Přejít k hlavnímu obsahu
Budoucnost, to je dynamický biometrický podpis
Jedná se o velmi progresivní technologii, která umožňuje podepisovat elektronické dokumenty vlastnoručním podpisem na elektronické zařízení (tablet, signpad) s možností následné kontroly podpisu (jeho grafické podoby).

Samotná bezpečnost biometrického podpisu je přitom mnohonásobně vyšší než u stávající papírové podoby a to z toho důvodu, že jsou s grafickou formou podpisu zaznamenány jeho jedinečné vlastnosti, jako jsou rychlost, zrychlení, přítlak, náklon pera, doba podpisu atp. Vše v závislosti na použitém podpisovém zařízení. Kopírování a následné zneužití takovéhoto podpisu je pak prakticky nemožné, jelikož daná biometrická data (rozšířené například o časový otisk) jsou šifrována a pevně svázána s finálním dokumentem. Dokument se tak stává unikátním.

A co je Sign+?

Sign+ je komplexní SaaS služba, která umožňuje správu dokumentů (dokumentových sad), jejich distribuci mezi spolupracujícími organizacemi a zároveň připojení dynamického biometrického podpisu k vybraným elektronickým dokumentům. Vše bez nutnosti nákupu složitého SW a jeho implementace.

Služba je navržena pro online použití přes WWW rozhraní a k samotnému biometrickému podpisu (a celkové administraci) je možné použít pouze jeden přístroj (tablet) s podpisovým perem (jedná se tedy o „one device solution“). Sign+ umožňuje zásadní zrychlení a zefektivnění správy dokumentů a jejich podepisování cílovým klientem a to především díky té skutečnosti, že všechny dokumenty jsou zde vedeny, zasílány a podepisovány výhradně v elektronické podobě (dokument je připraven k další operativě bezprostředně po podpisu).

Tento způsob užití služby rovněž umožňuje podrobný monitoring oběhu jednotlivých dokumentů a zabezpečení v nich uložených informací (zejména ve srovnání s dnes běžně používanou papírovou formou). Významnou výhodou této služby je pak i rychlost jejího poskytnutí (v řádu dnů) a rovněž nízké pořizovací náklady.

Datum vytvoření: 17/03/2015
Tibor Hrušecký - Business Development Manager, TurboConsult, s.r.o.

ZK2023 cena podnikatelů

invest summit

ZK2023 cena veřejnosti

Komentáře komentáře
Začátek roku ve znamení stagnace Ekonomiku držela při zemi, už podle očekávání, především spotřeba domácností brz... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
Česká národní banka drží sazby stabilní, jestřábí hlasy sílí Za rozhodnutím stála nová prognóza centrální banky, která počítá s rychlejším rů... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
Jestřábí hlasy z ČNB nabírají na síle Z pohledu toho, jak dlouho by mohly sazby setrvat na současných 7 %, se v minulé... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko