Přejít k hlavnímu obsahu
Bankovní statistika září – domácnosti zůstávají opatrné
Celková bilanční suma bankovního sektoru uzavřela třetí čtvrtletí letošního roku na hodnotě 10 206 miliard korun, což znamená meziměsíční nárůst o 1,1 %. V meziročním srovnání jsou celková aktiva vyšší o 7,6 %. K zářijovému růstu pomohly jak úvěrové obchody mezibankovního trhu (+35 miliard korun m/m), tak klientské (+30 miliard korun m/m). Navýšil se i objem dluhových cenných papírů v držení bank (+27 miliard korun m/m).
Reports

Celkové vklady vzrostly v průběhu září o 0,8 % meziměsíčně na konečných 6 933 miliard korun. Meziroční tempo růstu tím lehce zrychlilo na 8 %. Hlavní roli v září sehrály vklady vládních institucí s růstem o 7,2 % m/m. Vklady obyvatelstva udržely stabilní meziměsíční tempo růstu 0,6 %, firemní vklady naopak poklesly o 2,7 % m/m. Díky poklesu firemních vkladů pokračuje i snižování tzv. nad-vkladů, jejichž celkový objem se aktuálně pohybuje okolo 380 miliard korun. Finanční rezerva domácností v září opět vzrostla k novému maximu 289 miliard korun, což potvrzuje, že domácnosti nadále udržují opatrnostní přístup ve svém finančním hospodaření.

Celkové úvěry zrychlily v září tempo růstu na 0,7 % meziměsíčně a na konci třetího čtvrtletí dosáhly hodnoty 4 290 miliard korun. I v meziročním srovnání tempo růstu vzrostlo, a to na 5,5 %. Do zářijového vývoje zásadním způsobem zasáhly úvěry finančním institucím s navýšením objemu o 4,4 % m/m.

Firemní úvěry udržely tempo růstu předchozího měsíce, tedy + 0,7 % m/m, naopak úvěry obyvatelstvu vzrostly jen mírně, o 0,2 % m/m. Nová produkce firemních úvěrů udržela v průběhu září podobný objem jako v srpnu, tedy 33 miliard korun. Za tři čtvrtletí letošního roku bylo nefinančním podnikům poskytnuto 362 miliard korun nových úvěrů, což je
o 36 % méně, než ve stejném období roku 2022.

Z pohledu měnové struktury nových firemních úvěrů vidíme stabilizaci korunových úvěrů a pokračující pokles zájmu o úvěry eurové. V meziročním srovnání je dosavadní letošní objem nových korunových úvěrů nižší o 40 %, eurové úvěry ztrácejí 32 %.

V nově poskytnutých úvěrech domácnostem se nadále daří úvěrům spotřebitelským, jejichž měsíční produkce dosahuje nebývale stabilních hodnot. V meziročním srovnání jsou letošní nově poskytnuté spotřebitelské úvěry vyšší o 6,5 %.

Naopak hypotéky stále skomírají. Nepomohlo ani zrušení limitu DSTI, od čehož si ČNB slibovala rozpohybování hypotečního trhu. Letošní produkce nových hypoték je o 42 % nižší než ta loňská. Hypotečnímu trhu by tak zejména pomohlo snížení tržních úrokových sazeb i cen nemovitostí.

Autor: Lenka Kalivodová, analytička Raiffeisenbank

Datum vytvoření: 02/11/2023

DORA

Komentáře komentáře
O francouzských volbách, udržitelnosti dluhu a roli ECB Trhy obecně nemají rády nejistotu, a ta je ve spojitosti s výsledkem parlamentní... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko
Americká centrální banka spoluurčuje vývoj českých hypoték Toto oživování ale bylo výrazně pomalejší než v dubnu, kdy onen převis přesáhl 2... Michal Skořepa, ekonom České spořitelny
Profile picture for user Michal Skořepa
Inflace v květnu zpomalila Oproti dubnu ceny stagnovaly, jelikož cenové pohyby řady položek se vykompenzova... Jakub Seidler, hlavní ekonom ČBA
Profile picture for user seidler