Přejít k hlavnímu obsahu
Sekce dohledu II ČNB má od ledna 2017 nového náměstka ředitele a nové vedení dvou odborů
Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 8. prosince 2016 rozhodla s účinností od 1. ledna 2017 o zařazení Ing. Jana Sušického, Ph.D., ACCA, na vedoucí místo náměstka ředitele sekce dohledu II, Ing. Vladislava Jetenského, CIA, FCCA, na vedoucí místo ředitele odboru dohledu systémově méně významných institucí finančního trhu sekce dohledu II a Ing. Markéty Svatošové, MSc., na vedoucí místo ředitelky odboru ochrany spotřebitele sekce dohledu II.

Ing. Jan Sušický, Ph.D., ACCA (39) absolvoval magisterské studium na Podnikohospodářské fakultě VŠE v Praze, postgraduální studium podnikové ekonomiky na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze a publikoval řadu ekonomických odborných článků. Je členem a držitelem titulu účetní expert Komory certifikovaných účetních a dále členem a držitelem mezinárodní kvalifikace ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). V ČNB pracuje od roku 2004. Naposledy zastával místo ředitele odboru dohledu nad drobnými distributory na finančním trhu sekce dohledu II. Předtím zastával místo ředitele samostatného odboru dohledu nad drobnými distributory finančních produktů. Před nástupem do ČNB pracoval v oddělení auditu ve společnosti Deloitte Audit s.r.o. a v dohledu nad kapitálovým trhem Komise pro cenné papíry. Hovoří plynně anglicky a má pokročilou znalost německého jazyka.

Ing. Vladislav Jetenský, CIA, FCCA (39) absolvoval magisterské studium na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze. V rámci prohlubování kvalifikace absolvoval dále kurzy CIA, FCCA a PRINCE 2. Po studiích pracoval převážně jako vedoucí pracovních týmů v různých finančních institucích. V současnosti působí na pozici Manager v poradenské společnosti Ernst & Young Advisory. Hovoří plynně anglicky.

Ing. Markéta Svatošová, MSc. (48) absolvovala magisterské studium na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze a dále Nottingham Trend University v Brně (MSc.). Před svým nástupem do ČNB pracovala na vedoucích pracovních pozicích v několika bankách. V roce 2002 nastoupila do ČNB, kde od roku 2008 zastávala post vedoucí referátu dohledu na dálku a zástupkyně ředitelky samostatného odboru ochrany spotřebitele. Od 1. července 2016 je bankovní radou ČNB pověřena řízením odboru ochrany spotřebitele sekce dohledu II. Hovoří plynně anglicky.

Datum vytvoření: 12/12/2016

DORA

Komentáře komentáře
O francouzských volbách, udržitelnosti dluhu a roli ECB Trhy obecně nemají rády nejistotu, a ta je ve spojitosti s výsledkem parlamentní... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko
Americká centrální banka spoluurčuje vývoj českých hypoték Toto oživování ale bylo výrazně pomalejší než v dubnu, kdy onen převis přesáhl 2... Michal Skořepa, ekonom České spořitelny
Profile picture for user Michal Skořepa
Inflace v květnu zpomalila Oproti dubnu ceny stagnovaly, jelikož cenové pohyby řady položek se vykompenzova... Jakub Seidler, hlavní ekonom ČBA
Profile picture for user seidler