Přejít k hlavnímu obsahu
ANKETA: Personalisté tuzemských bank o náboru nových kolegů

1) Jaké atributy chybí dnešním absolventům vysokých škol, kteří se k vám hlásí o zaměstnání? Co u nich postrádáte a na co by se měli při ucházení o zaměstnání více soustředit?

2) Nepřipadá Vám, že bankovnictví je vlivem regulace příliš svázané? Jak bude podle Vás vypadat bankéř budoucnosti? Nebude to jen úředník postupující dle jasných norem a pravidel?

3) Jaké pozice nejraději obsazujete a proč? Jaké pozice naopak obsazujete neradi?

 

Barbara Resnerová, HR manažerka Raiffeisenbank

1) Často se setkáme s absolventy, kteří vlastně nevědí, co by chtěli dělat, jak by měl vypadat jejich profesní život. Chybí jim praktická zkušenost. Někdy se zdá, že akademická sféra je odtržená od praxe a mladí lidé nemají představu, jaká náplň práce na jednotlivých pozicích je. Absolventi někdy nemají dostatečnou jazykovou výbavu. Pokud se chtějí ucházet o jakoukoliv práci, měli by mít jasnou představu o pozici, měli by znát zaměstnavatele (zjistit si předem veřejně dostupné informace) a mít všeobecný a aktuální přehled o dění v oboru. Rozhodně by ve svém CV neměli udávat nepravdivé údaje a chtít se stát ředitelem za rok a půl. 

2) Bankovnictví je regulované, ale to neznamená, že se bankéř stane chladným a rezervovaným, plnícím jen předpisy. I přes veškerou regulaci má zůstat člověkem, který pro klienta hledá nejlepší a nejzodpovědnější řešení. U nás v Raiffeisenbank je klient vždy na prvním místě. Máme klienta v srdci. 

3) Všechny pozice mohou být zajímavé a jejich obsazování závisí i na spolupráci s manažery, takže obsazování i zdánlivě obyčejné pozice může být radost nebo drama. Netěší nás, když nemáme dostatek kvalitních kandidátů a čekáme, kdy se ta jehla v kupce sena objeví. Frustrující je, když víme, že jehla v té kupce není nebo že ji za chvíli budeme hledat znovu. 

 

Martin Vejplacha, manažer Náboru a HR marketingu ČSOB.

1) Dnešní absolventi jsou jazykově dobře vybaveni a mnohdy mají rovněž zahraniční studijní i pracovní zkušenosti. Některým dnešním absolventům chybí jasná profilace a větší propojení teorie a praxe. 

2) Jak přesně bude vypadat bankéř v budoucnosti si netroufám odhadnout. Zastávám ale názor, že i dnešní bankéř by měl postupovat podle jasných pravidel. Jen jasné normy jsou základem korektního a oboustranně dobře fungujícího vztahu s klienty.  

3) Vypisujeme výběrová řízení a následně obsazujeme ty pozice, které jsou potřeba. Práce profesionála nejen v personalistice s osobními preferencemi nesouvisí.

 

Martin Grau,vedoucí náboru Česká spořitelna

1) Často je problematická skutečnost, že řada absolventů přichází na trh práce s představou, že úspěšné absolvování vysoko školského studia je samo o sobě „vstupenkou“ do excelentního zaměstnání. Realitou však je, že velká část absolventů postrádá dovednosti a zkušenosti potřebné pro karierní úspěch. Je zajisté pravda, že kvalitní teoretická a odborná příprava je velmi cenná, nicméně sama o sobě často nestačí. Pokud má uchazeč zájem o skutečně špičkové pracovní uplatnění, tak je potřeba nabídnout navíc i potřebné „měkké dovednosti“, na které však dnes řada škol neklade dostatečný důraz, a samozřejmě výhodou vždy bude, pokud absolvent během studia demonstroval svůj zájem o obor a sbíral praktické zkušenosti ať už přímo v budoucím oboru, nebo třeba i v rámci rozličných mimoškolních aktivit. Pravdou zůstává, že na budování výše zmíněného je potřeba zaměřit se v průběhu studia. Student, který chce v budoucnu uspět na trhu práce, musí splnit náročný úkol, a to spojit to nejlepší z toho, co mu může nabídnout akademická půda, a co může získat primárně praxí a prací na svém vlastním rozvoji nad rámec studia.  

2) Práce bankéřů, tedy poradenství (případně prodej produktů), bude neustále vyžadovat vyšší a vyšší kvalifikaci. Klienti budou chtít, aby si s nimi bankéř dal kávu, pobavil se o jejich problémech a společně s nimi hledal řešení. To znamená, že bankéř bude muset být nejen kvalifikovaný finančník, ale i někdo, kdo rozumí životu svého klienta či v případě podniků životu korporace. A nejen životu „nějaké“ firmy, ale podniku v konkrétním sektoru – zemědělství, automobilovém průmyslu, energetice. 

3) Nejraději obsazujeme pracovní pozice, které uvolnil někdo, kdo dále rozvíjí svou kariéru v rámci České spořitelny a postupuje na další metu. Nedá se říci, že by existovaly pozice, které „náboráři“ nemají rádi. Samozřejmě jsou jisté oblasti našeho businessu, kam se kvalitní odborníci hledají obtížněji, protože trh práce a počet kandidátů je velmi omezený, ale to je zase příležitost pro každého náboráře, aby předvedl, co umí. Náročný nábor je často právě tím náborem, u kterého poznáte nejzajímavější kandidáty, a získáte inspiraci a cenné informace pro další hledání talentů.

Datum vytvoření: 17/03/2015
-- Redakce

ZK2023 cena podnikatelů

Komentáře komentáře
Zklidnění na trzích dává Fedu šanci zvýšit sazby Ještě před propuknutím aktuálních finančních turbulencí se zdálo nejpravděpodobn... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko
Česká inflace v únoru podle očekávání zpomalila V únoru dál zdražovaly zejména některé potraviny v čele se zeleninou (+12,7 %) a... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
Další měsíc bez intervencí I když ČNB neintervenuje, působí její kurzový „slib“ jako stabilizační faktor. D... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek