Přejít k hlavnímu obsahu
Finanční vzdělávání je úkol i pro úvěrové registry
Koncem loňského roku jsme se dozvěděli, že na český trh vstoupil nový startup Igluu (ČSOB JV), který přináší zajímavou online realitní platformu. Se startupem spolupracuje také společnost CRIF – Czech Credit Bureau. Jak vlastně tato spolupráce vypadá? Na to jsme se rozhodli zeptat Petra Kučery, výkonného ředitele CRIF a Martina Muchy, který je zodpovědný za strategii Igluu.cz.
Kučera a Mucha

Petr Kučera

Co bylo impulzem pro vznik spolupráce mezi společností CRIF a Igluu? Na první pohled není úplně patrné, co má společného CRIF jako technický správce dat pro Bankovní a Nebankovní registr klientských informací s realitním byznysem. 

CRIF a registry BRKI a NRKI již dlouhodobě poskytují informační služby pro spotřebitele na webovém portálu Kolikmam.cz, jehož hlavním cílem je umožnit klientům zorientovat se v úvěrových závazcích a porozumět vývoji bonity na základě (nejen) platební historie v úvěrových registrech. Spotřebitel může toto finanční „vysvědčení“ v podobě výpisu z registrů využít pro vlastní přehled a případnou korekci svého chování nebo k prokázání své bonity vůči poskytovateli vybrané služby. Poskytovatelé některých služeb toto ověření buď přímo vyžadují, nebo na jeho základě mohou klientovi poskytovat různá zvýhodnění. Prokazování dobré platební morálky na realitním trhu je naprosto klíčové v případě pro nájmu i nákupu nemovitosti. Ve světě podobné obchodní modely běžně fungují již desítky let. 

Jaké služby z vašeho portfolia jsou prostřednictvím digitální platformy Igluu dostupné a jak z toho může profitovat koncový zákazník? 

Čerstvě nastartovaná spolupráce s Igluu přináší spotřebitelům možnosti získání standardních kreditních reportů z BRKI a NRKI a také multizdrojový výpis MůjKredit, který kombinuje nejen základní data z úvěrových registrů, ale i informace z veřejných rejstříků, jako jsou například Centrální evidence exekucí nebo insolvenční rejstřík, databáze ztracených do kladů a další. Na jednostránkovém výpisu má spotřebitel pohromadě všechny relevantní in formace, které prokážou jeho finanční kredit u pronajímatele. V zahraničí je naprosto běžná věc, že klienti s „lepší“ bonitou nemusí skládat vyšší zálohy nebo dostanou delší nájemní smlouvu, což následně všeobecně přispívá ke zvyšování atraktivity nájemního bydlení. 

Předpokládáte, že budou pronajímatelé nemovitostí v ČR zmíněné potvrzení ve větší míře od zájemců také vyžadovat? 

Trh nájemního bydlení je u nás bohužel velice fragmentovaný a málo rozvinutý ve srovnání se zahraničím, myšleno tím západním směrem od nás. Developerské nebo správcovské aktivity podporující vznik kvalitního fondu nájemních bytů se u nás teprve rozjíždí. Například v sousedním Německu je nemyslitelné podepsat nájemní smlouvu bez prokázání svého „Schufa“ výpisu s osobním skóre a jsem přesvědčený, že i na našem trhu se podobný trend brzy ustálí. 

Spolupracujete v této oblasti i s dalšími institucemi? Jaké firmy mohou využít synergie díky propojení s daty Bankovního a Nebankovního registru?

Spolupráce s Igluu je první v řadě a určitě není poslední. Několik dalších projektů spolupráce s cílem zpřístupnit kreditní informace co nejširšímu spektru klientů již připravujeme. Kromě realitního segmentu postupně budou podobné spolupráce realizovány nej častěji s HR agenturami, které potřebují ověřovat bezúhonnost kandidátů o zaměstnání.  Dalšími partnery mohou být přímo banky a ji ní poskytovatelé úvěrů, kteří mají zájem nabízet klientům komplexní konzultační a finančně vzdělávací služby. Mohou to být také fintechové společnosti, které se zaměřují na finanční vzdělávání nebo správu osobních financí. Portál Kolikmam.cz poskytuje mimo jiné služby v oblasti cybersecurity monitoringu vlastních osobních dat, a proto další připravované spolupráce směřují i do IT security nebo pojišťovacího segmentu. 

Na které ukazatele při kontrole své finanční situace by se měl uživatel soustředit? Co je při vypočítávání „bonity“ uživatele podstatné? 

Rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí úvěru či jakékoli jiné služby je vždy na daném poskytovateli. Avšak hodnocení bonity z portálu Kolikmam.cz či od našich spolupracují cích partnerů je pro spotřebitele dobrou indikací toho, v jaké finanční kondici je a jak na něj budou poskytovatelé nahlížet. Obecně jsou nejdůležitější oblasti platební historie a struk tura úvěrových produktů, výška dlužných částek, počet úvěrů a poměr mezi příjmy a výdaji. 

V současnosti je hodně diskutovaný pojem finanční gramotnost. Lze využít vašich služeb pro podporu a šíření finanční gramotnosti v České republice? 

Zcela bezpochyby ano a také se zaměřujeme na oblast finančního vzdělávání v rámci poskytování úvěrových služeb. Kultura „odpovědného zadlužování“ má totiž dva rozměry.  Na jedné straně musí být odpovědný přístup věřitele poskytovat úvěry pouze úvěruschopným klientům, ale na druhé straně i klienti sami musí chápat a respektovat, že dostupnost a podmínky úvěrových služeb odráží jejich rizikovost a pravděpodobnost, že půjčené peníze splatí. Povědomí o úvěrové historii je u nás stále velmi nízké a registry musí i nadále šířit v této oblasti osvětu společně s poskytovateli.  Kontrastem nám mohou být například Spojené státy, kde si spotřebitelé pravidelně kont rolují svou úvěrovou historii, partneři si běžně před sňatkem odtajňují své závazky, a ti nejzapálenější si dokonce mohou zakoupit tričko s hodnotou svého kreditního skóre. 

Martin Mucha

Kde se zrodila myšlenka na vznik platformy pro realitní makléře?

Myšlenka se zrodila v New Yorku již v roce 2013, kdy jsme pochopili, že technologie změní procesy realitních transakcí – prostřednictvím standardizace, digitalizace a automatizace, což přinese jednoduchost, transparentnost a efektivitu. Myšlenka Igluu je principiálně postavena na konceptu „empowerment“ pro naše uživatele. Jelikož chybí české slovo, vnímáme to jako 3P: povzbuzovat, podporovat a pomáhat.

Jaké jsou hlavní benefity této inovativní digitální platformy? 

Igluu klade velký důraz na efektivitu a zjednodušení rutinních úkonů realitních makléřů, vše od vytváření nabídek až po komunikaci s klientem, zájemcem, bankou i katastrálním úřadem. Díky propojení s moderními technologiemi, jako je například elektronické uzavírání smluv s využitím digitálního podpisu BankID, se makléři mohou plně soustředit na klíčový aspekt své práce, na klienta. Platforma má za cíl usnadnit komunikaci s klienty, správu nabídek a dokumentů a poskytnout přístup k inovativním nástrojům podporovaným umělou inteligencí a dalšími moderními technologiemi. Makléři tak získají jedno ucelené pro středí, které je propojí s aktéry realitního trhu a ve kterém budou moci být v konečném důsledku produktivnější a poskytovat klientům špičkový servis.

Uvádíte, že prostřednictvím Igluu najdete ideální nemovitosti, nájemce i makléře. Co to v praxi znamená? 

Čeští klienti dnes obvykle hledají nemovitosti na realitních portálech, což jsou ve skutečnosti stránky s inzercí. Z našeho průzkumu vyplývá, že zhruba 30 procent nemovitostí není k dispozici ani na velkých portálech. Na víc realitní makléři na těchto portálech zastupují zájmy prodávajících, nikoli kupujících.  Vezmeme-li to v úvahu – kupující a nájemci dělají důležité finanční rozhodnutí bez kvalifikovaného zastoupení s omezenou nabídkou bez reálného kvalitativního posouzení. Služ by pro kupující a nájemce, které jsou běžné na vyspělých realitních trzích v západní Evropě, USA a Kanadě, jsou užitečné zejména pro začínající kupující, jelikož lidé nekupují/neprodávají nemovitosti často. Naším posláním je to změnit a nabídnout klientům lepší a transparentní způsob, jak prodat/koupit/pronajmout nemovitost. Například ve spolupráci s Asociací realitních kanceláří vytváříme výběr vysoce kvalifikovaných realitních profesionálů, kteří budou schopni pomoci.

Jak vás napadlo propojit Igluu právě se společností CRIF? Co bylo vaším hlavním motivem této spolupráce? 

Naším cílem bylo vnést na trh s nemovitostmi jednoduchost a transparentnost, obdobně jako v Severní Americe, kde je běžné, že nájemníci předkládají dokumenty o své finanční situaci společně s žádostí o pronájem. CRIF jako významná fintechová společnost, technický správce dat pro BRKI a NRKI a provozovatel úvěrových registrů v mnoha dalších zemích pro nás byl jasným strategickým partnerem. Na tomto produktu jsme pak strávili téměř dva roky vývoje.

Jak z této spolupráce může z vašeho pohledu profitovat koncový uživatel?

Věříme, že náš společný projekt by se měl stát součástí osobního finančního vzdělávání a osvěty. Finanční zdraví je důležitým aspektem života každého člověka a my jsme schopni poskytnout klientům objektivní pohled na stav jejich finanční situace a hodnocení. Igluu Fin check umožní vlastníkům získat kredibilní informace o finanční stabilitě potenciálních nájemců, kteří si Igluu Fincheck pořídí a zašlou jej vlastníkovi nemovitosti. V rámci Igluu Fin checku je možné vytvořit si zkrácenou verzi, tzv. Igluu Passport, který neobsahuje konkrétní citlivé údaje o financích, ale zároveň obsahuje užitečné souhrnné hodnocení rizikovosti klienta z pohledu finančních institucí. Jako součást naší vize připravujeme finanční a pojišťovací produkty, které dále zjednoduší nájemní bydlení. 

Které další firmy/instituce zvažujete do vašeho projektu zahrnout?

Integrace s bankovními institucemi, včet ně strategického partnerství s ČSOB skupinou, umožní uživatelům přístup k široké škále finančních a bankovních služeb přímo prostřednictvím digitálního ekosystému Igluu. Společně pracujeme například s Hypoteční bankou na tom, aby uživatelé Igluu mohli získat tržní předschválení hypotečního úvěru online či využívat další finanční a pojišťovací produkty. Důležité je, že jsme otevřená platforma a budeme nabízet srovnání a produkty i jiných finančních institucí, abychom našim uživatelům nabídli ten správný produkt. Do naší platformy také postupně zahrneme nabídku poskytovatelů energií a ve střednědobém až dlouhodobém horizontu vidíme budoucnost v modelování nákladů na rekonstrukce nemovitostí a výpočty investic, čímž se trh s nemovitost mi posune na vyšší úroveň. 

Petr Kučera

Je od září 2004 výkonným ředitelem CRIF – Czech Credit Bureau a od roku 2006 jednatelem CRIF – Slovak Credit Bureau. Vystudoval Univerzitu Karlovu v Praze. Účastnil se rozjezdu českého i slovenského Bankovního a Nebankovního registru klientských informací, a v rámci skupiny CRIF se spolupodílel na vzniku úvěrových registrů v Chorvatsku a v Rusku. 

Martin Mucha

Je zodpovědný za strategii Igluu.cz, lokalizaci platformy pro český realitní trh na základech mezinárodních standardů RESO a implementaci inovativních bankopojišťovacích služeb ČSOB, jako je například digitální hypotéka. Je spoluzakladatelem americké technologické společnosti Gobii. Podílí se na standardizaci, digitalizaci a automatizaci procesů na realitních trzích v Kanadě a USA.

Datum vytvoření: 22/01/2024

linkedin

Komentáře komentáře
Červencová důvěra poklesla jak u domácností, tak podnikatelů Citelný pokles v průmyslu následuje po červnovém růstu a hlavní příčinou je trad... Jakub Seidler, hlavní ekonom ČBA
Profile picture for user seidler
Česká inflace – devátá nejnižší v EU Inflace je v ČR už na normálních úrovních, avšak nelze zapomínat na fakt, že inf... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
Týden ve znamení pauzírující ECB V tuzemsku inflace překvapila trh, analytiky i centrální banku ještě razantněji.... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko