Přejít k hlavnímu obsahu
Nabídka pojištění pro seniory se rozšiřuje
Od roku 1990 se každoročně 1. října slaví Mezinárodní den seniorů. Lidí ve věku 60 let a více přibývá v celém světě, včetně České republiky. Starobní penzi u nás nyní pobírá 2,4 milionu osob. Jde tedy o poměrně výraznou cílovou skupinu pro komerční subjekty, jež je však doposud stále spíše opomíjená. Pojišťovny jsou si vědomy lokálního demografického vývoje a postupně zařazují stále více krytí, která jsou určena také pro seniory. Ti bývali v minulosti často úderem šedesátého roku věku z pojistné ochrany vyloučeni. Přinášíme výčet krytí, která si lze v UNIQA pojišťovně sjednat i pro zralý věk.

Svět stárne

Složení světové populace se výrazně mění. V letech 1950 – 2010 se průměrná délka života zvýšila ze 48 let na 68 let. Populace ve věku 60 let a více se celosvětově blíží jedné miliardě osob. Předpokládá se, že počet seniorů v rozvojových zemích se do roku 2050 zdvojnásobí a v rozvinutých zemích bude představovat dvojnásobek počtu dětí.

Čtvrtina lidí v Česku je v penzi

Podle údajů České správy sociálního zabezpečení se loni vyplácelo v ČR celkem 3,5 milionu penzí. Podíl 2,4 milionu připadal na starobní formu důchodu. Stát vynakládá na tento účel bezmála 380 miliard korun. České ženy pobírají starobní penzi v průměru 28 let, muži 19 let. Ještě před čtyřiceti lety byla doba strávená v penzi poloviční. Roční přírůstek počtu penzistů se v posledních několika letech ztenčuje v souvislosti s prodlužováním věku odchodu do starobního důchodu, a také se změnami výpočtu předčasné penze. Ten se v posledních letech zpřísnil.

Průměrná výše penze byla koncem loňského roku 11.850 korun. Muži dostávají zhruba o pětinu více než ženy. Nejvíce starobních důchodců žije v Moravskoslezském, Jihomoravském, Středočeském kraji a v Praze. Nejvyšší penze pobírají Pražané (muži i ženy) a v těsném závěsu za nimi senioři v Moravskoslezském kraji. Ale pozor, pouze muži. Ženy ze severu Moravy mají naopak úplně nejnižší penze v celé republice. Asi 7,5 % všech starobních důchodců si může „užívat“ důchod vyšší než 15.000 korun (asi 180.000 osob).

Senioři u nás jsou stále aktivnější

Dnešní důchodci jsou zdravější a aktivnější, než byly jejich předchozí generace. Nejvíce lidí ve středním věku plánuje v penzi relaxovat především cestováním (přes 40 %; i když realita se pak blíží podle Eurostatu spíše 25 %), čtvrtina se chce rozvíjet a věnovat koníčkům. Více než polovina českých seniorů nad 65 let má svoji e-mailovou adresu, a skoro polovina navštěvuje alespoň občas Facebook. Pětina Čechů nad 65 let je denně na internetu, 600.000 důchodců na něm sleduje zpravodajství. Stále více starších lidí nakupuje on-line, protože je to pro ně pohodlnější. Univerzity třetího věku nestačí uspokojit všechny zájemce.

Pojištění pro seniory? Ano!

Toto jsou dostatečné argumenty pro to, aby populace 60+ zaujala obchodníky a poskytovatele služeb. Pojištění je specifickým oborem, protože se stoupajícím věkem řada rizik roste s ohledem na pohyblivost, zdravotní stav, pomalejší reakce apod. Na druhou stranu zralí Češi méně riskují a nepouštějí se zatím s takovou vervou do adrenalinových aktivit. S ohledem na zlepšující se kondici seniorů a také jejich sílící poptávku roste okruh krytí, která jsou vhodná i pro zákazníky ve vyšším věku.

Co nabízí UNIQA   

V portfoliu produktů UNIQA pojišťovny je nyní řada krytí, která jsou cíleně určena pro seniorský věk, anebo ho využijí více ročníky nad 50 let než ty mladší. S cestovním pojištěním UNIQA mohou cestovat senioři až do věku 80 let. Běžný tarif kryje rizika turistů do 65 let, starší osoby si musí připlatit, ale platí pro ně stejný rozsah krytí, jako pro populaci v produktivním věku. Vycestovat lze do celého světa.

U životního pojištění UNIQA nedávno prodloužila koncový věk pro trvání smlouvy na univerzální produkt DOMINO až na 80 let. V rámci připojištění vážných onemocnění jsou zahrnuty i některé diagnózy spojené s vyšším věkem, jako je Alzheimerova choroba (do 65 let). Řada organických duševních poruch je kryta rovněž v připojištění invalidity. Z připojištění dlouhodobé péče, do něhož lze vstoupit do 55 let, vyplácí UNIQA rovněž často plnění ve prospěch osob ve věku 60+ (horní věkové ohraničení připojištění je 70 let).

V rámci životního pojištění lze rovněž sjednat připojištění pro případ ztráty řidičského průkazu ze zdravotních důvodů, což hojně využívají profesionální řidiči 50+ pro případ, že by před důchodem museli kvůli nějakému handicapu s řízením skončit. V takovém případě jim UNIQA vyplácí měsíční rentu až 6.000 korun po dobu až 10 let.

Na trhu ojedinělá je speciální předdůchodová renta BALANCE. Reaguje na situaci, kdy populace odchází do důchodu ve stále vyšším věku, přičemž během posledních produktivních let je člověk nejvíce ohrožen nezaměstnaností, invaliditou nebo prostě jen tím, že už není schopen vykonávat dosavadní profesi nebo funkci. Odchod do předčasného důchodu je ale spojen s podstatným krácením penze, což si mnoho lidí nemůže dovolit.

Renta kryje výpadek: klient si platí k životnímu programu DOMINO připojištění na sjednanou roční pojistnou částku až 50.000 korun, kterou mu UNIQA vyplácí v posledních 5 letech před řádným nárokem na starobní penzi formou renty. Zákazník si může například najít snadnější profesi nebo si zkrátit úvazek, aniž by byl postižen výrazným propadem příjmu.

BALANCE reaguje i na dlouhodobou nezaměstnanost v posledních letech práce před důchodem: po skončení výplaty podpory poskytne UNIQA zákazníkovi jednorázovou platbu ve výši 100 % sjednané pojistné částky. Je-li klientovi během posledních 5 let před odchodem do penze přiznán invalidní důchod, obdrží od UNIQA troj- až sedminásobek pojistné částky podle rozsahu postižení.

V povinném ručení a v havarijním pojištění UNIQA mají osoby ve věku nad 55 let nejvýhodnější základní tarif pojistného. V něm je zohledněn fakt, že nehodovost a důsledky kolizí jsou v této věkové skupině v porovnání s ostatními nejpříznivější.

 

Datum vytvoření: 01/10/2018

linkedin

Komentáře komentáře
Česká ekonomika klesá výrazněji, sazby dolů již v prosinci? Znepokojivý je také pohled do struktury HDP - mezičtvrtletně padají prakticky vš... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
HDP ještě horší než původní odhad Propad hospodářství jasně ilustruje efekt vysoké inflace, která stále likviduje ... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
Pro aktivaci „Sahmova pravidla“ pro recesi v USA netřeba chodit daleko Samozřejmě, připomeneme-li si poslední tempo růstu HDP či dokonce říjnové maloob... Jan Čermák, analytik ČSOB
Profile picture for user Jan Čermák