Přejít k hlavnímu obsahu
Moneta má druhý nejlepší ESG reporting v České republice
Moneta Money Bank je druhou nejlepší firmou Česka v reportování udržitelného chování firem, takzvaného ESG ratingu. Potvrdilo to hodnocení nezávislého komplexního průzkumu, který vytvořila Asociace společenské zodpovědnosti ve spolupráci s mezinárodně oceněným studijním programem CEMS, který funguje v rámci pražské VŠE. Rating byl ve čtvrtek zveřejněn v časopisu Forbes.
ESG

„Nesmírně si tohoto ocenění vážíme. Jedná se totiž o první zcela nezávislé tuzemské hodnocení, které vychází z půlročního odborného výzkumu. Stříbrná medaile, kterou jsme získali, nám potvrzuje, že naše strategie udržitelnosti, je tou správnou cestou. Ve strategii máme vytýčeno jedenáct hlavních cílů, které navazují na Cíle udržitelnosti OSN – SDGs, a k jejichž splnění máme definovány jak zcela konkrétní nástroje, tak i časový horizont. Naše politika tedy stojí už od počátku na transparentnosti, férovosti a jasně definovaných konkrétních prioritách, a to se nám dlouhodobě vyplácí,“ uvedla v této souvislosti ředitelka Udržitelnosti a Komunikace Zuzana Filipová.

Do letošního více než půl roku trvajícího průzkumu se přihlásilo celkem 135 českých společností napříč všemi segmenty, jejichž celkový obrat v roce 2022 dosáhl 1,2 bilionu korun (17,2 % podíl na HDP České republiky) a jejichž počet zaměstnanců reprezentuje 2,7 % aktivní české populace. Do letošního hodnocení se zapojilo deset expertů na jednotlivé oblasti ESG z Fakulty podnikohospodářské VŠE.

K analýze výkonnosti společností z pohledu jednotlivých pilířů sloužil jako základ rozsáhlý dotazník, který měřil vybrané ukazatele v rámci jednotlivých částí ESG a kombinoval kvantitativní a kvalitativní otázky hodnotící připravenost firem transparentně komunikovat to, jak se věnují jednotlivým tématům. V rámci životního prostředí (E) se mimo jiné hodnotilo, jak firma přistupuje k jeho znečišťování, spotřebě elektrické energie nebo k odpadovému a vodnímu hospodářství. V rámci ukazatele S – společnost – hodnotitelé sledovali přístup firmy k diverzitě, právům zaměstnanců a podpoře komunit. U správy řízení (G) se pak kladla pozornost zejména na to, jak transparentně firma komunikuje svůj byznys model, vlastnickou strukturu nebo jak efektivně monitoruje rizika spojená s ESG.

„Banka bodovala velmi vysoko v řadě oblastí ve všech pilířích ESG, zejména pak ve správě společnosti. Nejenže má sama detailní přehled o své uhlíkové stopě, ale usiluje o získání co nejpřesnějších údajů o emisích skleníkových plynů i od svých dodavatelů. Věnuje se diverzitě, rovnosti a inkluzi na pracovišti, má vlastní komisi pro vedení konstruktivního dialogu mezi zaměstnanci, nejvyšším vedením a dozorčí radou,“ zdůvodnili hodnotitelé vysoce kladně hodnocený rating Monety.

Datum vytvoření: 10/11/2023

linkedin

Komentáře komentáře
Česká ekonomika klesá výrazněji, sazby dolů již v prosinci? Znepokojivý je také pohled do struktury HDP - mezičtvrtletně padají prakticky vš... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
HDP ještě horší než původní odhad Propad hospodářství jasně ilustruje efekt vysoké inflace, která stále likviduje ... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
Pro aktivaci „Sahmova pravidla“ pro recesi v USA netřeba chodit daleko Samozřejmě, připomeneme-li si poslední tempo růstu HDP či dokonce říjnové maloob... Jan Čermák, analytik ČSOB
Profile picture for user Jan Čermák