Přejít k hlavnímu obsahu
Plnění státního rozpočtu ČR za leden až duben 2019
K 30. 4. 2019 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 470,9 mld. Kč, celkové výdaje 500,6 mld. Kč a schodek hospodaření 29,7 mld. Kč (na konci dubna 2018 byl vykázán přebytek 0,8 mld. Kč).

Meziroční srovnání negativně ovlivňuje fakt, že v průběhu prvních čtyř měsíců roku 2018 získal státní rozpočet mimořádně prostředky ve výši 20,7 mld. Kč, které představovaly část závěrečných plateb vztahujících se k programovému období 2007–2013. Po očištění od prostředků z Evropské unie došlo k meziročnímu zhoršení schodku z 21,7 mld. Kč na 27,2 mld. Kč, tedy pouze o 5,4 mld. Kč.

Kromě tohoto mimořádného vlivu jsou důvody meziročního vývoje dány vyšší schopností realizovat společné programy Evropské unie a České republiky, kdy výdaje na tyto programy zatím dosáhly 41,3 mld. Kč (meziročně o 40 % více) a také předfinancováním řady výdajů plánovaných na celý rok 2019 již v první třetině roku.

Například transfery státním fondům byly vyplaceny z více než 54 %, příspěvkovým organizacím (dotace vysokým školám, podpora vědy výzkumu a inovací) směřovalo cca 52 % letošního rozpočtu a plánované neinvestiční transfery neziskovým organizacím byly vyplaceny z více než 46 %. Do rozpočtu Evropské unie bylo letos odvedeno bezmála 46 % plánované částky, tedy meziročně o 6,8 mld. Kč více.

Pozitivně naopak působí nárůst většiny daňových titulů, zejména dubnový nárůst inkasa DPH o 9 %, růst inkasa daně z příjmů právnických osob i výrazný meziroční růst daně z příjmů fyzických osob.

Nejvýraznější vlivy na straně příjmů

Nejdynamičtěji rostoucími daňovými příjmy byla daň z příjmů fyzických osob placená plátci, jejíž 13,6% tempo spolu s 8,3% růstem příspěvků z pojistného na sociální zabezpečení zvýšily příjmy státního rozpočtu meziročně o 18,7 mld. Kč.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky je v důsledku vratek v dubnu vždy záporné, meziroční příspěvek proto činil -1 mld. Kč. Inkaso daně z přidané hodnoty, zatížené jednorázovými efekty z ledna a února tohoto roku (nižší počet pracovních dní ovlivňující zejména inkaso daně ze služeb, vrácení nadměrných odpočtů z minulého roku, stejně jako obecně nižší objem zadržovaných nadměrných odpočtů v důsledku efektivnější kontrolní činnosti finanční správy) rostlo meziročně za březen a duben 10% tempem. Celkové inkaso je tak od počátku roku o 2,2 mld. Kč vyšší.

Další daní s přechodnými efekty byla spotřební daň z tabákových výrobků, u které poklesl výběr v lednu a únoru, jelikož se výrobci tabákových výrobků z důvodu zavedení nového typu značení tabákových výrobků předzásobili tabákovými nálepkami už v minulém roce. Ačkoliv inkaso této daně v průběhu března a dubna meziročně vzrostlo o 0,3 mld. Kč, za první třetinu roku se zatím vybralo o 1,4 mld. Kč méně.

U daně z příjmů právnických osob je klíčové vždy inkaso v posledním měsíci daného čtvrtletí, proto plnění této daně zatím dosáhlo jen 23,9 %. Meziroční zvýšení příjmu za leden až duben o 5,6 % téměř odpovídá plánovanému růstu o 5,9 %. Nedaňové a kapitálové příjmy byly meziročně vyšší o 7,1 mld. Kč, z čehož ovšem příjmy z prostředků Evropské unie a finančních mechanismů snižovaly inkaso o 13,3 mld. Kč.

Nejvýraznější vlivy na straně výdajů

Sociální dávky se vyvíjejí v souladu se schváleným rozpočtem, podobně jako výdaje na platy. Na druhou stranu byla v první třetině roku předfinancována již velká část transferů plánovaných na celý rok 2019. Například neinvestiční transfery státním fondům (hlavně Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na společnou zemědělskou politiku) byly vyplaceny z více než 54 % plánu, příspěvkovým organizacím (dotace vysokým školám, podpora vědy výzkumu a inovací) směřovalo okolo 52 % letošního rozpočtu a neinvestiční transfery neziskovým organizacím byly vyplaceny z více než 46 %. Do rozpočtu Evropské unie bylo letos odvedeno bezmála 46 % plánované částky, tedy meziročně o 6,8 mld. Kč více. Saldo je rovněž každoročně v dubnu zhoršeno jednorázovou celoroční výplatou státního příspěvku na stavební spoření, která letos činila 3,9 mld. Kč.

Z kapitálových transferů převedl státní rozpočet od ledna do konce dubna téměř 57 % rozpočtu transferů územním samosprávným celkům a více než 55 % plánovaných investičních transferů podnikatelským subjektům. Vyšší čerpání kapitálových výdajů u vlastních investic státního rozpočtu a státních fondů je plánováno ve druhé polovině roku.

 

Datum vytvoření: 03/05/2019

VSFS

komentáře
Měnové války naruby Palebná síla SNB je opravdu obrovská - disponuje téměř jedním biliónem eur deviz... Jan Čermák Analytik a ekonom ČSOB
Profile picture for user Jan Čermák
Aleš Michl novým guvernérem ČNB - začíná „holubičí rotace“? Jmenování Aleše Michla signalizuje, že současný guvernér Rusnok u prezidenta neu... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
Česká ekonomika před invazí ještě rostla, na brzdu šlápne v průběhu jara a léta V Česku nás v posledních týdnech měsíční čísla z průmyslu a z maloobchodu spíše ... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
nepřehlédněte