Přejít k hlavnímu obsahu
Moneta v roce 2023 s čistým ziskem ve výši 5,2 miliardy korun
Moneta Money Bank oznámila své neauditované konsolidované finanční výsledky za rok 2023. Čistý zisk ve výši 5,2 miliardy korun překonal tržní výhled zveřejněný v únoru 2023.
Moneta pobočka

Celkové provozní výnosy v roce 2023 dosáhly 12,1 miliardy korun, což představuje stabilní výsledek v porovnání s rokem 2022. Čistý úrokový výnos dosáhl 8,6 miliardy korun a meziročně klesl o 7,9 % z důvodu vyšších nákladů na financování, aby Moneta mohla svým klientům nabídnout zajímavé úročení vkladů.

Celkové provozní náklady činily 5,7 miliardy korun a meziročně vzrostly pouze o 2,4 %. Moneta dosáhla tohoto výsledku i přes inflační tlaky a vyšší povinné odvody do regulatorních fondů, které se meziročně zvýšily o 34,1 % na 307 milionů korun.

K 31. prosinci 2023 dosáhla bilanční suma 458 miliard korun, což představuje meziroční nárůst o 18,2 %. K nárůstu došlo díky zdrojům financování, které vzrostly o 20,1 % na 415 miliard korun. Tohoto výsledku bylo dosaženo zejména díky nárůstu klientských vkladů o 19,6 % na téměř 400 miliard korun. Retailové vklady vzrostly o 22,2 % na 313 miliard korun a komerční vklady o 11,1 % na 86 miliard korun. V obou segmentech došlo k růstu především u spořicích a termínovaných vkladů.

Portfolio výkonných úvěrů v hrubé výši pokleslo během sledovaného období o 2,3 % na 264 miliard korun. Retailové úvěry klesly o 3,8 % na 180 miliard korun, zejména díky propadu v oblasti nových hypotečních úvěrů. Portfolio komerčních úvěrů vzrostlo o 1,1 % na 84 miliard korun. O tento růst se zasloužil prodej úvěrových produktů pro živnostníky a malé firmy, které meziročně vzrostly o 11,8 % na téměř 14 miliard korun.

V roce 2023 došlo k poklesu nových objemů poskytnutých úvěrů napříč všemi segmenty z důvodu utlumené poptávky, vyšších úrokových sazeb a přísnějších podmínek při schvalování nových úvěrů. Celkový počet klientů meziročně vzrostl o 3,7 % a ke konci roku dosáhl 1,6 milionu.

Tomáš Spurný, předseda představenstva a CEO, komentoval finanční výsledky skupiny Moneta za celý rok 2023: „Jsem velmi rád, že za rok 2023 mohu oznámit dobré výsledky. Naše strategie růstu klientských vkladů byla úspěšná a dosáhli jsme jí při zachování nákladové disciplíny a udržení stability úvěrových portfolií. Moneta také potvrdila svou pozici lídra v oblasti online bankovnictví v České republice. Rok jsme zakončili s vynikající kapitálovou pozicí, která umožňuje vedení společnosti navrhnout dividendu ve výši 9 korun na akcii. Vzhledem k předběžným náznakům zlepšujícího se ekonomického prostředí a naší zdravé kapitálové pozici vstupuje Moneta do roku 2024 v dobré kondici.“

Datum vytvoření: 03/02/2024

linkedin

Komentáře komentáře
Úspěšné mistrovství světa – může pomoci ekonomickému oživení? Předpokládáme, že samotný šampionát „velkými čísly“ výrazněji nepohne. Podle odh... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
V globální ekonomice narůstá protekcionismus. Jak razantně zareaguje Evropa? Nová cla ovlivní asi jen 4 % celkových čínských dovozů do Ameriky, proto není tř... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko
Přirozená reálná dlouhodobá úroková míra směřuje na sever Jen pro představu - např. forwardově počítaná reálná úroková míra „pět let za pě... Jan Čermák, analytik ČSOB
Profile picture for user Jan Čermák