Jak se AML legislativa dotýká předplacených karet?

Od 1. ledna tohoto roku je účinná novela zákona o praní špinavých peněz. Ta sama o sobě podmínky pro předplacené karty nemění. Nicméně její česká transpozice omezuje dosud existující režim zjednodušené kontroly klienta a tím i možnosti využívání předplacených karet s režimem zjednodušené kontroly klienta.

Podle novely zákona nemá vydavatel karty povinnost identifikovat klienta v případě:

  • elektronických peněz uchovávaných na médiu, které nelze dobíjet, pokud nejvyšší uchovávaná částka nepřekročí 250 eur, nebo 500 eur, jde-li o elektronické peníze, které mohou být použity pouze k provedení vnitrostátní platební transakce,
  • elektronických peněz uchovávaných na médiu, které lze dobíjet, pokud může být použito pouze k provedení vnitrostátní platební transakce a celkový měsíční limit pro odchozí platby a současně i nejvyšší uchovávaná částka nepřesahuje 250 eur,
  • platebních služeb poskytovaných prostřednictvím veřejné mobilní telefonní sítě jinak než s využitím elektronických peněz, pokud hodnota jednotlivé transakce nepřesáhne 250 eur a současně celkový limit plateb realizovaných z jednoho telefonního čísla pro kalendářní rok nepřesahuje 2500 eur.

Většina programů anonymních karet v Česku toto již reflektovala. Limity na anonymních kartách byly omezeny a identita zákazníků je proaktivně ověřována pro otevření neomezené funkčnosti platební karty. V tom kontextu je důležité nezaměňovat anonymní (není známa identita držitele karty) a nepersonalizované karty (na kartě není uvedeno jméno držitele). Na druhý případ se limity výše nevztahují v případě, že je identita držitele známá. V současné chvíli se vedou diskuse s vydavateli karet o tom, jak učinit proces ověření identity (tzv. KYC) co nejjednodušší a nejpříjemnější pro jednotlivé držitele.

Jaký má toto dopad na fungování předplacených karet v ČR?

Anonymní předplacené karty byly populární zejména v době svého startu. „Dovolím si odhadnout, že v prvních měsících fungování byl podíl plně ověřených uživatelů relativně malý. S postupným vývojem v segmentu předplacených karet se však situace zásadně měnila. Část držitelů své karty zakoupené primárně za účelem anonymity registrovala, aby rozšířili možnosti jejich využití. Pro pocit bezpečí jim plně postačoval fakt, že karta není propojena s jejich běžným účtem a není na ní uvedeno jméno držitele.“ říká Michal Čarný, Business Development Manager pro ČR, SR a Rakousko, Mastercard. Současně se také výrazně rozšířila paleta řešení využívajících předplacené karty. Jako dobrý příklad můžeme uvést třeba využití předplacených karet nahrazujících tradiční papírové stravenky. Tyto karty jsou poskytovány zaměstnancům firem a již od samého počátku je tak identita jejich držitelů plně ověřena. I před zavedením regulace tedy bylo zřejmé, že budoucnost mají primárně ověřené karty.

Dnes propozice plně anonymní předplacené karty příliš atraktivní není. Předplacené karty se uplatňují spíše ve specifických odvětvích jako například výše zmíněné stravenkové karty, karty pro děti a mladistvé, městské karty, karty pro jednoduchou správu firemních financí, věrnostní a dárkové karty, karty zaměstnaneckých benefitů či karty, které umožňují transparentní financování nákupu (nakoupím hned a platbu řeším až později po vyzkoušení zboží), a to s několika výjimkami zejména ve formě využívající ověřenou identitu držitele.

Jak se bude AML legislativa ve vztahu k předplaceným kartám vyvíjet dále?

V současné době evropské instituce diskutují o tzv. směrnici AML 5 (týkající se boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu). Tato novela by se měla zaměřovat nejen na předplacené karty, ale také na dosažení celkově větší transparence. Směrnice řeší pouze anonymní předplacené karty (a nikoliv karty, kde je identita držitele známá) a diskutují se například následující omezení:

Snížení limitu na nedobíjitelné karty na cca 150 eur s možností výběru v hotovosti max do 50 eur. Mastercard jde v rámci svých pravidel nad rámec této směrnice již nyní a výběry hotovosti u zcela anonymních karet neumožňuje. Diskuse na téma omezení využitelnosti těchto karet v e-commerce. Dle Mastercard k tomu v tuto chvíli neexistuje žádný logický důvod. Acquireři budou povinní akceptovat jen platby takovými anonymními předplacenými kartami, které byly vydané v zemích s bezpečnostními pravidly na úrovni těch v EU.

Mastercard v tuto chvíli úzce spolupracuje s evropskými institucemi a členskými státy na definici pravidel, která dávají smysl, adresují obavy jednotlivých států, ale současně neomezují legitimní využívání karet.

 

-- Redakce
Datum vytvoření: Čtvrtek, 4. Leden 2018

Obchodní válka 3.0. – co čekat v tomto týdnu?

Obchodní válka mezi Čínou a USA je v plném proudu. Na konci uplynulého týdne nejprve Čína...

Jan Bureš
Hlavní ekonom Patria Finance

Inflace dodává ECB argument k akci

V ECB v tento čas nejspíše vrcholí práce na přípravě podzimního překvapení, jehož cílem má být...

Petr Dufek
Makroekonom
ČSOB

ECB chce trhy v září překvapit, spadnou španělské výnosy pod nulu?

Recese je výraz skloňovaný doslova na každém kroku. Po slabých číslech z Německa a z Číny zažily...

Jan Bureš
Hlavní ekonom Patria Finance