Přejít k hlavnímu obsahu
V čem spočívá kouzlo biometrického podpisu?
Dynamický biometrický podpis je fenomén, se kterým se v současné době setkáváme stále častěji. Protože ne každý ví přesně, co tento pojem obnáší, rozhodli jsme se nabídnout alespoň základní vysvětlení.

Dynamický biometrický podpis je moderní forma běžného vlastnoručního podpisu. Na rozdíl od toho klasického se ale podepisujete na specializované zařízení (tablet, signpad), které tento podpis importuje přímo do dokumentu. Ano, zní to jednoduše, ale interface, který „vidí“ osoba podepisující touto technologií, je jen vrcholek celého ledovce. Je zjevné, že pod povrchem se ukrývá mnohem více.

Zařízení totiž nesnímá pouze grafickou formu podpisu, ale i „zvykové“ charakteristiky podpisu, jako jsou rychlost jednotlivých tahů, zrychlení, přítlak vyvíjený na podložku a další. Všechny tyto parametry se šifrují a přidávají k podepisovanému dokumentu. Takto podepsaný dokument je unikátní a obsahuje mnohé autorizační značky a případně i certifikáty. Samotný podpis (tedy biometrická data) je pevně svázán s dokumentem a nelze jej nijak oddělit. U takto podepisovaných dokumentů je kladen důraz na bezpečnost celého procesu. 

Klasický papírový podpis je v porovnání s biometrickým podpisem mnohem méně bezpečný, jelikož z papírového podpisu lze pozorováním/zkoumáním získat informace o podpisu (tlaku a zrychleních), které podpis obsahuje a lze jej tedy mnohem jednodušeji napodobit (zfalšovat).

Z optického zkoumání dynamického biometrického podpisu není možné zjistit, kdy se podpis zrychlil, kdy zpomalil a kde a jak silný byl vyvinut tlak. Všechny tyto aspekty jsou šifrovány a skryty v podepsaném dokumentu. Navíc, každý podpis v daném dokumentu je šifrován zvlášť a je uzamčen náhodně generovaným heslem. Ani společnost, která konkrétní biometrické řešení provozuje, se k zašifrovaným datům nemůže dostat. Rozšifrování těchto dat je možné pouze za použití privátního šifrovacího klíče, který je primárně uložen u certifikační autority. Ta má velice přísné procesy a kontrolní stanovy pro jejich úschovu a případné vydání. Nejčastěji se biometrická data rozšifrovávají na základě rozhodnutí vyšší moci, na místě certifikační autority, za přítomnosti písmoznalce a kryptografa, kteří dohlížejí na celkový proces rozšifrování. Doposud není znám žádný případ napadení a falsifikace dynamického biometrického podpisu.

Z tohoto hlediska bezpečnosti a autentifikace podepisující se osoby je tato technologie zavedena již ve velkém množství velkých společností jako jsou RWE, O2, T-Mobile, Kooperativa, Česká podnikatelská pojišťovna, Pojišťovna české spořitelny, GE Money Bank, Raiffeisen stavební spořitelna a mnohé další.

Sign+

S novinkou v tomto směru přišla Společnost TurboConsult. Ta vyvinula službu Sign+, která sice využívá technologii dynamických biometrických podpisů, ale v mnoha ohledech je inovativní a jedinečná. 

Sign+ je komplexní služba, která umožňuje správu dokumentů (dokumentových sad), jejich distribuci mezi spolupracujícími organizacemi a zároveň připojení dynamického biometrického podpisu k vybraným elektronickým dokumentům. Vše bez nutnosti nákupu složitého SW a jeho implementace.

Služba je navržena pro online použití přes webové rozhraní a k samotnému biometrickému podpisu (a celkové administraci) je možné použít pouze jeden přístroj (například specifikovaný tablet) s podpisovým perem. Sign+ umožňuje zásadní zrychlení a zefektivnění správy dokumentů a jejich podepisování cílovým klientem a to především díky té skutečnosti, že všechny dokumenty jsou zde vedeny, zasílány a podepisovány výhradně v elektronické podobě (dokument je připraven k další operativě bezprostředně po jeho podpisu).

Tento způsob užití služby rovněž umožňuje podrobný monitoring oběhu jednotlivých dokumentů a zabezpečení v nich uložených informací (zejména ve srovnání s dnes běžně používanou papírovou formou). Významnou výhodou této služby je rychlost jejího poskytnutí (v řádu dnů) a rovněž nízké pořizovací náklady.

Služba Sign+ byla zvolena časopisem Computer World IT produktem roku 2015.

Datum vytvoření: 15/09/2015
Tibor Hrušecký - Business Development Manager, TurboConsult, s.r.o.

invest summit

ZK2023 cena veřejnosti

ZK2023 cena podnikatelů

Komentáře komentáře
Začátek roku ve znamení stagnace Ekonomiku držela při zemi, už podle očekávání, především spotřeba domácností brz... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
Česká národní banka drží sazby stabilní, jestřábí hlasy sílí Za rozhodnutím stála nová prognóza centrální banky, která počítá s rychlejším rů... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
Jestřábí hlasy z ČNB nabírají na síle Z pohledu toho, jak dlouho by mohly sazby setrvat na současných 7 %, se v minulé... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko