UNIQA prokázala loni podvody klientů v hodnotě 32 milionů korun

Loni bylo v UNIQA pojišťovně řešeno celkem na 520 nových případů s důvodným podezřením z pokusu o pojistný podvod. Byl to nejnižší počet kauz za poslední tři roky; pokles souvisí s významnými systémovými preventivními opatřeními v pojištění osob. Tam podvodů významně ubylo, i když stále tvoří největší část kauz, hlavně v úrazovém pojištění a v pojištění denních dávek v pracovní neschopnosti. Celkově se napříč segmenty prokázala hodnota podvodů o 7,1 % vyšší než v předchozím roce 2017.

Ve všech sledovaných oborech, kde se podvádělo před lety nejčastěji, zaznamenala UNIQA meziročně pokles kriminálních aktivit. Šlo hlavně o pojištění majetku a pojištění přepravy. Případy podvodů z těchto oborů se podílely loni marginálně.

Naopak v pojištění vozidel zaznamenala UNIQA v roce 2018 nárůst nežádoucích aktivit – v povinném ručení bezmála na dvojnásobek nových případů, u havarijního pojištění o 13 %. Ještě výraznější bylo zvýšení celkové uchráněné hodnoty díky odhalení nestandardního jednání. V havarijním pojištění vzrostla o 43 %. V povinném ručení dokonce stoupla hodnota odhalených podvodů více než pětkrát. Zde se stále častěji objevoval fenomén navyšování vážnosti zranění a nároků za ušlý zisk při dopravní nehodě. S ním jsou pojišťovny konfrontovány aktuálně v řadě evropských zemí. UNIQA už v reakci na tento jev zavedla sadu preventivních opatření, která přispívají k podstatnému zvýšení úspěšnosti odhalování tohoto druhu kriminálního jednání.

Průměrná uspořená hodnota z podvodu v pojištění vozidel 2018 se meziročně zvýšila o 122 % na 355.000 korun. Z této částky je vidět, že výše zmíněné případy uplatňování zveličených škod na zdraví a ušlého zisku v povinném ručení jdou skutečně zpravidla do statisíců.

Důležitou kapitolou je pojištění osob, a to už čtvrtý rok po sobě. Po zhruba pětinovém úbytku nových pokusů v roce 2017 došlo loni k další redukci, tentokrát velmi podstatné: o dalších 70 %. Zde se pozitivně projevila široká medializace velkých hromadných kauz z předchozích dvou let, které byly Policií ČR rozkryty a prokázány. To potenciální následovníky odradilo. Navíc v praxi naběhl celorepublikový systém SVIPO II k preventivnímu screeningu s cílem vytipovat včas nestandardní přístup klientů k pojištění a zabránit případným podvodům.

Pokusy o podvody se týkají i nadále hlavně pojištění denních dávek v pracovní neschopnosti, pojištění denního odškodného za dobu léčení úrazu a pojištění trvalých následků úrazu. Klienti chtěli čerpat náhrady za nahlášenou dobu léčení, kdy však současně chodili do práce. Někteří uváděli do zdravotní dokumentace nebo do pojistných smluv už při sjednávání záměrně nepravdivé údaje. Ty byly ale zpětně vyvráceny pečlivou analýzou a po vyžádání doplňkové dokumentace. Celková hodnota všech pokusů o podvody v těchto oblastech činila více než 11 milionů korun a meziročně klesla o 30 %.

Během roku 2018 bylo vyřešeno i několik větších kauz z pojištění odpovědnosti. Uchráněná hodnota z fingovaných škod tak v tomto odvětví činila loni 6,5 milionu korun, což bylo 3,5krát více než o rok dříve.

 

 

Datum vytvoření: Úterý, 22. Leden 2019

Proč je Fed důležitý i pro českou korunu?

Červnové zasedání Fedu bude klíčovým momentem tohoto týdne. Trhy v posledních týdnech výrazně...

Jan Bureš
Hlavní ekonom Patria Finance

Jsou české inflační tlaky za vrcholem?

Květen přinesl další pokles nezaměstnanosti a nárůst inflace. Na první pohled tak domácí...

Jan Bureš
Hlavní ekonom Patria Finance

Napětí na českém trhu práce nepolevuje

Sérii příznivých zpráv přicházejících z české ekonomiky včera doplnily nejnovější údaje z trhu...

Petr Dufek
Makroekonom
ČSOB