Valná hromada Monety schválila pololetní dividendu, navýšení kapitálu a zpětný odkup akcií

Valná hromada společnosti Moneta Money Bank dnes odpoledne schválila návrh na výplatu pololetní dividendy, navýšení základního kapitálu a program zpětného odkupu akcií. Valné hromady se zúčastnili akcionáři s celkovým podílem více než
60,17 % na základním kapitálu banky a byla tak usnášeníschopná.

Valná hromada schválila návrh představenstva na výplatu první části dividendy za rok 2019 ve výši 3,30 Kč na jednu akcii před zdaněním. Nárok na pololetní dividendu budou mít akcionáři společnosti Moneta, kteří jsou zapsáni v Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP) k rozhodnému dni, tj. 2. prosinci 2019. Pololetní dividenda je splatná dne 17. prosince 2019 na bankovní účet akcionáře zapsaný v CDCP.

Dále valná hromada schválila mezitímní individuální účetní závěrku sestavenou ke dni 30. červnu 2019 a rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti Moneta o 9 709 milionů Kč, tj. z původních 511 milionů Kč na 10 220 milionů Kč, nová výše jmenovité hodnoty akcií se tak navyšuje z 1,-Kč na 20,- Kč.

Valná hromada rovněž odsouhlasila rámec pro zpětný odkup vlastních akcií Moneta, tzv. buy-back, v počtu až 11 milionů kusů za tržní cenu až do výše 90,-Kč za jednu akcii. Buy-back může být realizován až do konce roku 2020. 

 

Datum vytvoření: Úterý, 26. Listopad 2019

Britští konzervativci drtivě vítězí a libra sílí, zisky však mohou být dočasné

Akcie zažívají příjemné časy. Geopolitická nejistota, která je sužovala po většinu tohoto roku...

Jan Bureš
Hlavní ekonom Patria Finance

Nálada v české ekonomice znovu klesá

Zatímco v německé ekonomice je největší vlna pesimismu snad už pomalu na ústupu, v české se...

Petr Dufek
Makroekonom
ČSOB

Střední Evropa odolává německému zpomalení

Zatímco hospodářský růst v eurozóně zaostává v tomto roce za očekáváním, region střední Evropy...

Dominik Rusinko
Analytik ČSOB