Přejít k hlavnímu obsahu
České firmy se více než kybernetického útoku či poškození dobré pověsti obávají nedostatku lidí
Za největší riziko pro své podnikání pokládají české firmy nedostatek pracovních sil. Následuje růst administrativní zátěže a nečestné chování zaměstnance jako zločin, krádež či podvod. Vyplynulo to z kvalitativního Průzkumu řízení podnikatelských rizik 2017, který nechala poradenská společnost Aon letos poprvé zpracovat samostatně v České republice. Porovnání s Globální studií řízení rizik, kterou Aon celosvětově realizuje již řadu let, ukázalo, že jak ve vnímání důležitosti jednotlivých rizik, tak v přístupu k jejich řízení se české firmy od společností působících v jiných částech světa významně odlišují. Pouze 1 z 10 českých firem má samostatné oddělení řízení rizik.

„Více než dvěma tisícům společností, které jsme v rámci našeho šetření oslovili, jsme tím dali impuls o rizicích svého podnikání intenzivněji přemýšlet. Nejdůležitějším okamžikem v řízení rizik je totiž jejich uvědomění. A výsledky ukázaly, že jen malé procento českých firem v současnosti přistupuje k řešení rizik systémově – řízení podnikatelských rizik je v Česku zatím v plenkách,“ konstatuje Radovan Škultéty, generální ředitel Aon Risk Solutions ČR a SR. 

Riziko poškození dobrého jména, které vévodí globální studii, v Česku obsadilo až desátou pozici. Mnohem naléhavější jsou pro české firmy rizika plynoucí z růstu administrativní zátěže, podvodného jednání zaměstnanců či výkyvů směnných kurzů. Podobný náhled jako ty zahraniční mají české firmy na riziko kybernetického útoku. Více než padesát procent účastníků průzkumu uvedlo riziko kybernetického útoku za nejaktuálnější hrozbu vůbec. Bezmála stejné procento firem ale připouští, že formální hodnocení kybernetických rizik neprovedly nebo o tom oslovený manažer neví. 

Top 10 rizik pro 2017

V Top 10 největších podnikatelských rizik v České republice hrají kromě rizik plynoucích z aktuálního stavu na trhu práce důležitou roli také legislativní změny. Z odhadu toho, jakou důležitost budou mít tato rizika v roce 2020, však vyplývá, že větší obavy panují ze zpomalení ekonomického růstu a nestability na komoditních trzích. Desítku nejvýznamnějších rizik v tříletém výhledu uzavírá nárůst konkurence. 

Největší finanční dopady si čeští manažeři aktuálně spojují nedostatkem pracovních sil, rizikem kolísání cen komodit, administrativní zátěží či výkyvy směnných kurzů. Právě těmto výkyvům věnuje pozornost prostřednictvím různých opatření 8 z 10 oslovených firem. Jinak je ovšem připravenost českých firem čelit nejrůznějším rizikům poměrně nízká – i tady se projevuje typicky český přístup neřešit příčiny, ale až následky. Více než polovina společností identifikuje rizika během diskusí managementu, během nichž se rizika zároveň vyhodnocují. Pouze 1 z 10 společností má samostatné oddělení řízení rizik.  

„Čeští manažeři považují za své největší aktuální riziko nedostatek pracovních sil. Já jej ale vidím v tom, že svá podnikatelská rizika systematicky neřeší a často je ani vůbec neznají,“ doplňuje Radovan Škultéty. 

Top 10 rizik pro 2020

Nedostatek pracovních sil dominuje žebříčku top rizik také ve výhledu pro rok 2020. Na dalších místech se už ale očekávání respondentů od současnosti odlišují. Budoucí riziko spatřují především ve zpomalení ekonomického růstu či kybernetické kriminalitě. Top 10 rizik v roce 2020 uzavírá nárůst konkurence, který například u našich polských sousedů, kteří stejné kvalitativní šetření provedli letos už poněkolikáté, vévodí posledním dvěma průzkumům z let 2015/2016 a 2017/2018. „Coby zkušený konzultant v oblasti risk managementu dokážeme na řadu rizik nabídnout ověřená řešení. V jiných oblastech řešení teprve vyvíjíme, protože potřeba řešit takové konkrétní riziko donedávna nebyla tak naléhavá,“ připouští Radovan Škultéty.

Top 10 rizik v České republice v současnosti a za 3 roky (v roce 2020)

Datum vytvoření: 18/12/2017

invest summit

ZK2023 cena veřejnosti

ZK2023 cena podnikatelů

Komentáře komentáře
Začátek roku ve znamení stagnace Ekonomiku držela při zemi, už podle očekávání, především spotřeba domácností brz... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
Česká národní banka drží sazby stabilní, jestřábí hlasy sílí Za rozhodnutím stála nová prognóza centrální banky, která počítá s rychlejším rů... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
Jestřábí hlasy z ČNB nabírají na síle Z pohledu toho, jak dlouho by mohly sazby setrvat na současných 7 %, se v minulé... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko