 % meziměsíčně. Hlavním hybatelem byly stejně jako v červnu vládní instituce, které na svých vkladech do bankovního sektoru vrátily 222 mld. Kč.  Vklady obyvatelstva nadále rostly stabilním tempem 0,7 % meziměsíčně, přičemž v meziročním srovnání jsou vyšší již o více než
10 %. Vklady nefinančních podniků vzrostly o 1,6 % meziměsíčně.

Celkový objem úvěrů v červenci zrychlil svůj pokles na 0,4 % meziměsíčně. Meziroční tempo růstu tak aktuálně dosahuje hodnoty 4,4 %. Stejně jako v červnu poklesl objem úvěrů poskytnutých nefinančním podnikům o 0,8 %, přestože objem nově čerpaných úvěrů v červenci vzrostl o více než 31 % meziměsíčně. Nasvědčuje to tomu, že firmy, pravděpodobně v nedostatku investičních příležitostí, využívají dostupných finančních prostředků spíše ke snížení svého stávajícího zadlužení. K celkovému poklesu úvěrů dopomohly také úvěry nerezidentům, jejichž objem se snížil o 3,6 % meziměsíčně.  Úvěry poskytnuté obyvatelstvu udržely dynamiku předchozího měsíce a v červenci vzrostly
o 0,7 % meziměsíčně. Na stabilním růstu celkového objemu se projevuje i dopad úvěrového moratoria, kdy části portfolia neubývá vlivem odkladu splátek.

Nově poskytnuté úvěry totiž vykázaly v červenci řádově nižší dynamiku růstu než v červnu. Ve srovnání s předchozím měsícem je jejich celkový objem o 12 % nižší, a to jednak díky pokračujícímu poklesu nových úvěrů v kategorii ostatní nová ujednání
(-29 %), jednak vlivem zpomalení tempa růstu čistě nových úvěrů na 2,0 % meziměsíčně. I tak se ovšem jedná o velmi dobrý výsledek, neboť nové hypotéky v červenci překročily hranici 22 mld. Kč a objem spotřebitelských úvěrů vzrostl na 6,7 mld. Kč. V součtu pak byly od počátku roku poskytnuty nové úvěry v plně srovnatelném objemu jako v roce 2018.

Autor: Lenka Kalivodová, analytička Raiffeisenbank

 

Datum vytvoření: 31/08/2020

linkedin

Komentáře komentáře
Česká ekonomika klesá výrazněji, sazby dolů již v prosinci? Znepokojivý je také pohled do struktury HDP - mezičtvrtletně padají prakticky vš... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
HDP ještě horší než původní odhad Propad hospodářství jasně ilustruje efekt vysoké inflace, která stále likviduje ... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
Pro aktivaci „Sahmova pravidla“ pro recesi v USA netřeba chodit daleko Samozřejmě, připomeneme-li si poslední tempo růstu HDP či dokonce říjnové maloob... Jan Čermák, analytik ČSOB
Profile picture for user Jan Čermák