Přejít k hlavnímu obsahu
Komerční bance vzrostl zisk meziročně o 38 %
Komerční banka za loňský rok eviduje zisk 17,6 miliardy korun, což znamená meziroční nárůst o 37,9 %. Celkové výnosy stouply o 23,2 % na 38,6 miliardy korun. Provozní náklady meziročně rostly o 6,1 % na 16,0 miliard korun. Skupina Komerční banky obsluhovala 2 240 000 zákazníků. Samotná Komerční banka měla 1 652 000 klientů, meziročně o 27 000 více.
Komerční banka

Celkové výnosy dosáhly 38,6 miliardy korun, a byly tak vyšší o 23,2 % oproti loňskému roku. Růst výnosů táhly hlavně čisté úrokové výnosy, které těžily z rostoucího objemu vkladů a úvěrů a z vyšších výnosů z reinvestovaných depozit i kapitálu. Čisté poplatky a provize se také zlepšily, díky transakční aktivitě, vyšším investicím klientů v podílových fondech a větší poptávce po některých službách pro firemní klientelu, např. po zárukách.

Provozní náklady vzrostly o 6,1 % na 16,0 miliard korun, i přesto, že odvod do Fondu pro řešení krize se zvýšil téměř o čtvrtinu. Administrativní náklady rostly mnohem méně než inflace. Vyšší odpisy a amortizace odrážely pokračující investice do digitalizace. Personální náklady byly vyšší o 2,6 %, neboť nárůst průměrných mezd byl částečně kompenzován poklesem průměrného počtu zaměstnanců.

Úvěry klientům narostly o 6,2 % na 784,9 miliardy korun. Růst objemu úvěrů na bydlení se zpomalil, když nová produkce těchto úvěrů na českém trhu klesla téměř o dvě třetiny. Mírný byl i růst spotřebitelských úvěrů, ovlivněný horší úrovní spotřebitelské důvěry. Úvěry podnikům, a především větším korporacím se tak staly hlavním motorem růstu celkového úvěrového portfolia ve Skupině KB. Zvýšily se objemy financování pracovního kapitálu i investičních úvěrů. Na růstu úvěrů se podílely spíše úvěry v eurech než v korunách. Objem úvěrů denominovaných v eurech meziročně stoupl o 43,1 % a představoval 21,6 % celkového úvěrového portfolia.

Vklady klientů poklesly meziročně o -3,4 % na 916,8 miliardy korun. Na druhou stranu objem aktiv klientů Skupiny KB v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění narostl o 6,4 % na 216,6 miliardy korun. Klienti hledali vyšší zhodnocení svých peněz na spořicích a termínovaných účtech a v podílových fondech.

„Navzdory mnohým výzvám, které přinesl rok 2022 - hlavně válku na Ukrajině, s ní související energetickou krizi a rychle rostoucí inflaci – Komerční banka znovu prokázala, že je spolehlivým partnerem svým klientům. K silným obchodním a finančním výsledkům přispělo dynamické oživení aktivity spotřebitelů i firem po dvou letech pandemických restrikcí. Prostředí, ve kterém podnikáme, přinese i leto řadu výzev: inflace, zvyšující se náklady na vklady a důsledky zpomalení ekonomiky bezpochyby ovlivní výsledky tohoto roku. Komerční banka bude nadále stát po boku svých klientů a zůstane silná i v dobách hospodářského útlumu,” uvedl Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel KB.

„V roce 2023 se soustředíme na implementaci dalších kroků naší strategie. Skupina Komerční banky pokročí ve své transformaci, jejíž cílem je vytvořit českého lídra v nové éře bankovnictví. Klientům a české veřejnosti představíme novou nabídku vytvořenou díky aktuálně největšímu digitálnímu projektu v Česku. Také letos bude Skupina Komerční banky spolu se svými klienty budovat lepší a udržitelnou budoucnost.” doplnil Jan Juchelka. 

Datum vytvoření: 09/02/2023

linkedin

Komentáře komentáře
Česká ekonomika klesá výrazněji, sazby dolů již v prosinci? Znepokojivý je také pohled do struktury HDP - mezičtvrtletně padají prakticky vš... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
HDP ještě horší než původní odhad Propad hospodářství jasně ilustruje efekt vysoké inflace, která stále likviduje ... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
Pro aktivaci „Sahmova pravidla“ pro recesi v USA netřeba chodit daleko Samozřejmě, připomeneme-li si poslední tempo růstu HDP či dokonce říjnové maloob... Jan Čermák, analytik ČSOB
Profile picture for user Jan Čermák