Přejít k hlavnímu obsahu
Češi dokončili stavbu další nemocnice s podporou EGAP
Dodávky celých nemocnic a poliklinik na klíč do zahraničí se v posledních letech stávají chloubou českého exportu. Kompletní stavba nemocnic zahrnuje dodávku velké části zařízení z Česka – zpravidla špičkových výrobků typu nemocničních lůžek, operačních sálů nebo elektroniky. České firmy nyní společně se svými partnery z dalších zemí, především z Rakouska, dokončili výstavbu diagnostického a chirurgického centra provinční nemocnice Goroka v Papui-Nové Guinei. Projekt podobně jako v dalších případech podpořila státní pojišťovna EGAP, která pojistila bankovní úvěr ve výši 1,4 miliardy korun poskytnutý Českou spořitelnou a její mateřskou bankovní skupinou Erste Group.

EGAP nyní podpořil také další projekt v Papui-Nové Guinei, kterým je modernizace a přestavba nemocnice Boram General Hospital. Jde o projekt o hodnotě více než jedné miliardy korun. Celkově tak již EGAP pojistil export nemocnic a poliklinik do různých částí světa ve výši více než 13 miliard korun.

„Výstavba nemocnic na Papue a jejich financování z České republiky, to vše je skvělou ukázkou toho, že český export, má-li tu správnou podporu od státu a finančního sektoru, dokáže oslovit z pohledu ČR netradiční vývozní teritoria,“ uvedla Lenka Tomanová, manažerka projektového a exportního financování České spořitelny. Zdůraznila přitom klíčovou roli státní pojišťovny EGAP. „Role státu ve formě pojištění rizik je v těchto projektech naprosto nezastupitelná,“ zdůraznila Lenka Tomanová.

Česko-rakouská spolupráce

Hlavním dodavatelem stavby provinční nemocnice Goroka byla společnost VAMED Health Projects CZ, která patří do stejnojmenné rakouské skupiny. Také financování celého projektu je výsledkem česko-rakouské spolupráce, úvěr rovným dílem poskytly Česká spořitelna a mateřská rakouská banka Erste Group Bank. „Velmi si ceníme toho, že se na subdodávkách při stavbě a vybavení nemocnice podílelo více než 25 českých firem, z nichž několik patří do kategorie malých a středních podniků,“ řekl generální ředitel EGAP Jan Procházka. Projekt má podle něj silnou podporu vlády oceánské země, která poskytla státní záruku.

České společnosti zajišťovaly dodávky diagnostických a terapeutických přístrojů, vybavení laboratoří, dodávky ventilátorů, klimatizace nebo elektrických rozvodů, a také dokončovací stavební práce. Firma VAMED Health Projects CZ měla na starosti celkový projektový management. „Vzhledem k podílu rakouských firem na projektu se nám podařilo dohodnout zajištění u tamní partnerské státní agentury pro podporu exportu. Rakouská OeKB zajistila necelých 43 procent celkové hodnoty,“ dodal Jan Procházka.

Ve stopách Australanů

 „Kvalitní práci českých firem, která bude mít velký přínos pro zdravotnictví v provincii Eastern Highlands, při našem osobním setkání ocenil také její guvernér Peter Numu, který je zároveň poslancem parlamentu Papui – Nové Guinei,“ uvedl český velvyslanec pro tuto zemi Rudolf Hykl. Spolupráci s papuánskými úřady oceňují i finančníci. „Při jednáních s vládními úředníky na Papue jsme se setkali s velkou profesionalitou a otevřeností, ačkoliv se jednalo o první financování z Evropské unie, které bylo poskytováno se státní podporou. Pro obě strany se tedy určitým způsobem jednalo o odvážný krok a projev velké důvěry. Výsledkem této pionýrské činnosti je dnes ale dokončená moderní nemocnice v Goroce a zahájení výstavby nemocnice Boram,“ potvrdila Lenka Tomanová z České spořitelny.

Původní nemocnice v Goroce byla postavena v roce 1967 koloniální australskou administrativou a její stav již nevyhovoval potřebám provincie a města. Guvernér Numu podle Rudolfa Hykla zdůrazňuje sociální a zdravotní přínos projektu nejen pro jeho provincii, ale i pro okolní oblasti v této hornaté části země.

Od porodnice k operačním sálům

Také v případě přestavby zastaralé nemocnice Boram General Hospital je hlavním dodavatelem společnost VAMED Health Projects CZ, úvěr opět poskytují Česká spořitelna a Erste Group Bank. Nemocnice se nachází ve městě Wewak v provincii East Sepik v severozápadní části země. Modernizace nemocnice je rozdělena do dvou fází. V první fázi půjde o modernizaci porodnice, školky nebo postnatálního oddělení. Ve druhé fázi pak bude následovat výstavba ambulance, pohotovosti, chirurgie i operačních sálů. „Rozvoj zdravotnictví v mimoevropských zemích nabízí velké podnikatelské příležitosti. Je skvělé, že máme v tomto odvětví co nabídnout a firmy mohou počítat s naší podporou,“ zdůrazňuje Jan Procházka.

Papua-Nová Guinea dosáhla v minulých letech výrazných temp hospodářského růstu, velká část obyvatel nicméně stále žije pod hranicí chudoby. Země může do budoucna těžit z poměrně rozsáhlých přírodních zdrojů včetně zlata, stříbra a ropy. Velkou nadějí je do budoucna vývoz zkapalněného zemního plynu. Podmínkou dalšího sociálně – ekonomického rozvoje je nicméně zkvalitňování základních služeb včetně zdravotnictví.

Asie, Oceánie i Afrika

České firmy staví kompletní nemocnice a polikliniky s podporou pojišťovny EGAP v Africe, Asii i Oceánii – v zemích jako Gabon, Ghana, Laos nebo zmiňovaná Papua-Nová Guinea. EGAP přitom u jednotlivých transakcí vyžaduje český podíl ve výši minimálně 50 %. Poté, co je nemocnice či poliklinika uvedena do provozu, české firmy mnohdy zajišťují také následný servis.

V těchto případech je často tahounem exportních projektů VAMED Health Projects CZ, dceřiná společnost rakouské skupiny VAMED, která je předním evropským hráčem v oblasti kompletního managementu zdravotnických a lázeňských komplexů. Na českém trhu VAMED provozuje celkem devět zdravotnických zařízení. Zároveň spolupracuje s dalšími, zejména středoevropskými firmami právě na společném exportu celých nemocnic a poliklinik do výše uvedených zemí. „Zkušenost exportéra a jeho renomé v daném teritoriu je zásadním předpokladem realizace takových projektů,“ uvedla Lenka Tomanová.

Vývoz nemocnic je jedním z příkladů exportu s vyšší přidanou hodnotou. Jde totiž o dodávku kompletního vývozního celku na klíč, kdy české firmy realizují finální dodávku a mají více než poloviční podíl na celkové hodnotě projektu. Navíc jednotlivé firmy dodávají v rámci projektu hotové, technicky špičkové výrobky, a také zajišťují související i navazující služby.

 

Datum vytvoření: 12/09/2018

ZK2023 cena veřejnosti

ZK2023 cena podnikatelů

invest summit

Komentáře komentáře
Začátek roku ve znamení stagnace Ekonomiku držela při zemi, už podle očekávání, především spotřeba domácností brz... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
Česká národní banka drží sazby stabilní, jestřábí hlasy sílí Za rozhodnutím stála nová prognóza centrální banky, která počítá s rychlejším rů... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
Jestřábí hlasy z ČNB nabírají na síle Z pohledu toho, jak dlouho by mohly sazby setrvat na současných 7 %, se v minulé... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko