Přejít k hlavnímu obsahu
Nadace UniCredit a iniciativa Teach For All podepsaly celoevropské partnerství
Nadace UniCredit Foundation, firemní nadace skupiny UniCredit Group, jejímž cílem je naplnit potenciál nejmladší evropské generace, a Teach For All (TFA), globální síť nezávislých partnerských organizací, které se soustředí na to, aby všechny děti měly přístup ke kvalitnímu vzdělání, uzavřely tříleté partnerství v hodnotě 5,5 milionu eur na podporu rovnosti ve vzdělávání mladých lidí. Podpora směruje do šesti evropských zemí, v nichž banka působí: Slovensko, Itálie, Německo, Rakousko, Bulharsko a Rumunsko.

V příštích třech letech nadace UniCredit Foundation nejenže vyčlení na toto celoevropské partnerství částku ve výši 5,5 milionu eur, ale také rozšíří svou pomoc a podpoří organizaci TFA v jejím poslání vzdělávat a školit výjimečné pedagogy, kteří budou pracovat na školách s nedostatečnou péčí v každé zemi. Toto partnerství řeší rozdíly ve vzdělávání, kterým čelí děti v celé Evropě, a zároveň se snaží zabránit tomu, aby mladí lidé předčasně ukončili školní docházku.

V březnové zprávě UNICEF se uvádí, že pandemie covid-19 prohloubila nerovnosti ve vzdělávání v Evropě a Střední Asii, a to navzdory pokračujícímu úsilí vlád, přičemž
63 milionů studentů bylo postiženo uzavřením škol.

Zpráva také uvádí, že v letech 2013-2019 ve východní Evropě a střední Asii nechodila do školy 3 % dětí ve věku základní školní docházky, zatímco v západní Evropě to bylo 1 %. Rumunsko, jedno z území podporovaných UniCredit v rámci nového partnerství TFA, má obzvláště vysokou míru předčasného ukončení základní školní docházky: 12 % u chlapců a 13 % u dívek.

Z online publikace Eurostatu, která uvádí statistické údaje o vzdělávání a odborné přípravě v Evropské unii (EU) pro rok 2023, vyplývá, že přibližně 9,6 % mladých lidí ve věku 18–24 let v EU ukončilo nejvýše nižší střední vzdělání a nepokračovalo v dalším vzdělávání ani odborné přípravě (předčasně ukončilo školní docházku), zatímco 11,1 % mladých mužů a 8 % mladých žen v EU ukončilo vzdělávání a odbornou přípravu. Důsledky předčasného ukončení školní docházky jsou závažné a zahrnují jak promeškané bezprostřední příležitosti ke vzdělání a zaměstnání, tak i potenciální dlouhodobé důsledky, jako je nižší příjem v dospělosti, horší duševní zdraví a sociální vyloučení.

Toto silné partnerství bylo vytvořeno s cílem řešit přetrvávající problémy v oblasti vzdělávání dětí v Evropě. Toto partnerství je také postaveno na pevných základech spolupráce mezi Teach For All a skupinou UniCredit. Tato spolupráce byla zahájena v roce 2022 s počáteční investicí banky ve výši téměř 2 milionů eur a od svého vzniku již přinesla pozoruhodné výsledky. Obě organizace společně dosáhly hlubokého a transformačního dopadu v celém evropském regionu: úspěšně vyškolily a podpořily 596 různých spolupracujících učitelů v rámci sítě Teach For All v Evropě, čímž pozitivně vylepšily vzdělávací zkušenosti více než 52 000 studentů na celém kontinentu během jediného roku.

Naše spolupráce významně posílí toto úsilí a výsledky, přičemž nadace UniCredit Foundation poskytne prostředky a podporu na odbornou přípravu zapojených učitelů, aby dále posílila místní komunity a změnila koncepci vzdělávacích systémů v oblastech s nedostatečným financováním. Také pomůže vytvořit inkluzivnější školní prostředí, které rok co rok nabízí kvalitní výuku pro všechny děti. Prostřednictvím nového partnerství nadace UniCredit Foundation a místní partneři sítě Teach For All vyškolí a rozvinou více než 1 400 výjimečných učitelů, kteří do roku 2026 osloví více než 83 000 studentů. Kromě toho partneři této sítě podpoří dosažení vedoucího postavení u více než 3 600 absolventů a více než 10 800 učitelů v rámci celého systému. 

Andrea Orcel, předseda nadace UniCredit Foundation, řekl: „Tyto cíle jsou příkladem našeho neochvějného závazku rozvíjet kolektivní vedení, stimulovat transformaci ve společnosti a podporovat spravedlivé vzdělávání v regionech, kde působíme. Jsem rád, že mohu oznámit toto partnerství, které bylo strategicky načasováno jen několik dní před dnem ESG naší banky, jako konkrétní důkaz klíčové role nadace v rozsáhlé sociální strategii naší banky. Toto partnerství, které poskytuje dnešním studentům a pedagogům možnost utvářet lepší budoucnost, je v souladu s hlavním posláním naší nadace i samotné banky: plně rozvinout potenciál našich lidí. Zároveň podtrhuje odhodlání nadace UniCredit Foundation vybavit studenty základními nástroji pro budování lepší budoucnosti pro ně samotné i pro jejich komunity. Kromě toho představuje významný milník v našich investicích, neboť 16,5 milionu EUR z 20 milionů EUR, které skupina UniCredit letos pro nadaci vyčlenila, již bylo v roce 2023 přiděleno na vzdělávací iniciativy.“

„Jsme hrdí na toto partnerství s nadací UniCredit Foundation,“ řekla Wendy Koppová, generální ředitelka a spoluzakladatelka iniciativy Teach For All. „Jejich podpora nám pomůže rozšířit dosah naší práce a vytvořit skupinu vedoucích učitelů, kteří budou nadále měnit výsledky vzdělávání pro některé z nejvíce marginalizovaných studentů v Evropě. Společně muslime o to, aby každé dítě mělo přístup k možnosti využít svůj potenciál a vytvořit lepší budoucnost pro sebe i pro celý svět.“

Díky tomuto partnerství dosáhly celkové investice nadace do vzdělávacích intervencí od začátku roku 18,1 milionu eur, což představuje 91 % z 20 milionů eur, které skupina UniCredit vyčlenila pro nadaci na tento rok. Tento závazek podtrhuje oddanost Nadace UniCredit tomuto účelu a její klíčovou roli v celkové sociální strategii banky, v jejímž rámci skupina poskytla sociální finance v celkové výši přibližně 8 miliard eur prostřednictvím mikroúvěrů, financování s dopadem a půjček znevýhodněným oblastem.

To vše je součástí celkové emise ESG pro rok 2022 a prvních 9 měsíců roku 2023 ve výši přibližně 80 miliard EUR. Kromě toho skupina UniCredit investovala v roce 2022 do sociálních a filantropických iniciativ celkem 36,5 milionu eur, z čehož 8 milionů eur bylo věnováno na vzdělávání a mládež.

„Na Slovensku podle údajů OECD studuje na vysokých školách podprůměrné procento studentů z rodin, kde rodiče nemají vysokoškolské vzdělání. Je nezbytné posílit rovnost přístupu ke vzdělání, zejména pro znevýhodněné skupiny. Proto jsem hrdý na to, že mezi našimi kolegy máme novou generaci lídrů, kteří společně pracují na změnách ve školách i mimo ně tak, aby všechny děti měly možnost využít svůj potenciál,“ komentoval Jakub Dusílek, předseda představenstva a generální ředitel UniCredit Bank CZ & SK. 

„Je nám ctí, že můžeme společně s UniCredit Bank přinést základy finančního vzdělávání do našich partnerských škol a rozvíjet náš program, který přispěje ke změně vzdělávacího systému na Slovensku tak, aby jednou všechny děti měly šanci uspět v životě,“ řekl Stanislav Boledovič, zakladatel a generální ředitel společnosti Teach.

Datum vytvoření: 10/11/2023

linkedin

Komentáře komentáře
Česká ekonomika klesá výrazněji, sazby dolů již v prosinci? Znepokojivý je také pohled do struktury HDP - mezičtvrtletně padají prakticky vš... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
HDP ještě horší než původní odhad Propad hospodářství jasně ilustruje efekt vysoké inflace, která stále likviduje ... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
Pro aktivaci „Sahmova pravidla“ pro recesi v USA netřeba chodit daleko Samozřejmě, připomeneme-li si poslední tempo růstu HDP či dokonce říjnové maloob... Jan Čermák, analytik ČSOB
Profile picture for user Jan Čermák