Přejít k hlavnímu obsahu
Nepodceňujte pojištění proti škodám z občanské odpovědnosti
Průměrná výše nároku na odškodnění a hodnoty škod způsobených činností v běžném občanském životě stále rostou. Slavia pojišťovna nabízí pojištění s limitem plnění až 6 milionů korun, které se vztahuje také na pojistné události v zahraničí.

V běžném životě se zcela přirozeně vyskytuje bezpočet situací, jednání a činností, které mohou vyústit v majetkovou i nemajetkovou škodu způsobenou třetí osobě. Ať už se jedná o technickou závadu v domácnosti, která může přivodit poškození sousedního bytu, údržbu zeleně a poškozením sousedovy nemovitosti pokáceným stromem, nebo zejména náhradu nemajetkových škod, jakou je například i újma a strádání pozůstalých po zemřelém účastníkovi dopravní nehody, absence kvalitního pojištění občanské odpovědnosti je nezodpovědným riskem.

„Podle údajů České asociace pojišťoven dochází v České republice již po řadu let k situacím, kdy výše škody přesahuje sjednaný limit pojistného plnění. Občané se pak dostávají do situací, kdy jsou nuceni sumy dalece přesahující jejich finanční možnosti hradit oprávněným osobám a zatíží tak nepříznivě nejen situaci vlastní, ale často celé rodiny. Cena pojištění odpovědnosti se přitom pohybuje v řádu stokorun za rok a ušetří spoustu starostí,“ uvádí Jan Vlček, obchodní ředitel Slavia pojišťovny.

Slavia pojišťovna nabízí tři úrovně pojistných limitů, ať už se jedná o škodu způsobenou újmou na zdraví, na věci, nebo škodu finanční. Ve stejném rozsahu jako pojištěný jsou navíc pojištěni i manžel, druh/družka, registrovaný partner a děti do doby dokončení přípravy na povolání do 26 let věku, pokud žijí s pojištěným ve společné domácnosti. Ve všech variantách je pak u Slavia pojišťovny standardem platnost pojištění nejen v rámci ČR, ale na území Evropy při přechodném turistickém pobytu. Při sjednávání cestovního pojištění tak není potřeba do této položky dále investovat.

„Průměrná výše nemajetkové újmy u třetích osob se u nás pohybuje nad hranicí dvou milionů korun. Je ale třeba připomenout, že současná právní úprava pamatuje na individuální přístup ke stanovení výše škody s ohledem na okolnosti a osobu pojištěného. Pokud například riskantní jízdou na kole srazíte špičkového profesionálního houslistu a zlomíte mu ruku, výše škody bude zcela jiná než při zranění osoby, která si svůj výdělek obstarává způsobem, ve kterém jí takové zranění nebrání. I proto dáváme našim zákazníkům na výběr z různých variant úrovně pojištění, která dosahuje limitu plnění v případě újmy na zdraví až šesti milionů korun,“ vysvětluje Jan Vlček.

 

Datum vytvoření: 30/04/2019

 

linkedin

Komentáře komentáře
ECB zvýšila sazby nejvíce od vzniku eurozóny, ČNB ji asi následovat nebude ČNB se naopak otáčí a možná již otočila zcela opačným směrem. Holubičí obrat v b... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
ČNB přešlapuje na místě, dalšímu růstu sazeb se nevyhne Inflace se v červnu pohybovala více než dva procentní body nad jarní prognózou a... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
Vysoká inflace začíná měnit chování spotřebitelů Meziroční srovnání je však v tomto případě poněkud zavádějící v důsledku konce l... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek