Sberbank Europe oznamuje nejlepší roční výsledek

Ziskem po zdanění ve výši 34 mil. EUR za rok 2018 skupina Sberbank Europe prokázala svoje silné postavení úspěšného hráče na bankovním trhu ve střední a jihovýchodní Evropě. Čistý zisk je výsledkem lepší obchodní výkonnosti, efektivního řízení nákladů a nižších nákladů na rizika. Další nárůst počtu zákazníků v roce 2018 umožnilo zavedení nové rychlé půjčky v Německu, větší poptávka po úvěrech v dceřiných bankách a soustavný rozvoj řady digitálních produktů.

Sonja Sarközi, generální ředitelka Sberbank Europe, uvádí: „To, že se jedná o nejúspěšnější finanční rok v mladé historii Sberbank Europe, potvrzuje, že poskytujeme správné produkty a služby.“

K pozitivnímu výsledku výrazně přispěly dceřiné společnosti Sberbank Europe, které s výjimkou České republiky, kde se projevila restrukturalizační opatření, dokonce v roce 2018 v porovnání s předchozím rokem zvýšily svůj čistý zisk. Nejvíce se na dosaženém zisku v roce 2018 podílely Česká republika (čistý zisk 14,7 mil. EUR) a Srbsko (11,1 mil. EUR). Další dceřiné společnosti rovněž za rok 2018 vykázaly solidní čistý zisk: Maďarsko: 4,3 mil. EUR, Slovinsko: 8,1 mil. EUR, Chorvatsko: 6,2 mil. EUR, Bosna a Hercegovina: 3,6 mil. EUR i Banja Luka: 2,6 mil. EUR.

Strategickým cílem Sberbank Europe bylo v roce 2018 posílit obchodní činnost ve střední a jihovýchodní Evropě. Sonja Sarközi: „Tato strategie zafungovala dokonale: Intenzivnější aktivity v regionálním retailovém segmentu a segmentu malých a středních podniků byly jedním z hlavních důvodů úspěchu našich dceřiných společností.“

Silný rok pro retailový segment

Retailový segment se v roce 2018 vyvíjel obzvláště dobře. Aktivní zákaznická základna se v porovnání s rokem 2017 rozrostla o 7,4 %
z 654 000 na 702 000 retailových zákazníků, přičemž většinu nových zákazníků jsme získali v České republice, Srbsku a Maďarsku. Hrubý objem retailových úvěrů se v roce 2018 zvýšil o 13,7 % na téměř 3,9 mld. EUR. S nárůstem o 25,9 % v porovnání s předchozím rokem se zejména výrazně zvýšila poptávka po spotřebitelských úvěrech. Celkově se objem úvěrů skupiny (pro retailové zákazníky, malé a střední podniky a firemní zákazníky) meziročně mírně snížil v důsledku plánovaného snížení v portfoliu firemních zákazníků v Rakousku.

Důležitým milníkem pro Sberbank Europe bylo v roce 2018 zavedení online půjček v Německu, což představuje důležitý krok při provádění strategie digitalizace skupiny. Na konci roku 2018 dosahovala výše úvěrů, které Sberbank Direct poskytla, hodnoty 71 mil. EUR. Sberbank Direct se udržitelným způsobem prosadila na konkurenčním německém trhu díky jednoduchým produktům, atraktivním podmínkám a zcela digitálním procesům.

Čisté úrokové výnosy skupiny zůstaly v porovnání s rokem 2017 relativně stabilní a dosáhly 290,2 mil. EUR (meziroční pokles o 3,3 mil. EUR, resp. 1,1 %). Čisté výnosy z poplatků a provizí se v roce 2018 zvýšily
na 90,8 mil. EUR (meziroční nárůst o 10,6 mil. EUR, resp. 13,2 %). Všechny dceřiné banky v roce 2018 zvýšily svoje čisté výnosy z provizí, přičemž nejvíce přispělo Maďarsko, Česká republika a Srbsko.

Provozní náklady zůstaly v roce 2018 relativně stabilní a dosahovaly výše 284,9 mil. EUR.

Další snížení podílu nesplácených úvěrů, zdravá kapitálová základna

Podíl nesplácených úvěrů (NPL) skupiny se v roce 2018 zejména v důsledku účinného snížení nesplácených úvěrů zlepšil o více než jednu třetinu na 7,3 %. Rezervy na rizika se v roce 2018 v porovnání s rokem 2017 v důsledku příznivějšího rizikového prostředí snížily o 103,6 mil. EUR na 51,4 mil. EUR.

Sberbank Europe měla na konci roku 2018 stabilní kapitálovou základnu. S poměrem kmenového kapitálu tier 1 (CET1) ve výši 16,6 % bankovní skupina pohodlně plní všechny regulační požadavky. Poměr kapitálové přiměřenosti k 31. prosinci 2018 činil 20,7 %.

Mezinárodní ratingová agentura Fitch v září 2018 potvrdila rating BB+ s pozitivním výhledem pro Sberbank Europe AG na základě „přiměřené kapitalizace, dobré finanční pozice a pozice v oblasti likvidity a přijatelné strategie financování“.

K 31. prosinci 2018 skupina Sberbank Europe vykázala celková aktiva ve výši 11,7 mld. EUR.

 

Datum vytvoření: Pondělí, 15. Duben 2019

Obchodní válka 3.0. – co čekat v tomto týdnu?

Obchodní válka mezi Čínou a USA je v plném proudu. Na konci uplynulého týdne nejprve Čína...

Jan Bureš
Hlavní ekonom Patria Finance

Inflace dodává ECB argument k akci

V ECB v tento čas nejspíše vrcholí práce na přípravě podzimního překvapení, jehož cílem má být...

Petr Dufek
Makroekonom
ČSOB

ECB chce trhy v září překvapit, spadnou španělské výnosy pod nulu?

Recese je výraz skloňovaný doslova na každém kroku. Po slabých číslech z Německa a z Číny zažily...

Jan Bureš
Hlavní ekonom Patria Finance