Přejít k hlavnímu obsahu
Biometrické podepisování se stává pro většinu firem jasnou volbou!
Ještě před rokem se na biometrické podepisování dívala naprostá většina společností přinejmenším s nedůvěrou. Ty ojedinělé, které se jej rozhodly přes všechna úskalí implementovat, byly považovány za odvážlivce či hazardéry. Stačilo ale dvanáct měsíců a všechno je jinak.

Dnes je pro většinu velkých českých společností biometrický podpis synonymem řady výhod a přínosů jak z pohledu fungování organizace jako takové, tak především z pohledu zlepšení a zrychlení poskytování služeb pro jejich klienty.

Právě před rokem uskutečnila konzultační a technologická Trask solutions mezi svými klienty průzkum, který ukázal, jak české společnosti vnímají přínosy a výzvy související s touto technologií. A protože téma vzbudilo a nadále budí velký ohlas, rozhodli jsme se tento průzkum přesně po roce zopakovat.

Kolik se toho za posledních 12 měsíců změnilo? Jaké jsou trendy v biometrice? Tak především:

Výhody a přínosy biometrického dynamického podpisu již přesvědčily 64 % českých společností.

Jak ukazuje aktuální průzkum, nemalá část z nich již tuto technologii využívá a další svůj postoj vůči ní za posledních 12 měsíců přehodnotily. A to v její prospěch.

Proč na biometrický podpis s Traskem?

Máme vlastní řešení Trask u:Sign

-       Trask u:Sign je hotové řešení pro podepisování elektronických (PDF) dokumentů pomocí dynamického biometrického podpisu na tabletech či signpadech.

-       Trask u:Sign lze snadno zapojit do stávajících procesů a nahradit jím „papírové“ kroky.

-       Trask u:Sign se vyznačuje vysokou úrovní bezpečnosti a lze ho dále přizpůsobit bezpečnostní politice konkrétního provozovatele.

Máme tým a zkušenosti z reálných projektů

-       Disponujeme širokým týmem specialistů pro komplexní dodávku řešení biometrických podpisů.

-       Máme konkrétní zkušenosti s návrhem a implementací end-to-end řešení v ČR. Podívejte se např. na Uzavírání smluv bez papíru v ČSOB Pojišťovně.

-       Jsme schopni zajistit právní stanoviska a znalecké posudky pro konkrétní implementaci.

-       Pomůžeme vám s výpočtem business-case, s návrhem úprav do obchodních procesů.

-       Máme detailní know-how v oblasti správy dokumentů, dlouhodobé archivace dokumentů a automatizace obchodních a dokumentových procesů.

Průzkum Trasku: Biometrický podpis v roce 2015

9 otázek týkajících se současného stavu a plánů na využití biometrického podpisu v českých firmách. Respondenty průzkumu bylo

56 zástupců předních českých bank, pojišťoven a dalších finančních, telekomunikačních, průmyslových, dopravních a obchodních společností.

Biometrie proniká do českých firem

Rozšíření biometrických technologií v českých firmách zaznamenalo v posledním roce nárůst. Zatímco loni některou forem biometrie využívalo jen 14 % společností, letos už jich bylo 38 %.

Všichni (100 %) z těchto respondentů přitom uvedli, že jejich společnost využívá konkrétně technologii biometrického dynamického podpisu.

K dalším, i když spíše ojediněle využívaným biometrickým technologiím patří hlasová autentizace a identifikace na základě krevního řečiště prstu.

Uvedený nárůst využití biometriky přitom koresponduje s faktem, že loni 36 % z dotazovaných společností uvedlo, že konkrétně biometrický podpis hodlá nasadit během 1 roku.

Názory na biometrické podepisování se mění!

Postoj firem vůči biometrickému podpisu zaznamenal za posledních 12 měsíců významný obrat.

Téměř polovina (46 %) společností, které ještě do nynějška žádnou biometrickou technologii nevyužívají, překonala svou nedůvěru a připravuje se na nasazení biometrického podepisování, řada z nich ještě během následujícího roku.

Celkově je tak pouze 36 % ze všech účastníků průzkumu dosud přesvědčeno, že argumenty proti nasazení biometrického podpisu nadále převažují.

Důvody? Na prvním místě úpory

Dominovaly před rokem a dominují i letos. Úspory! Hlavní přínosy biometrického podpisu vidí účastníci průzkumu především v úsporách plynoucích z eliminace papírového procesu a přechodu na distribuci a archivaci primárně elektronických dokumentů.

Loni k tomuto argumentu směřovalo až 89 % odpovědí. Ačkoliv také v současnosti tento pohled převažuje (50 %), nezanedbatelná část respondentů vidí primární přínosy v jiných oblastech.

Výzvy? Především soulad s legislativou

Jestli se v něčem postoje českých firem nezměnily, pak jsou to hlediska podstatná pro nasazení biometrického podpisu. Největší důležitost respondenti nadále přisuzují (podle průměru „známkování“) souladu se zákonem. Dokonce i u ostatních kritérií zůstává pořadí důležitosti shodné jako před rokem.

Co znamená „biometrika“ pro klienta?

Z pohledu přínosů pro klienta je většinou společností vnímána jako klíčový argument rychlost – tedy zrychlení při vyřizování a odsouhlasení žádostí či smluv.

Ovšem zatímco loni tento faktor označilo jako klíčový 82 % respondentů, letos jich bylo „jen“ 67 %. O něco více se jich pak přiklonilo na stranu dalších přínosů – především k dostupnosti dokumentů v elektronické podobě.

A co společnosti, které váhají?

Patrně nebude překvapením, že se mezi českými společnostmi stále najdou i takové, které si vůči technologii biometrického dynamického podpisu dosud zachovávají rezervovaný postoj.

Co by tyto organizace přimělo jejich postoje změnit? Pro většinu z nich by to musel být jeden nebo více z následujících impulzů:

-       Relevantní příklady úspěšných implementací u českých společností.

-       Tlak business útvarů na zlepšování služeb a zavádění nových business modelů.

-       Vyřešení legislativních otázek.

-       Konkurence

Datum vytvoření: 27/05/2015
-- Redakce

linkedin

Komentáře komentáře
Úspěšné mistrovství světa – může pomoci ekonomickému oživení? Předpokládáme, že samotný šampionát „velkými čísly“ výrazněji nepohne. Podle odh... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
V globální ekonomice narůstá protekcionismus. Jak razantně zareaguje Evropa? Nová cla ovlivní asi jen 4 % celkových čínských dovozů do Ameriky, proto není tř... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko
Přirozená reálná dlouhodobá úroková míra směřuje na sever Jen pro představu - např. forwardově počítaná reálná úroková míra „pět let za pě... Jan Čermák, analytik ČSOB
Profile picture for user Jan Čermák