Přejít k hlavnímu obsahu
Tomáš Nidetzký se stal viceprezidentem Evropské asociace záručních institucí
Výroční zasedání Evropské asociace záručních institucí – AECM se konalo ve dnech 6. – 7. června 2024 ve Varšavě za účasti více než 180 reprezentantů převážně evropských záručních a rozvojových institucí. Varšavskému zasedání předcházelo jednání Board of Directors, které schválilo nové členy vedení na období 2024-2027. Jedním z viceprezidentů byl zvolen Tomáš Nidetzký, předseda představenstva Národní rozvojové banky.

„Vnímám to nejen jako výraz ocenění a důvěry ze strany vedení Asociace, ale především jako příležitost pro efektivnější využívání finančních nástrojů i na evropské úrovni. Mojí prioritou ve vedení AECM bude snižovaní byrokracie a zjednodušování podmínek poskytování návratné podpory pro segment malých a středních podniků,“ říká Tomáš Nidetzký.

AECM sdružuje 32 zemí z řad států Evropské unie, Velké Británie, Švýcarska, Kosova, Moldavska, Ukrajiny, včetně Turecka a Ázerbájdžánu. Jedná se v součtu o 47 národních či regionálních záručních institucí s impozantním objemem záručního portfolia, dosahujícího ke konci roku 2023 hodnoty cca 207 miliard EUR.

Na výročním zasedání ve Varšavě byly mimo jiné také schváleny priority AECM pro nadcházející období, kterou je především posílení proporcionality, tzn. zohledňování kapacitních možností především malých a střeních podnikatelů (MSP) v administrativních a byrokratických požadavcích na realizaci finančních nástrojů.

Dále je potom cílem podpora klíčového segmentu MSP při realizaci evropského programu „twin transition“ (zelená a digitální ekonomika) např. flexibilnějším přístupem v poskytování veřejné podpory (state aid rules) a budování digitální infrastruktury a digitálních znalostí – tzn. udržení kroku v současném trendu skokového nárůstu využívání prvků umělé inteligence.

Zástupci Evropské komise i Skupiny Evropské investiční banky během konference a seminářů na téma „green and digital transition“, tj. přechod na zelenou a digitální ekonomiku zdůraznili nejen stále platné cíle dlouhodobé udržitelnosti, ale bohužel také pokračování trendu nedostatku zdrojů alokovaných na finanční nástroje na národních, ale i evropské úrovni. Zástupkyně Evropského investičního fondu (EIF), realizujícího mj. jeden ze základních schémat podpory – program InvestEU – uvedla, že deklarované finanční potřeby směrem k EIF již nyní trojnásobně převyšují dostupné zdroje. Na příštím výročním zasedání se členové AECM setkají v Berlíně v květnu 2025.

Datum vytvoření: 17/06/2024

linkedin

Komentáře komentáře
Červencová důvěra poklesla jak u domácností, tak podnikatelů Citelný pokles v průmyslu následuje po červnovém růstu a hlavní příčinou je trad... Jakub Seidler, hlavní ekonom ČBA
Profile picture for user seidler
Česká inflace – devátá nejnižší v EU Inflace je v ČR už na normálních úrovních, avšak nelze zapomínat na fakt, že inf... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
Týden ve znamení pauzírující ECB V tuzemsku inflace překvapila trh, analytiky i centrální banku ještě razantněji.... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko