Přejít k hlavnímu obsahu
Česká ekonomika opouští recesi, spotřeba začíná růst
Zpřesněný odhad HDP za druhý kvartál vyznívá pro českou ekonomiku relativně příznivě. Mezikvartální růst je sice relativně mírný (0,1 %) a Česko opouští recesi druhé poloviny roku 2022 jen velmi pozvolna. Na druhé straně byl ovšem revidován vzhůru výkon za první kvartál (z -0,04 % na +0,04 % mezikvartálně) a pohled do struktury české ekonomiky vypadá relativně povzbudivě, zvlášť při porovnání se sousedním Německem.

Na prvním místě je povzbudivé, že spotřeba domácností po šesti kvartálech poklesu zastavila svůj propad a ve druhém kvartále lehce vzrostla (+0,2 % mezikvartálně) a v důsledku toho meziročně zaznamenává o něco nižší pokles, než v poslední prognóze předpokládala centrální banka. To je v souladu s naším očekáváním a věříme, že to bude právě stabilizace spotřeby domácností, která bude zásadním faktorem povzbuzujícím českou ekonomiku v druhé polovině tohoto roku a v roce 2024. Klíčovou roli by měla sehrát stabilizace reálné mzdy i pokles stále vysoké míry úspor českých domácností. 

Oproti sousednímu Německu také vyznívá relativně příznivě pohled na ostatní části ekonomiky, především na exportně zaměřený průmysl. Zatímco německý zahraniční obchod již fungoval ve druhém kvartále jako „brzda“ - slábly reálné exporty a znovu rostly zásoby - v Česku je zatím příběh opačný. Reálné exporty sice zastavily (mezikvartálně) svůj růst, zůstávají ale relativně vysoké, nesledují reálný pokles dovozů, a zahraniční obchod přispívá k dynamice hospodářství pozitivně. Český exportně zaměřený průmysl (zejména automotive) pokračuje ve finalizaci „nedokončené“ výroby, což udržuje zatím vývozy a částečně i investice v silné kondici a vede souběžně k poklesu zásob (jediný negativní faktor v českém HDP). 

Při pohledu do druhé poloviny tohoto roku však směrem k zahraničnímu obchodu zůstáváme více skeptičtí - předstihové ukazatele ukazují na slabší poptávku reflektující kromě slábnoucí německé ekonomiky také globální pokles úrovně zásob (po pandemii COVID). 

I proto bude oživení v druhé polovině roku pravděpodobně velmi slabé a za celý rok 2023 dále očekáváme dynamiku HDP v blízkosti 0 %. Výraznější růst blízký trendovým hodnotám očekáváme až v roce 2024 (2,7%) díky obnovenému růstu reálné mzdy a rychlejšímu růstu obchodních partnerů v eurozóně.
 

Datum vytvoření: 29/08/2023
Jan Bureš, - hlavní ekonom Patria Finance

linkedin

Komentáře komentáře
Červencová důvěra poklesla jak u domácností, tak podnikatelů Citelný pokles v průmyslu následuje po červnovém růstu a hlavní příčinou je trad... Jakub Seidler, hlavní ekonom ČBA
Profile picture for user seidler
Česká inflace – devátá nejnižší v EU Inflace je v ČR už na normálních úrovních, avšak nelze zapomínat na fakt, že inf... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
Týden ve znamení pauzírující ECB V tuzemsku inflace překvapila trh, analytiky i centrální banku ještě razantněji.... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko