Přejít k hlavnímu obsahu
PPF iniciovala dohodu s Monetou o ukončení procesu akvizice Air Bank
PPF a Moneta uzavřely dohodu o ukončení a zastavení procesu akvizice Air Bank. Tato dohoda byla iniciována ze strany PPF v kontextu změny v managementu skupiny, revize transakce jako takové a negativního vývoje makroekonomického prostředí včetně nedávné změny požadavků ČNB na kapitálovou vybavenost pro všechny bankovní subjekty v České republice.
moneta pobočka

Dohoda byla uzavřena v souladu s rámcovou smlouvou, kterou obě strany uzavřely v květnu 2021. Ta byla základním podkladem pro předchozí schválení akvizice Air Bank a jejího financování a byla schválena akcionáři Monety v prosinci 2021. Rámcová smlouva stanovila kupní cenu Air Bank na 25,9 miliardy korun. Moneta plánovala financovat akvizici prostřednictvím úpisu nově vydávaných akcií a z přebytečných kapitálových prostředků banky.  Plánovaný dvoukolový úpis nových akcií měl přinést přibližně 21 miliard Kč od stávajících akcionářů banky, a umožnit tak Monetě uhradit významnou část akviziční hodnoty. Tímto je proces nabídky a úpisu nových akcií taktéž ukončen.

PPF iniciovala jednání o dohodě v důsledku negativního vývoje makroekonomického prostředí a významného oslabení kapitálových trhů v posledních měsících.  Z perspektivy PPF tyto změny významně zvyšují rizika spojená s plánovanou transakcí. Tato rizika zároveň snižují potenciál pro tvorbu hodnoty prostřednictvím plánovaného spojení obou bank. Dále, rapidní růst úrokových sazeb v České republice zároveň zvyšuje náklady na financování transakce i potenciálního převzetí kontroly nad Monetou na neúnosnou míru pro PPF.

Hlavním důvodem pro odstoupení PPF od této transakce je nedávné rozhodnutí ČNB, jež zvýšilo proticyklickou kapitálovou rezervu z 0,5 postupně až na 2,5 procent pro všechny bankovní instituce v zemi.  Tento nový požadavek včetně nedávno stanoveného požadavku na dodatečné kapitálové vybavení spojené banky by proti původním předpokladům významně snížil očekávané dividendy, a to zejména v letech 2022 a 2023.  Z těchto důvodů PPF nebyla ochotna transakci dokončit, neboť chce minimalizovat rizika spojená s tímto budoucím vývojem.

Vedení Monety přistoupilo na návrh dohody, neboť věří, že tímto získá zpět náklady investované do procesu akvizice a zároveň odstraní nejistoty spojené s potenciálním převzetím kontroly nad bankou. V tomto smyslu se PPF zavázala, že nebude navyšovat svůj vlastnický podíl v Monetě, a stávající bude držet minimálně po dobu 12 měsíců. Nicméně, PPF má možnost prodat svůj stávající podíl na úrovni 29,94 procenta potenciálnímu strategickému investorovi.

„Lituji, že plán, na kterém jsme tvrdě pracovali, nakonec nebude realizován. Nadále se tedy budeme snažit o realizaci samostatné strategie a z ní vytýčených cílů tak, abychom akcionářům dodali solidní ziskovost včetně dividend dle platné dividendové politiky. Věřím, že to dokážeme v souladu s naší předchozí komunikací,“ okomentoval situaci předseda představenstva a generální ředitel MONETA Money Bank Tomáš Spurný.

Datum vytvoření: 31/05/2022

linkedin

Komentáře komentáře
Realitní trh korigoval ve druhém kvartále výrazněji... Při ní totiž nejde jen o absolutní úroveň nominálních cen nemovitostí, ale přede... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
Pád inflace zpomaluje Ve srovnání s červencem se spotřebitelské ceny zvýšily o 0,2 %, a to především z... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
Rozkolísané koruně chybí garance ČNB Minulý týden ovšem potvrdil naši tezi o větší zranitelnosti tuzemské měny, když ... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko