Přejít k hlavnímu obsahu
Běžný účet i nadále vykazuje silné hodnoty
Bilance běžného účtu platební bilance v lednu dosáhla 26,6 mld. Kč. K tomuto výsledku dopomohlo především kladné saldo bilance zboží a služeb (37,1 mld. Kč). Přesto se jedná o nejslabší výsledek za posledních šest let.

Zahraniční obchod i nadále přispívá menší měrou než v předchozích letech. Výsledek zahraničního obchodu zaznamenal nejhorší lednovou hodnotu od roku 2013, únorová bilance byla nejhorší od roku 2015. Oslabující zahraniční poptávka snižující vývoz a rychle rostoucí dovoz se tak negativně podepisuje jak na bilanci zahraničního obchodu, tak na platební bilanci. Začátek roku se však zároveň vyznačuje menším odlivem dividend do zahraničí. Tento únor nebyl výjimkou, když odliv dividend zaznamenal hodnotu pouhých 17,5 mld. Kč. Co se koruny týče, ta by měla dosáhnout v prvním čtvrtletí tohoto roku své nejsilnější hodnoty a následně by měla začít oslabovat, což by na celkovou bilanci mělo působit také příznivě.

Lednový finanční účet skončil v přebytku 29,0 mld. Kč. Saldo přílivu přímých zahraničních investic činilo 5,1 mld. Kč. Saldo reinvestovaných zisků dosáhlo 6,8 mld. Kč stejně jako v minulém měsíci. Saldo přílivu portfoliových investic dosáhlo 15,6 mld. Kč (čisté výpůjčky ze zahraničí), což bylo dáno především nárůstem investic nerezidentů do vládních dluhopisů. Saldo ostatních investic vykázalo odliv kapitálu (čisté půjčky do zahraničí) v objemu 52,4 mld. Kč.

Podle prognózy analytiků Raiffeisenbank by běžný účet měl v roce 2019 dosáhnout zhruba vyrovnané bilance, což by znamenalo její mírné zhoršení o patnáct miliard oproti předchozímu roku.

Autor: Eliška Jelínková, analytička Raiffeisenbank

 

Datum vytvoření: 12/04/2019

 

linkedin

Komentáře komentáře
ČNB se líbí silná koruna a na nižší sazby si budou muset trhy počkat Podle našeho očekávání ČNB zlepšila prognózu HDP na tento rok a očekává nyní pod... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
ČNB končí rok 2022 se ztrátou 412 miliard korun Za negativním výsledkem roku 2022 stojí kombinace silnější koruny, dvouciferného... Jakub Seidler, hlavní ekonom ČBA
Profile picture for user seidler
Listopad bez intervencí ČNB Pro trh zůstává nicméně podstatné, že je ČNB připravena v případě potřeby interv... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek