Přejít k hlavnímu obsahu
Jan Kubíček: Čím více rezerv máme, tím si můžeme dovolit agresivnější složení portfolio
Česká národní banka (ČNB) spravuje devizové rezervy v hodnotě 3,2 bilionu korun, což je jedna z nejvyšších hodnot v poměru k HDP na světě. Nicméně tyto devizové rezervy by centrální bance měly dlouhodobě přinášet výnos, přičemž ČNB jakožto správce rezerv musí vždy volit mezi výnosem a rizikem. „Máme aktiva, která můžeme dlouhodobě investovat a jejichž výnos by měl být vyšší než náklady pasiv, což jsou právě úroky placené komerčním bankám. Nicméně vždy musíme volit mezi výnosem a volatilitou,“ uvedl Jan Kubíček, člen bankovní rady ČNB.
Jan Kubíček

Jak vlastně probíhá výběr správné strategie správy devizových rezerv? Jaké úpravy v rámci ní jsou na obzoru? A jaká rizika v dostupné době hrozí? O těchto a spoustě dalších témat jsme diskutovali s Janem Kubíčkem v novém vydání časopisu Bankovnictví.

V ČNB dohlížíte sekci řízení rizik, jaká hlavní rizika vidíte aktuálně v rámci vývoje české a globální ekonomiky? Dá se říci, že bouře je zažehnána a mohlo by nastat období klidu?

Sekce řízení rizik, kterou dohlížím, se nezaobírá tolik makroekonomickými riziky jako řízením rizik devizových rezerv. Nicméně s makroekonomickými riziky souvisí v tom smyslu, že ceny instrumentů, ve kterých jsou rezervy fakticky uloženy, jsou ovlivněny převážně vývojem v zahraničí. Jinak řečeno, všechno, co ovlivní světové burzy nebo úrokové sazby na měnách, ve kterých máme rezervy, hýbe i cenami cenných papírů, které držíme. Když se ale vrátím k makroekonomickému pohledu, vidím rizika jak zahraniční, tak i domácí. U těch zahraničních je tady zejména riziko narušení globálních řetězců. To může nastat kdykoli v souvislosti s konfliktem na Blízkém a Středním východě. Pro českou ekonomiku je i rizikem situace v Německu, kde aktuální vyhlídky jsou pesimističtější. Německá dluhová brzda bude znamenat větší fiskální utažení, což se může projevit přes zahraniční obchod i u nás.  

Datum vytvoření: 19/01/2024

DORA

Komentáře komentáře
O francouzských volbách, udržitelnosti dluhu a roli ECB Trhy obecně nemají rády nejistotu, a ta je ve spojitosti s výsledkem parlamentní... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko
Americká centrální banka spoluurčuje vývoj českých hypoték Toto oživování ale bylo výrazně pomalejší než v dubnu, kdy onen převis přesáhl 2... Michal Skořepa, ekonom České spořitelny
Profile picture for user Michal Skořepa
Inflace v květnu zpomalila Oproti dubnu ceny stagnovaly, jelikož cenové pohyby řady položek se vykompenzova... Jakub Seidler, hlavní ekonom ČBA
Profile picture for user seidler