Přejít k hlavnímu obsahu
Nákup je interním zákazníkem interního zákazníka
Pátý jubilejní ročník Procurement Fora se uskutečnil 24. května v Praze na Pankráci. Jak na nákup nově diskutovalo na 140 účastníků. Konferenci dominovala panelová diskuse, ve které se experti nákupu z různých oborů nebáli otevřeně glosovat nejen aktuální témata vztahující se k proměně externího prostředí, ve kterém nákup operuje (ať už z pohledu nových technologií nebo práce s integrací nových členů v týmu), ale také stereotypy s nákupem spojené. Dnem odborně provedla Patricia Jakešová z U & SLUNO.

Konferenci zahájil pohledem na globální proměny nákupu Tomáš Veit, Head of Procurement Western & Central Europe z Plzeňského Prazdroje. Po převzetí společnosti Japonskou skupinou Asahi je pro nákup společnosti jednou z největších výzev sjednotit procesy jak na globální, tak lokální úrovni. „Pracovali jsme v rámci globální nákupní struktury. Tu dnes nemáme a musíme ji nahradit vlastní globální složkou. Změna byla dlouhá, probíhala 600 dnů a bylo těžké v této době motivovat náš tým.“

Tomáš Veit, Plzeňský Prazdroj

Po globální perspektivě zúžil Martin Růžička, ředitel nákupu společnosti PRECIOSA LIGHTING pohled na nákup na lokální úroveň, konkrétně vhledem do vztahu nákupu a interního zákazníka. Vycházel z vlastní zkušenosti ve firmě, ve které v minulosti zastával roli interního zákazníka nákupu sám. Nyní pracuje na tom, aby byl nákup pro kolegy respektovaným partnerem.  Důraz položil na kvalitu výstupů při spolupráci. „Interní zákazník využívá výstup našeho procesu jako vstup do svého procesu a nakonec předává svůj výstup internímu nebo externímu zákazníkovi. Někdy jsme v jistém smyslu interním zákazníkem našeho interního zákazníka.“

Martin Růžička, ředitel nákupu společnosti PRECIOSA LIGHTING

Úvodní část konference uzavřely příspěvky věnované inovativním řešením pro nákup, outsourcingu a tail-end procurementu. To, že je možné Paretovo pravidlo využít i v analýze dodavatelského prostředí vyzdvihl Petr Vinš, Partner ze společnosti Vinekon. Dle něj tvoří 80 % dodavatelů dodavatelé nevýrobní, ti se přitom podílejí na nákupním objemu jen z 20 %. Outsourcing nestrategických položek je dle Petra Vinše cestou k dosažení efektivity v nákupu. Nové technologické nástroje pro analýzu nákupu nabídli Jiří Steif a Martina Vojteková z A.T. Kearney. Ti se zaměřili na optimalizaci malých kategorií nákupu v podobě tail-end procurementu. Dodatečné úspory při implementaci daného přístupu řízení nákupu vyčíslili u svých klientů na 7-12 %.

Panelová diskuse byla výrazným bodem v programu dne, mimo jiné pro otevřenost, se kterou její panelisté k otázkám přistoupili a nebáli se nadsázky ani kritiky ve vlastních řadách. Diskuse se zúčastnili Alex Bém, ředitel nákupu a logistiky, T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom; David Březík, ředitel nákupu, Podravka; Lukáš Hrubý, Facility & Procurement Manager McDonald´s; Václav Novák ředitel Divize Nákup, ZAT, Subodh Kumar, Group Procurement Director, MÉDEA GROUP; Jan Priškin, Procurement Manager, CEMEX Czech Republic.

Řeč byla jak o roli nákupu v rámci managementu firmy, tak o práci s vlastním týmem. Změnu oboru jako motor k vlastnímu rozvoji v profesi vidí Subodh Kumar. Ten vybízel kolegy v sále, aby nezůstávali v jednom oboru příliš dlouho, aby si rozšiřovali rozhled, a s nadsázkou glosoval:„Musíte odejít dříve, než vás vyhodí. To je hlavní kvalita ředitele nákupu.“ A jací jsou nejlepší kandidáti do týmu? Podle Jana Priškina pochází z jiných oborů. „Nejlepší jsou bývalí headhunteři nebo pojišťováci. Mají v sobě náboj: protože mění obor a chtějí se uchytit.“

Závěrečná část konference se zaměřila na konkrétní případové studie a oblasti nákupu. Užitečná doporučení pro efektivní nákup IT prezentoval Petr Zajíček, expert z Komerční banky. Ten mimo jiné uvedl, jak důležité je vytvářet strategický plán ve spolupráci s IT a finančním oddělením. Cashflow totiž dle něj může ve smlouvách s dodavatelem sloužit jako dobrý vyjednávací prvek. Na technologickou linku navázal David Lev, Printing Business Unit Manager z HP. Ten prezentoval řešení, kterým v Plzeňském Prazdroji ušetřili 40% nákladů na tisk.

Nákup z druhého konce představil Miroslav Chmelík, Manager & Site Sourcing Lead Global Commodity z Thermo Fisher Scientific. Jedná se o největšího světového výrobce hmotnostních spektrometrů a elektronových mikroskopů. Jeden přístroj má hodnotu až 5 milionů dolarů. Should-costing, který v nákupu ve firmě uplatňují, je založen na očekávaných nákladech na pořízení nového zboží. Kalkulanti porovnávají interní kalkulace a mají dohodnutý nákladový vzorec s dodavateli, se kterými jednají otevřeně. "Partnerství s dodavateli spočívá v jejich integraci do přípravné fáze výroby.“ Publikum se ptalo, jak řeší situaci, kdy se na kalkulaci s dodavatelem neshodnou. Dle Miroslava Chmelíka v tom není žádný trik, „jde zkrátka o náklady, to se dopočítat dá.“  

Miroslav Chmelík, Thermo Fisher Scientific

Nákupu marketingových služeb a roli nákupčího v této oblasti analyzovala Magda Slámová, Senior Procurement Officer ze společnosti Unilever. „Interními zákazníky jsou marketéři (kterých má Unilever 75), kteří se starají o 30 značek. Spolupráce s marketingem je specifická. Klíčem úspěchu je vytvořit stručný brief. Marketing musí dodat 'kreativu', nákup pak konfrontaci s realitou trhu.“


Na tvorbě programu 5. ročníku Procurement fóra spolupracovala pořádající společnost Blue Events s odborným garantem Markem Rokoským. Fórum se konalo s podporou společností v čele s Vinekon, A.T. Kearney, HP.

Datum vytvoření: 29/05/2017
-- Redakce

linkedin

Komentáře komentáře
Úspěšné mistrovství světa – může pomoci ekonomickému oživení? Předpokládáme, že samotný šampionát „velkými čísly“ výrazněji nepohne. Podle odh... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
V globální ekonomice narůstá protekcionismus. Jak razantně zareaguje Evropa? Nová cla ovlivní asi jen 4 % celkových čínských dovozů do Ameriky, proto není tř... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko
Přirozená reálná dlouhodobá úroková míra směřuje na sever Jen pro představu - např. forwardově počítaná reálná úroková míra „pět let za pě... Jan Čermák, analytik ČSOB
Profile picture for user Jan Čermák