Přejít k hlavnímu obsahu
VŠE-FFÚ otevírá 24. ročník kurzu PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, katedra bankovnictví a pojišťovnictví otevírá čtyřiadvacátý ročník dvousemestrálního kurzu PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ.
Kurz je vhodný zejména pro absolventy ekonomických a právnických fakult vysokých škol i pro středoškolsky vzdělané odborníky, kteří si chtějí doplnit své znalosti formou blízkou distančnímu studiu vysoké školy. Přihlášky přijímáme do konce září a kurz začíná 7. října 2016. 

CO je hlavním cílem kurzu

Cílem dvousemestrálního kurzu je zprostředkovat pracovníkům finančních institucí a jejím klientům aktuální teoreticko-praktické poznatky, které jsou nezbytné pro každého finančního odborníka či finančně gramotného klienta banky, finančního investora, ale i toho, kdo se zabývá vytvářením legislativních podmínek pro fungování finančního trhu a jeho regulací. Struktura předmětů a témata přednášek jsou složeny tak, aby ukázaly širší ekonomicko-právní souvislosti fungování a regulace finančního trhu, bankovního systému i finančních obchodů včetně zohlednění aktuálních světových trendů. Kurz účastníkům objasní všechny významné aspekty fungování moderního finančního trhu, pracovníkům finančních institucí dá spolehlivý základ pro schopnost doporučit klientovi nejvhodnější řešení jeho situace a klientům znalosti potřebné pro správnou orientaci v široké nabídce finančních produktů a efektivní komunikaci při sjednávání podmínek finančních obchodů. Kurz zahrnuje i problematiku měnové politiky a regulace finančního trhu včetně aktuálních otázek v EU a ČR. V kurzu budou rovněž analyzovány důsledky globální finanční krize a vývoje v EU na světovou a českou ekonomiku včetně regulatorních změn a očekávané trendy vývoje finančních trhů a bankovnictví.  

KOMU je kurz především určen

Kurz je určen zejména pro pracovníky bank, investičních a dalších finančních institucí, může doplnit potřebné znalosti pracovníkům finančních oddělení firem a posílit tak jejich pozici při jednání s bankami či získávání finančních prostředků na finančním trhu a rovněž zlepšit jejich analytické schopnosti. Pracovníkům regulatorních orgánů umožní ve vzájemných souvislostech pochopit rizika subjektů finančního trhu a aktuální přístupy k jejich regulaci i současné trendy v regulaci v rámci EU. Kurz je využitelný i pro zaměstnance centrální banky, kteří se dosud specializují buď na měnovou problematiku, nebo na dohledovou činnost a potřebují si rychle a v koncentrované podobě doplnit aktuální poznatky z měnové teorie a politiky nebo z oblasti finančního trhu či bankovnictví. Kurz je vhodný jak pro absolventy ekonomických fakult vysokých škol, tak i odborníky s neekonomickým vysokoškolským vzděláním (např. právníky, kteří si chtějí rozšířit své ekonomické a finanční znalosti), ale i pro středoškolsky vzdělané odborníky, kteří si chtějí při zaměstnání doplnit své znalosti formou blízkou distančnímu studiu vysoké školy.

JAK bude kurz probíhat 

Výuka bude založena zejména na přednáškách s předpokládaným aktivním zapojením účastníků do diskuse s důrazem na praktickou využitelnost získaných poznatků. Ke každé přednášce obdrží účastníci studijní materiály ve formě tištěných sylabů nebo prezentací v celkovém rozsahu více než 600 stran.  

CO získá úspěšný absolvent 

Prohloubení teoretických znalostí i praktických dovedností z oblasti finančních trhů a bankovnictví, rovněž spoustu aktuálních informací v koncentrované formě, možnost diskutovat aktuální problémy s našimi předními odborníky, k tomu i osvědčení o absolvování kurzu vydané na základě § 60 zákona o vysokých školách. 

 

Bližší podrobnosti získáte na http://kbp.vse.cz/ nebo tel. 224 095 122.

Datum vytvoření: 22/09/2016
-- Redakce

 

linkedin

Komentáře komentáře
Nálada v české ekonomice na bodu mrazu Důvodem o trochu lepší – i když stále přece jen negativní – nálady je třeba vidě... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
Hrozí české ekonomice měnová krize? Pravdou je, že tuzemskou ekonomiku sužuje řada významných makroekonomických nero... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko
ČNB ponechává sazby stabilní a výrazně přepisuje prognózu Pravděpodobně proto, že ČNB opět zkrátila horizont měnové politiky do původních ... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš