Přejít k hlavnímu obsahu
Nová platforma automaticky vyhodnotí udržitelnost podnikání firem
S blížící se platností evropské směrnice CSRD, která od roku 2023 rozšiřuje okruh firem povinných poskytovat informace o dopadech svých aktivit na společnost a životní prostředí, se stále častěji objevuje otázka sběru a vyhodnocení těchto dat. To je zvlášť důležité pro banky, které už nyní mají povinnost u některých firem data o jejich udržitelnosti získávat, vyhodnocovat a integrovat do světa financí. CRIF proto pro banky i další finanční instituce a firmy vyvinul globální platformu s jednotným ESG dotazníkem postaveným na principu známým z úvěrových registrů – jedno společné místo, jednotná struktura, „jedna pravda“.
Synesgy

Tváří v tvář všudypřítomné a pouhým okem viditelné klimatické změně vzniká naléhavá potřeba ohleduplnějšího podnikání ve vztahu k životnímu prostředí, zejména spalováním fosilních paliv, potřeba začít se chovat udržitelně s ohledem na dostupné zdroje a zachování obyvatelné planety pro budoucí generace.

Cílem evropské směrnice CSRD o povinném vykazování nefinančních informací je standardizace dat a informací o řadě dopadů společností na životní prostředí, sociálních a korporátních dopadů na společnost a řada dalších témat zaměřených na plnění 17 cílů udržitelného rozvoje podle OSN. Mezi hlavními ukazateli bude spotřeba energií a energetická efektivita, uhlíková stopa ukazující množství vypouštěných emisí skleníkových plynů, vodní stopa, odpadová stopa, schopnost recyklace, posouzení zelenosti za použití EU taxonomie a mnoho dalších obchodním společnostem ne zcela známých konceptů. Zveřejňované informace budou zahrnovat nejen historické údaje, ale i výhledy do budoucna, jmenovitě roky 2025 a 2030, ke kterým se vážou některé s významných cílů Green Dealu.

Banky jsou klíčovými hybateli změn směrem k udržitelnému podnikání

Banky již nyní nad rámec legislativních povinností v úvěrových podmínkách zohledňují dopady podnikání svých velkých klientů na společnost a životní prostředí. Dosud se ale potýkaly s tím, že společnosti jsou přehlcené složitostí problematiky a nevědí, co a jak budou povinné reportovat a jak tyto informace vůbec získat. Ve světě existuje celá řada standardů a metodik, které se liší přístupem, zaměřením i úrovní detailu (inside-out a obráceně, tedy vliv firmy na životní prostředí a své okolí a naopak vliv klimatických změn na udržitelnost obchodního modelu a fungování dané obchodní společnosti).

CRIF proto využil své dlouholeté zkušenosti z analýzy velkých datových souborů (úvěrové registry, business intelligence služby a další) a vyvinul globální digitální dotazníkovou platformu Synesgy (www.synesgy.cz), která firmám výrazně usnadní získání informací o tom, co všechno se při měření dopadů jejich činnosti na okolí hodnotí. Zároveň jim na základě zodpovězení komplexní sady návodných otázek bezplatně vyhodnotí a vypočte jejich ESG skóre podle dvou nejpoužívanějších mezinárodních rámců v oblasti ESG – 17 SDGs a GRI. Mezinárodní pravidla GRI jsou přitom také základem pro diskusi nad metodikou reportingu nefinančních informací, která bude využita v rámci zmiňované evropské směrnice CSRD.

Zatímco firmy získají snadnou zpětnou vazbu o dopadech své činnosti, banky a další uživatelé platformy Synesgy získají základní dataset s klíčovými údaji podobný například výstupům z úvěrových registrů. Výsledky ESG skóringu jednotlivých firem odpovídají běžným mezinárodním standardům a jsou vzájemně porovnatelné napříč odvětvími i napříč jednotlivými státy. Synesgy zároveň zachycuje úroveň „zelenosti“ dle EU taxonomie, čímž bankám pomáhá plnit informační potřeby stanovené v rámci Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

Jak funguje Synesgy ESG Report?

Synesgy na základě komplexního dotazníku s téměř stovkou otázek vyhodnotí ESG skóre společnosti na pětistupňové škále A–E v pěti kategoriích: environmentální, sociální, správní, odvětvové a celkové skóre. Zároveň myslí na to, že dopady činnosti firem jsou v každém odvětví specifické. „Univerzální“ dotazník je tak doplněný specifickými otázkami pro 15 makrosektorů – od těžby přes zemědělství nebo telekomunikace až po energetiku a teplárenství. Toto řešení umožňuje pokládat relevantní otázky, aniž by společnost byla nucená odpovídat na otázky nesouvisející s jejím podnikáním. Zároveň umožňuje porovnat výsledky společností z různých odvětví.

Kromě dotazníkové části bude služba nadále aktualizována v souladu s vývojem související legislativy a rozšířena například o automatické vyhodnocení dat z veřejných zdrojů. Díky tomu se zjednoduší kontrola toho, zda společnosti dokázaly sesbírat a poskytnout všechny nezbytné informace a data, a firmám odpadne část papírování související s případným doložením správnosti vstupních informací.

Autor: Ondřej Veselovský

Pracuje jako ESG leader CZ & SK ve společnosti CRIF – Czech Credit Bureau. Dříve poskytoval poradenství mezinárodním finančním institucím a soukromému kapitálu na poli risk managementu, M&A a finanční regulace a v rámci práce pro B4 společnosti. Také se věnoval rozvoji a integraci společností zaměřených na distribuci finančních produktů v roli CFO, člena představenstva a odpovědné osoby, pro kterou složil zkoušky České národní banky v oblasti zákona o kapitálovém trhu a zákona o spotřebitelském úvěru. Ondřej vystudoval ČVUT v Praze a získal titul FCCA od Association of Chartered Certified Accountants, UK.

Datum vytvoření: 26/07/2022

linkedin

Komentáře komentáře
Červencová důvěra poklesla jak u domácností, tak podnikatelů Citelný pokles v průmyslu následuje po červnovém růstu a hlavní příčinou je trad... Jakub Seidler, hlavní ekonom ČBA
Profile picture for user seidler
Česká inflace – devátá nejnižší v EU Inflace je v ČR už na normálních úrovních, avšak nelze zapomínat na fakt, že inf... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
Týden ve znamení pauzírující ECB V tuzemsku inflace překvapila trh, analytiky i centrální banku ještě razantněji.... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko