Přejít k hlavnímu obsahu
Plnění státního rozpočtu ČR za leden až duben 2019
K 30. 4. 2019 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 470,9 mld. Kč, celkové výdaje 500,6 mld. Kč a schodek hospodaření 29,7 mld. Kč (na konci dubna 2018 byl vykázán přebytek 0,8 mld. Kč).

Meziroční srovnání negativně ovlivňuje fakt, že v průběhu prvních čtyř měsíců roku 2018 získal státní rozpočet mimořádně prostředky ve výši 20,7 mld. Kč, které představovaly část závěrečných plateb vztahujících se k programovému období 2007–2013. Po očištění od prostředků z Evropské unie došlo k meziročnímu zhoršení schodku z 21,7 mld. Kč na 27,2 mld. Kč, tedy pouze o 5,4 mld. Kč.

Kromě tohoto mimořádného vlivu jsou důvody meziročního vývoje dány vyšší schopností realizovat společné programy Evropské unie a České republiky, kdy výdaje na tyto programy zatím dosáhly 41,3 mld. Kč (meziročně o 40 % více) a také předfinancováním řady výdajů plánovaných na celý rok 2019 již v první třetině roku.

Například transfery státním fondům byly vyplaceny z více než 54 %, příspěvkovým organizacím (dotace vysokým školám, podpora vědy výzkumu a inovací) směřovalo cca 52 % letošního rozpočtu a plánované neinvestiční transfery neziskovým organizacím byly vyplaceny z více než 46 %. Do rozpočtu Evropské unie bylo letos odvedeno bezmála 46 % plánované částky, tedy meziročně o 6,8 mld. Kč více.

Pozitivně naopak působí nárůst většiny daňových titulů, zejména dubnový nárůst inkasa DPH o 9 %, růst inkasa daně z příjmů právnických osob i výrazný meziroční růst daně z příjmů fyzických osob.

Nejvýraznější vlivy na straně příjmů

Nejdynamičtěji rostoucími daňovými příjmy byla daň z příjmů fyzických osob placená plátci, jejíž 13,6% tempo spolu s 8,3% růstem příspěvků z pojistného na sociální zabezpečení zvýšily příjmy státního rozpočtu meziročně o 18,7 mld. Kč.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky je v důsledku vratek v dubnu vždy záporné, meziroční příspěvek proto činil -1 mld. Kč. Inkaso daně z přidané hodnoty, zatížené jednorázovými efekty z ledna a února tohoto roku (nižší počet pracovních dní ovlivňující zejména inkaso daně ze služeb, vrácení nadměrných odpočtů z minulého roku, stejně jako obecně nižší objem zadržovaných nadměrných odpočtů v důsledku efektivnější kontrolní činnosti finanční správy) rostlo meziročně za březen a duben 10% tempem. Celkové inkaso je tak od počátku roku o 2,2 mld. Kč vyšší.

Další daní s přechodnými efekty byla spotřební daň z tabákových výrobků, u které poklesl výběr v lednu a únoru, jelikož se výrobci tabákových výrobků z důvodu zavedení nového typu značení tabákových výrobků předzásobili tabákovými nálepkami už v minulém roce. Ačkoliv inkaso této daně v průběhu března a dubna meziročně vzrostlo o 0,3 mld. Kč, za první třetinu roku se zatím vybralo o 1,4 mld. Kč méně.

U daně z příjmů právnických osob je klíčové vždy inkaso v posledním měsíci daného čtvrtletí, proto plnění této daně zatím dosáhlo jen 23,9 %. Meziroční zvýšení příjmu za leden až duben o 5,6 % téměř odpovídá plánovanému růstu o 5,9 %. Nedaňové a kapitálové příjmy byly meziročně vyšší o 7,1 mld. Kč, z čehož ovšem příjmy z prostředků Evropské unie a finančních mechanismů snižovaly inkaso o 13,3 mld. Kč.

Nejvýraznější vlivy na straně výdajů

Sociální dávky se vyvíjejí v souladu se schváleným rozpočtem, podobně jako výdaje na platy. Na druhou stranu byla v první třetině roku předfinancována již velká část transferů plánovaných na celý rok 2019. Například neinvestiční transfery státním fondům (hlavně Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na společnou zemědělskou politiku) byly vyplaceny z více než 54 % plánu, příspěvkovým organizacím (dotace vysokým školám, podpora vědy výzkumu a inovací) směřovalo okolo 52 % letošního rozpočtu a neinvestiční transfery neziskovým organizacím byly vyplaceny z více než 46 %. Do rozpočtu Evropské unie bylo letos odvedeno bezmála 46 % plánované částky, tedy meziročně o 6,8 mld. Kč více. Saldo je rovněž každoročně v dubnu zhoršeno jednorázovou celoroční výplatou státního příspěvku na stavební spoření, která letos činila 3,9 mld. Kč.

Z kapitálových transferů převedl státní rozpočet od ledna do konce dubna téměř 57 % rozpočtu transferů územním samosprávným celkům a více než 55 % plánovaných investičních transferů podnikatelským subjektům. Vyšší čerpání kapitálových výdajů u vlastních investic státního rozpočtu a státních fondů je plánováno ve druhé polovině roku.

 

Datum vytvoření: 03/05/2019

ZK_cena podnikatelů

Komentáře komentáře
Česká „nároková“ ekonomika, aneb každý natahuje ruku Pondělní protesty zemědělců zase připomněly, jak mohutně jsou na dotacích závisl... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko
Inflace blízko cíle ČNB – koruna trpí V lednu se zvýšily ceny především energií, tedy elektřiny a zemního plynu. Zafun... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
ČNB patří k největším pesimistům na trhu, bude mít opět pravdu? V únoru ČNB pokračuje s revizemi směrem dolů dál a snížila svůj odhad růstu pro ... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš