Přejít k hlavnímu obsahu
Havárie s alkoholem nebo drogou v krvi. Co na to pojišťovna?
Začátkem roku jsme se dozvěděli nelichotivou zprávu: i když Češi v globálním žebříčku konzumentů alkoholu klesli na čtvrté místo, spotřeba zase roste. A ukázalo se to i v statistikách nehod loňského roku. Loni se na silnicích stalo pod vlivem alkoholu nebo drog podle Policie ČR celkem 4896 nehod, což je nejvyšší počet za posledních 5 let.

Zatímco země na západ od nás zaznamenávají v boji s tímto jevem úspěchy, u nás se přes nulovou toleranci stále nedaří snižovat počet havárií zapříčiněných nekázní motoristů. Navíc stál alkohol nebo droga loni za téměř každou desátou smrtelnou nehodou. Pojišťovny podle statistik České asociace pojišťoven řešily v posledních dvou letech asi 5 % všech pojistných událostí, jež byly spojeny s nehodou pod vlivem alkoholu nebo návykových látek. To bylo o 2 % více než léta předtím. U nehod s alkoholem vychází pojišťovnám více než dvojnásobné riziko zranění a úmrtí proti ostatním nehodám, protože u 44 % nehod tohoto druhu dochází ke zranění nebo úmrtí účastníků dopravní nehody.

Statistiky nejsou úplné

Pojišťovny (a ani policie) bohužel nemají zcela přesné statistiky o požití alkoholu a drog řidiči, které by odpovídaly skutečnosti. Někdy je informace o požití takových látek do záznamu doplněna až dodatečně, takže nehoda může být zprvu kódována jako běžná nehoda. Významnější zkreslení přinesla ale praxe, kdy k nehodám bez zranění, jen s menší „plechovou“ škodou, není třeba přivolávat policii. Není-li tedy řidič opilý tak, aby jeho stav vzbudil pozornost jiného účastníka nebo svědka nehody, nebo je-li motorista pod vlivem alkoholu nebo drog jediným účastníkem, pojišťovna (a ani policie) se tuto okolnost nedozví. Experti Uniqa odhadují, že v průměru každoročně řeší „přiznaných“ případů alkoholu nebo drog asi 20 v havarijním pojištění a asi 50 v povinném ručení. „Mnohem více bude událostí, kdy opilý účastník z místa nehody odjede, policii nepřivolá a nehoda se hlásí pojišťovně později jako nešetřená policií. Takových havárií budou u nás každý rok ve skutečnosti jistě vyšší stovky,“ komentoval fenomén alkoholu a návykových látek za volantem Jiří Moravec, šéf likvidace škod z pojištění dopravních prostředků Uniqa.

Poškozený náhradu dostane, ale viník ji musí pojišťovně vrátit

Nulová tolerance alkoholu za volantem se promítá i do nulové tolerance pojišťovny. Jde o vědomé hrubé porušení základních pravidel silničního provozu. Poškozený účastník náhradu za jemu vzniklou škodu z povinného ručení viníka dostane, ale viník musí celou částku zaplatit pojišťovně zpátky (regresní nárok). Neučiní-li tak dobrovolně ve stanovené lhůtě, pojišťovna vždy pojistné plnění vymáhá zpět. Samozřejmě dojde k přestupňování v systému bonus/malus. Řešení těchto případů je vleklé a zpravidla trvá i léta, zejména dojde-li k újmě na zdraví.

Z havarijního pojištění je pojistné plnění v takových případech odmítnuto. Při opakované události, kde hrály roli návykové látky, lze zákazníkovi pojistnou smlouvu vypovědět. Jedinou výjimkou je situace, kdy změřená hladina alkoholu u motoristy nepřesahuje hranici běžné tolerance bagatelní úrovně odpovídající možné odchylce měřícího přístroje.

 

Datum vytvoření: 28/01/2020

 

linkedin

komentáře
Srpnová inflace výrazně překvapila a zrychlila na 4,1 %, proinflační rizika dále sílí Inflace v srpnu překvapila podstatně rychlejším růstem, oproti červenci o 0,7 %,... Jakub Seidler hlavní ekonom ČBA
Profile picture for user seidler
Hlasy pro brzký růst sazeb v ČR sílí Na to, který proud tentokrát zvítězí, si budeme muset ještě týden počkat, nicmén... Petr Dufek Makroekonom
Profile picture for user Petr Dufek
Velké trable slabého zlotého Tak předně je třeba říct, že na počátku depreciace zlotého byl rádoby dobře míně... Jan Čermák Analytik a ekonom ČSOB
Profile picture for user Jan Čermák
nepřehlédněte