Přejít k hlavnímu obsahu
Banky a bankovní asociace vítají plán na vytvoření Národního rozvojového fondu
Česká bankovní asociace (ČBA) vítá návrh na vytvoření Národního rozvojového fondu, který je z ekonomického a praktického pohledu výrazně progresivnější a inovativnější než zavedení jakékoliv formy dodatečného sektorového zdanění. Nejedná se totiž o jednorázové financování spotřeby, ale tvorbu aktiv, která společnost využije pro svůj dlouhodobý sociální a ekonomický rozvoj.

Na základě dosavadních jednání vznikne v nejbližších dnech pracovní skupina složená ze zástupců stání správy a expertů bank. Snahou ČBA bude, aby fond vznikl co nejdříve. Jeho fungování bude záležet jednak na objemu prostředků, které do něj vloží banky a další přispěvatelé, ale také i na kvalitě projektů, které bude předkládat vláda. Fond by měl fungovat jako nezávislá a plně profesionální instituce.

Národní rozvojový fond pomůže státnímu rozpočtu i v oblasti mandatorních výdajů. Snížením tlaku na přímé investice požadované od státu se uvolní prostor pro řešení dalších výdajových potřeb státu.

Cílem návrhu je výrazně navýšit investiční kapacitu české ekonomiky o desítky až stovky miliard korun ročně, zejména v oblastech nájemního nebo sociálního bydlení, vzdělávání, včetně vzdělávací infastruktury jako jsou školky a školy, dopravní infrastruktury a digitalizace ekonomiky. Dlouhodobé zaměření fondu bude mít pozitivní dopad na rozvoj celé společnosti i v dobách horšího ekonomického vývoje. Myšlenku vítají i zástupci předních českých bank.

„Skupina ČSOB má zájem na zvyšování kvality života v České republice, jejíž podmínkou je i stabilní ekonomické prostředí. Vítáme konstruktivní dialog, který jsme vedli o Fondu národního rozvoje. Domníváme se, že by tento fond mohl zvýšit investiční kapacitu ekonomiky a podpořit řadu důležitých projektů včetně sociálního bydlení, vzdělání, dopravy a digitalizace ekonomiky. Vítáme příležitost se ještě více zapojit do udržitelného ekonomického rozvoje České republiky. ČSOB je jedním z největších plátců daní v České republice (jen v loňském roce odvedla skupina ČSOB na daních 8,4 miliardy Kč), svým klientům – občanům i firmám poskytuje úvěry přesahující 700 mld. korun. A také patří mezi významné zaměstnavatele, kdy jen přímo vytváří 10 000 pracovních míst. V neposlední řadě je ČSOB jedním z nejvýznamnějších firemních dárců v České republice tím, že podporuje společensky prospěšné projekty a také usiluje o systémovou změnu v oblastech, jako je například finanční gramotnost žáků, studentů či seniorů,“ sděluje John Arthur Hollows, generální ředitel skupiny ČSOB.

„Součástí naší společenské role je podporovat investiční aktivitu státu a spoluvytvářet tak dlouhodobou prosperitu domácí ekonomiky i celé České republiky. Profesionálně řízený a nezávisle spravovaný Národní rozvojový fond vnímáme nejen jako iniciativu, která usnadní financování vybraných investičních projektů státu, ale také jako další příspěvek bank ke kvalitnějšímu životu občanů ČR,“ uvedl Jan Juchelka, generální ředitel Komerční banky.

„Vítáme dialog mezi představiteli státu a soukromého sektoru. Shodli jsme se s panem premiérem, že Národní rozvojový fond je nejlepším řešením budoucí prosperity České republiky. Národní rozvojový fond zajistí nejefektivnější využití investic bank a dalších společností do oblastí, které budou vládou určeny jako strategické priority. V této souvislosti se primárně hovoří o investicích do nájemního a sociálního bydlení, vzdělávání a dopravní a sociální infrastruktury. Banky jsou připraveny investovat do základního kapitálu Fondu národního rozvoje miliardy korun. Klíčovou přidanou hodnotou fondu je fakt, že miliardy korun, které banky a další společnosti do základního kapitálu Národního rozvojového fondu vloží, mohou být dále znásobeny formou konkrétních investičních projektů v hodnotě desítek až stovek miliard korun. Je důležité, aby správa Národního rozvojového fondu byla v rukou profesionálů a odborníků a přispívala tak k maximálnímu souladu mezi vládními prioritami, zájmy soukromého sektoru a strategickými potřebami země,“ řekl předseda představenstva České spořitelny Tomáš Salomon.

 

Datum vytvoření: 20/05/2019

 

linkedin

Komentáře komentáře
Nálada v české ekonomice na bodu mrazu Důvodem o trochu lepší – i když stále přece jen negativní – nálady je třeba vidě... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
Hrozí české ekonomice měnová krize? Pravdou je, že tuzemskou ekonomiku sužuje řada významných makroekonomických nero... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko
ČNB ponechává sazby stabilní a výrazně přepisuje prognózu Pravděpodobně proto, že ČNB opět zkrátila horizont měnové politiky do původních ... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš