Přejít k hlavnímu obsahu
Nepodceňujte pojištění proti škodám z občanské odpovědnosti
Průměrná výše nároku na odškodnění a hodnoty škod způsobených činností v běžném občanském životě stále rostou. Slavia pojišťovna nabízí pojištění s limitem plnění až 6 milionů korun, které se vztahuje také na pojistné události v zahraničí.

V běžném životě se zcela přirozeně vyskytuje bezpočet situací, jednání a činností, které mohou vyústit v majetkovou i nemajetkovou škodu způsobenou třetí osobě. Ať už se jedná o technickou závadu v domácnosti, která může přivodit poškození sousedního bytu, údržbu zeleně a poškozením sousedovy nemovitosti pokáceným stromem, nebo zejména náhradu nemajetkových škod, jakou je například i újma a strádání pozůstalých po zemřelém účastníkovi dopravní nehody, absence kvalitního pojištění občanské odpovědnosti je nezodpovědným riskem.

„Podle údajů České asociace pojišťoven dochází v České republice již po řadu let k situacím, kdy výše škody přesahuje sjednaný limit pojistného plnění. Občané se pak dostávají do situací, kdy jsou nuceni sumy dalece přesahující jejich finanční možnosti hradit oprávněným osobám a zatíží tak nepříznivě nejen situaci vlastní, ale často celé rodiny. Cena pojištění odpovědnosti se přitom pohybuje v řádu stokorun za rok a ušetří spoustu starostí,“ uvádí Jan Vlček, obchodní ředitel Slavia pojišťovny.

Slavia pojišťovna nabízí tři úrovně pojistných limitů, ať už se jedná o škodu způsobenou újmou na zdraví, na věci, nebo škodu finanční. Ve stejném rozsahu jako pojištěný jsou navíc pojištěni i manžel, druh/družka, registrovaný partner a děti do doby dokončení přípravy na povolání do 26 let věku, pokud žijí s pojištěným ve společné domácnosti. Ve všech variantách je pak u Slavia pojišťovny standardem platnost pojištění nejen v rámci ČR, ale na území Evropy při přechodném turistickém pobytu. Při sjednávání cestovního pojištění tak není potřeba do této položky dále investovat.

„Průměrná výše nemajetkové újmy u třetích osob se u nás pohybuje nad hranicí dvou milionů korun. Je ale třeba připomenout, že současná právní úprava pamatuje na individuální přístup ke stanovení výše škody s ohledem na okolnosti a osobu pojištěného. Pokud například riskantní jízdou na kole srazíte špičkového profesionálního houslistu a zlomíte mu ruku, výše škody bude zcela jiná než při zranění osoby, která si svůj výdělek obstarává způsobem, ve kterém jí takové zranění nebrání. I proto dáváme našim zákazníkům na výběr z různých variant úrovně pojištění, která dosahuje limitu plnění v případě újmy na zdraví až šesti milionů korun,“ vysvětluje Jan Vlček.

 

Datum vytvoření: 30/04/2019

invest summit

ZK2023 cena podnikatelů

ZK2023 cena veřejnosti

Komentáře komentáře
Začátek roku ve znamení stagnace Ekonomiku držela při zemi, už podle očekávání, především spotřeba domácností brz... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
Česká národní banka drží sazby stabilní, jestřábí hlasy sílí Za rozhodnutím stála nová prognóza centrální banky, která počítá s rychlejším rů... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
Jestřábí hlasy z ČNB nabírají na síle Z pohledu toho, jak dlouho by mohly sazby setrvat na současných 7 %, se v minulé... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko