Přejít k hlavnímu obsahu
ANKETA: Co spojuje bankéře a ostatní obory?
Dalo by se říci, že to jsou určitě dvě věci. První je vzdělání a druhý je sport. Milují jízdu na kole a po ní hned golf - o něm ale až příště. Oslovili jsme management bank a zjistili, že řada bankéřů vystudovala velmi prestižní Executive MBA. Co všechno jim to přineslo a co bylo důvodem donutit se při zaměstnání ještě učit?

Ondřej Sedloňmanažer pro globální expanzi, Air Bank 

„Hlavním důvodem byla (a stále je) moje vnitřní potřeba se dále rozvíjet a poznávat nové oblasti, které jsem do té doby neměl možnost obsáhnout v rámci předchozího studia na vysoké škole. Druhým důvodem byla potřeba si doplnit celkový přehled a osvojit si širší způsob přemýšlení a provazovat jednotlivé znalosti do nejvhodnějšího řešení – tuto dovednost mi české školství neumělo prakticky ukázat. 

Katz EBMA jsem si vybral na základě několika kritérií a protože jsem si celé školné hradil ze svých zdrojů, věnoval jsem se výběru školy pečlivě. Mezi hlavní kritéria patřila celková náročnost a požadavky na úspěšné dokončení studia – čím těžší, tím lépe. Nešlo mi nikdy o formální získání samotného titulu, ale o získání nových dovedností, které mi pomohou k lepším příležitostem při následném výběru zaměstnání a oblasti, která mě bude bavit a naplňovat. Druhým kritériem pro výběr byla plnohodnotná výuka pouze v anglickém jazyce a pouze s americkými lektory s mnohaletou praxí v reálném obchodním prostředí. V českém vzdělávacím systému jsem se setkával zejména s akademiky a s experty v dané oblasti, kteří ovšem neměli takové zkušenosti z reálného obchodního prostředí. V neposlední řadě jsem se chtěl setkat s novými zajímavými lidmi, se kterými se budeme moci navzájem obohacovat po osobní i profesní stránce. Katz EMBA program jsem vnímal jako vysoko hodnocený v těchto hlavních kritériích a to i v porovnání se zahraničními konkurenty mimo Evropu. 

Mezi dvě největší pozitivní překvapení, kromě obsahu a absolvování studia samotného, patřili moji spolužáci v ročníku a kvalita profesorů. Měl jsem z profesorů často pocit, že jejich cílem není nás jen něco naučit podle osnov, ale zejména nám předávat i své životní zkušenosti jako bychom byli jejich mladší kolegové. Zároveň jsem měl poměrně velké štěstí na rozmanitost studentů, jak po stránce oblastí podnikání, tak i po stránce národností – v ročníku nás bylo celkem 26 studentů, kteří pracovali v různých oborech jako jsou finance, bankovnictví, letecký průmysl, výroba oceli, neziskové organizace, poradenství, právní služby, IT, zdravotnictví a stejná skupina studentů představovala i řadu národností - byly zastoupeny Česká i Slovenská republika, Německo, Spojené státy, Rumunsko, Polsko a Írán. Taková rozmanitost v profesních znalostech, v mentalitě a v různých kulturách dodávala studiu i další zajímavý rozměr. Program moje očekávání určitě naplnil a je škoda, že rok a půl studia tak rychle utekl. 

Praktické rozbory komplexních studií a kvalita přednášejících profesorů mi daly nadhled a schopnost se rychleji orientovat na- příč mnoha obory v praxi. V současné době pracuji v oblasti Business Development ve sku- pině PPF a téměř všechno, čím jsme procháze- li během studia, mohu i reálně uplatnit v rámci mé současné role – hledání komplexního řeše- ní, často ve zcela odlišných kulturních a kon- kurenčních prostředích a v rámci silné teamo- vé spolupráce. “

 

Jan Hovorkaředitel odboru zpracování hypotečních úvěrů, Česká spořitelna

„Tehdy jsem v práci hledal směr dalšího působení, neboť jsem se již delší dobu pohyboval v jednom odvětví a potřeboval jsem změnu. Rozhodnutí jít znovu do školních lavic bylo motivováno tím, že jsem cítil potřebu doplnit si vzdělání z české školy o to, co nabízí mezinárodní programy. Chtěl jsem také načerpat nějaké nové poznatky, které by byly více zaměřeny do praxe, zejména v oblasti managementu. 

Dal jsem na výborné reference, které jsem o Katz získal, a jsem rád, že mohu s odstupem času potvrdit, že byly pravdivé. Dalším důvodem byl způsob a forma výuky, která mi umožnila studium skloubit s pracovním a osobním životem. A v neposlední řadě jsem považoval za přínosné, že výuka probíhá výhradně v angličtině, kterou jsem potřeboval začít více aktivně používat.

Překvapen jsem byl zpočátku zejména intenzitou výuky, kdy se vyučující snažili opravdu předat co nejvíce vědomostí a zkušeností v relativně krátkou dobu trvajících modulů. Oceňuji, že všichni profesoři (většina s reálnou zkušeností z vedení firem) byli vždy perfektně připraveni a zapáleni pro věc a snažili se nám problematiku osvětlit v dostatečných detailech a souvislostech, k čemuž využívali hlavně případy z praxe reálných firem. 

Myslím, že díky programu se změnil způ- sob mého uvažování a získal jsem jiný pohled na dění ve světě i ve společnosti. Hodně mě in- spirovaly příběhy firem a jejich manažerů, jak přistupovali k řešení konkrétních situací v ži- votě korporace, jak moc je důležitá podnikatelská etika. Naučil jsem se více si všímat co se děje v mém okolí, jak to, co se ve vnitřním orga- nismu firem odehrává, ovlivňuje situaci na trhu a vnímání klientů. “ 

 

Sabina Matzenauerováviceprezident, UniCredit Bank Česká republika a Slovensko

„Důvodů bylo hned několik: pocit a rozhodnutí získat kvalitní americké "business school" vzdělání na prestižní univerzitě s možností vědomosti takřka okamžitě aplikovat v praxi, či si jejich využití představit a samozřejmě odhodlání co nejlépe a neefektivněji rozvíjet již nastartovanou kariéru a následně z rozhodnutí co nejvíce vytěžit.

Rozhodnutí člověka pracujícího na plný úvazek pochopitelně omezuje výběr exekutivních programů, které v České republice nabízí jen omezený počet univerzit. Jelikož bylo mé rozhodnutí od počátku podmíněno umístěním na žebříčku škol a mezinárodnímu renomé vybrané instituce/školy, má volba byla tudíž jednoduchá a jasná- nic lepšího než KATZ  EMBA v ČR neexistovalo a pokud vím neexistuje. S odstupem času si dovoluji konstatovat, že svého rozhodnutí nelituji. Mezi spolužáky jsem našla spoustu přátel a obchodních partnerů a na zážitky spojené se studiem nikdy nezapomenu. 

Program ve všech ohledech naplnil mé očekávání. Do programu jsem vstupovala s tím, že mě při prací čeká rok a půl intenzivního týdenního a víkendového studia, ale celou dobu jsem věděla, že získávám další hodnotnou životní zkušenost, silný mezinárodní network, jazykovou vybavenost, poznám nové země a kultury, ale také si zvýším svoji vlastní hodnotu a značku na trhu práce:)  

V době studia jsem patřila k nejmladším studentům, tudíž jsem si některá témata v praxi musela hodně představovat. V době, kdy jsem byla studentem, jsem si maximálně užívala možnost interakce s americkými a brazilskými spolužáky a líbilo se mi pozorovat multikulturní přístup při řešení diskutovaných problémů. Teď s postupem času ze získaných zkušeností při své praxi v oblasti M&A hodně těžím a mnohdy se vracím i k již zapomenutým studijním materiálům. Svůj dosavadní kariérní postup z velké části přisuzuji inkriminovanému rozhodnutí, a to ne pouze z důvodu vědomostí ale také z důvodu disciplíny a umění dobře si zorganizovat čas a tak zvládat několik projektů v jeden moment.“

 

Petr Šilhánekzakladatel Truhlárna s.r.o., starosta obce Březová-Oleško

„Rozhodl jsem se pro Katz EMBA, protože ji několik mých přátel absolvovalo a měl jsem tudíž dobré reference. Také jsem se šel na jednu výukovou hodinu podívat, a to mi potvrdilo, že volím dobře.

Škola mi dala všeobecný rozhled. Já jsem vystudoval strojařinu a tam bylo vše hodně exaktní. Moc se neřešily měkké dovednosti jako třeba práce s lidmi, ekonomika podniku nebo marketing. Zajímavý byl také pohled na kolegy a typy projektů, se kterými se chtějí realizovat na rozdíl od kolegů ve Spojených Státech nebo v Brazílii. Vnímal jsem zajímavé kulturní rozdíly. 

Po odchodu z pozice generálního ředitele Caterpillar Financial jsem založil firmu na výrobu nábytku. Chtěl jsem zkusit něco vlastního a uplatnit se na trhu sám. Navíc, na podzim minulého roku mě mí spoluobčané zvolili starostou. V současné době se učím být jak dobrým podnikatelem, tak dobrým starostou. 

Škola mi dala především ucelený pohled na fungování podniku. Dnes vím, jak funguje HR. Také jsem získal důležité znalosti o finančním zázemí firmy, které jsou pro mne cenné o to víc, že si teď poprvé vedu účetnictví sám. Velmi přínosné pro mne bylo také učit se o řízení provozu. V tom nám pomohl kurz o chování podniku a modelování různých situací, třeba jak se řídí továrna. Všechno se mi dnes hodí, každý modul byl v něčem dobrý. Například marketing: když vím, že se něco povedlo v modelové situaci, mohu důvěřovat tomu, že to bude úspěšné i v reálu.

Znalosti, které jsem nabral při školení, uplatňuji jak při vedení své firmy tak při vedení obce. Co používám pro obci je třeba účetnictví. Přestože všichni říkají, že tomu tak není, obec je malá firma se specifickým typem managementu, který je volený. Určitě se i zde dají použít procesy a nastavení z firemní praxe.  

 

Díky škole jsem ale získal i nové přátele, se kterými se dodnes scházím. Bylo přínosné vidět pohled jiných manažerů na firmy a její procesy. Od té doby jsem jiný. Prostě jsem vystoupil ze stereotypu a mám v sobě touhu něco tvořit. Program mi dal odvahu začít něco svého a usnadnil mé rozhodnutí. Mohu říct, že mi znovu nastartoval mozek, což mě trochu překvapilo.“

 

Martin Pokorný, absolvent VŠFS

Když jsem se před lety rozhodl, že budu studovat vysokou školu, netušil jsem, jak široká je nabídka na trhu. Vybrat tu správnou vysokou školu, která by splňovala mé požadavky, a potřeby nebylo jednoduché. Měl jsem několik parametrů, které jsem se snažil najít. Věděl jsem, že chci studovat vysokou školu ekonomického zaměření s důrazem na finanční služby. Formu studia jsem požadoval kombinovanou, protože jsem pracoval a měl jsem rodinu. Posledním požadavkem byla má představa, aby studium vysoké školy mělo přínos pro mou profesi. Začal jsem se probírat desítkami nabídek na internetu, ale ten hlavní důraz při výběru jsem kladl na doporučení. Chtěl jsem zjistit praktické zkušenosti bývalých studentů a jejich postřehy ze studia. 

Po několika týdnech „pátrání“ jsem se rozhodl začít studovat Vysokou školu finanční a správní v Praze. Zde jsem si vybral obor Finance a finanční služby, který naprosto vyhovoval mým představám o zaměření mého studia. Forma kombinovaného studia byla standardem. Když jsem začal studovat, měl jsem obavu z velkého množství teoretických informací, které budu muset nastudovat. V průběhu studia se všechny tyto obavy rozplynuly. Výuka byla rovnoměrnou kombinací teoretických znalostí s praktickým propojením s reálnou praxí v aktuálním čase. Na většině přednášek jsme se zabývali současnou situací na finančním trhu jak v rámci České republiky, tak i celosvětový pohled. Všichni přednášející se zajímali o naše postřehy z praxe, naše konkrétní řešení i naše názory na jednotlivé situace. Přednášky byly spíše než poslouchání přednášejících zajímavou diskuzí, do které většina studentů přispívala i vlastními zkušenostmi. 

Byl jsem velmi mile překvapen, jak skvělý kolektiv se v průběhu studia mezi námi – studenty vytvořil. I po ukončení studia se často scházíme a vzpomínáme na příjemných pět let studií. Ještě větším překvapením pro mě bylo zjištění, jak velmi nadstandardní vztah vznikl mezi studenty a jednotlivými profesory, který pokračuje doposud.  Po ukončení bakalářského studia byla pro většinu z nás jednoznačnou volbou pokračovat v magisterském studiu na stejné škole i stejném oboru.

Teprve v praxi jsem poznal, jak obrovský přínos pro mě studium na této vysoké škole mělo. Vědomosti, které jsem nabyl při studiu, uplatňuji v dennodenní praxi, a když si s něčím nevím rady, vím, že je v Praze na VŠFS skupina skvělých odborníků, na které se mohu kdykoliv obrátit. 

Kdybych se měl znovu rozhodovat, byla by to určitě opět Vysoká škola finanční a správní…

 

Martin Burdačlen představenstva, Český fond půdy 

„Cítil jsem, že potřebuji získat větší rozhled, širší perspektivu, více inspirací.
Výběr školy, tedy Katz Graduate School of Business, byl jednoduchý - udělal jsem si porovnání jednotlivých škol, promluvil s alumni - to považuji za velmi důležité, a volba byla pak celkem snadná.

Jednoznačně největším pozitivním překvapením pro mne byla kvalita třídy. Potkal jsem mezi spolužáky mnoho velmi inspirativních manažerů a podnikatelů, kteří mne ohromně obohatili. Skvělým bonusem je, že s většinou jsme dodnes dobrými přáteli.

Executive MBA vám nastaví velmi efektivní přístup k řešení problémů, který se vám časem dostane pod kůži tak, že už ho používáte podvědomě. Do znalostí získaných v programu si pak celý život “saháte” jako po nástrojích, které Vám zrovna “padnou do ruky”. Velkou podporou je, že škola je velmi otevřená i po absolvování - můžete se účastnit dalších kurzů, setkávat se s alumni, kontaktovat s dotazy své profesory a tak dále.“

Datum vytvoření: 17/03/2015
-- Redakce

 

linkedin

Komentáře komentáře
ECB zvýšila sazby nejvíce od vzniku eurozóny, ČNB ji asi následovat nebude ČNB se naopak otáčí a možná již otočila zcela opačným směrem. Holubičí obrat v b... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
ČNB přešlapuje na místě, dalšímu růstu sazeb se nevyhne Inflace se v červnu pohybovala více než dva procentní body nad jarní prognózou a... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
Vysoká inflace začíná měnit chování spotřebitelů Meziroční srovnání je však v tomto případě poněkud zavádějící v důsledku konce l... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek