Přejít k hlavnímu obsahu
Komerční banka za rok snížila svou uhlíkovou stopu o 35 %
Odpovědné a udržitelné podnikání je součástí strategického plánu Komerční banky pro následující pětileté období. Součástí tohoto plánu je i závazek dosáhnout do roku 2026 uhlíkové neutrality. Redukcí své uhlíkové stopy přispívá banka k udržitelnému rozvoji a ochraně přírody. Jen za loňský rok ji dokázala snížit o 5 %. Za toto své úsilí byla nyní oceněna certifikátem standardu uhlíkové stopy od společnosti Preferred by Nature.

„Získání prestižní certifikace představuje důležitý krok na naší cestě k uhlíkové neutralitě. V roce 2019 generovala Komerční banka v přepočtu na jednoho klienta přibližně 23 kg CO2, vloni to bylo již jen 15,2 kg. K tak dobrému výsledku přispěla samozřejmě i pandemická situace, ale ne malou měrou i daleko efektivnější a svědomitější řízení skleníkových plynů vyprodukovaných vlastní činností“, říká Jitka Haubová, členka představenstva Komerční banky zodpovědná za provoz.

V absolutních číslech se jedná o meziroční snížení emisí z 38 tun na 25 tun. Emise uhlíku Komerční banky pochází primárně ze spotřeby energie a materiálů v jejích kancelářích a na pobočkách. Dále jde o emise generované zaměstnanci, kteří dojíždějí do zaměstnání nebo na služební cesty.

Mezi hlavní cíle snižování uhlíkové stopy Komerční banky proto patří zejména přísné řízení energetických úspor, spotřeby vody a plynu, snížení tisku papírů o desítky procent, stěhování z energeticky neúsporných budov do úsporných na okraji Prahy, optimalizace produkce odpadů a jeho důsledné třídění i na nejmenších pobočkách, nenakupování vod v plastu, rozšiřování sítě bezkontaktních, recyklačních a depozitních bankomatů či flotila služebních elektromobilů.

Datum vytvoření: 15/07/2021

 

linkedin

komentáře
Hlasy pro brzký růst sazeb v ČR sílí Na to, který proud tentokrát zvítězí, si budeme muset ještě týden počkat, nicmén... Petr Dufek Makroekonom
Profile picture for user Petr Dufek
Velké trable slabého zlotého Tak předně je třeba říct, že na počátku depreciace zlotého byl rádoby dobře míně... Jan Čermák Analytik a ekonom ČSOB
Profile picture for user Jan Čermák
Proč si české HDP vedlo lépe než během první vlny pandemie? Za prvé, svoji roli může hrát to, že některé oblasti ekonomiky se jednoduše nedo... Jan Bureš Hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
nepřehlédněte