Přejít k hlavnímu obsahu
Společně se zaměstnanci poskytne Skupina KB 20 milionů korun na pomoc Ukrajině
Celková suma směřující z KB na pomoc Ukrajině dosáhla 20 milionů korun. Vedle Skupiny Komerční banky, která poskytla 10 milionů, se prostřednictvím Nadace KB Jistota zapojili i sami zaměstnanci. Jejich sbírku, která přinesla 5 milionů korun pak Nadace zdvojnásobila.
ukraine

Prostředky ze sbírky, které se díky zaměstnancům Skupiny KB podařilo shromáždit, budou dle rozhodnutí správní rady Nadace KB Jistota poskytnuty na akutní pomoc uprchlíkům na území České republiky a jejich integraci. Celkem 800 tisíc korun bude věnováno Českému červenému kříži na nezbytnou a velmi důležitou předlékařskou první pomoc, zdravotní dozor, psychosociální podporu i pomoc se zajištěním ubytování, kterou ČČK poskytuje v krajských asistenčních centrech pomoci Ukrajině prostřednictvím svých dobrovolníků. Dále na Adaptační programy pro dospělé formou akreditovaných kurzů pečovatelek, sanitářů či pracovníků v sociálních službách.

Dalších 2,5 milionu korun darujeme humanitární organizaci ADRA na pomoc lidem přicházejícím z Ukrajiny. Ty budou použity na komunitní setkávání, posílení znalosti českého jazyka a následnou pracovní a sociální integraci. Aktivity jsou a budou organizovány v rámci dobrovolnických center ADRA ve 13 městech České republiky. Část prostředků bude také využita na přímou podporu rodin ubytovaných ve školicím středisku KB na Palmovce.

„Považuji za samozřejmost, že v zemích s vysokou mírou sociální a ekonomické vyspělosti lidé pomáhají těm, kteří se dostanou do obtížných životních situací. A nezáleží na tom, jestli jde o jednotlivce, nebo jako v tomto případě o tisíce osob. Velmi mě proto těší vlna solidarity, která vzešla od zaměstnanců Skupiny KB,“ říká Jan Juchelka, generální ředitel KB a předseda správní rady Nadace KB Jistota.

„Podpory Komerční banky a jejích zaměstnanců si velice vážíme. Válka je katastrofou nebývalého rozsahu a solidarita druhých je tím, co nám umožňuje pomáhat těm, které válka postihla,“ uvedl Marek Jukl, prezident Českého červeného kříže.    

Finanční prostředky ve výši 10 milionů korun, které poskytla Skupina Komerční banky Českému Červenému kříži na okamžitou humanitární pomoc Ukrajině již pomáhají a zachraňují lidské životy. Finanční podpora byla poskytnuta Českému červenému kříži, který zajišťuje společně s Mezinárodním výborem Červeného kříže a Ukrajinským Červeným křížem neutrální, nezávislou a nestrannou humanitární zdravotnickou pomoc na území Ukrajiny. Český Červený kříž je ve stálém kontaktu s Ukrajinským červeným křížem a aktivně se podílí na poskytované pomoci. Prostředky z mimořádné okamžité pomoci Skupiny KB byly využity na zdravotnický materiál pro traumasety, které jsou určené pro poskytování první pomoci, na vybavení pro ukrajinské nemocnice dle požadavků Ukrajinského Červeného kříže i na asistenční pomoc uprchlíkům na území České republiky.

Datum vytvoření: 22/04/2022

VSFS

Komentáře komentáře
ECB zvýšila sazby nejvíce od vzniku eurozóny, ČNB ji asi následovat nebude ČNB se naopak otáčí a možná již otočila zcela opačným směrem. Holubičí obrat v b... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
ČNB přešlapuje na místě, dalšímu růstu sazeb se nevyhne Inflace se v červnu pohybovala více než dva procentní body nad jarní prognózou a... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
Vysoká inflace začíná měnit chování spotřebitelů Meziroční srovnání je však v tomto případě poněkud zavádějící v důsledku konce l... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek