Přejít k hlavnímu obsahu
Mladí si všímají kolísání koruny a dalších aktualit, v teorii tápou
Výkyvy kurzu koruny a další aktuální události z posledního roku pomohly studentům středních škol v orientaci v ekonomickém dění a vedly k prohloubení jejich znalostí v mezinárodní ekonomii a praktické hospodářské politice. V teoretických znalostech o dějinách ekonomického myšlení, makroekonomii a mikroekonomii studenti nadále tápou. V úrovni ekonomického vzdělání a finanční gramotnosti středoškoláků se tak odráží aktuální ekonomické dění a praktická hospodářská politika spíše než kvalitní výuka teoretických základů různých disciplín ekonomie na středních školách. Takové jsou hlavní závěry z analýzy výsledků školních a krajských kol druhého ročníku Ekonomické olympiády, která je největší celostátní soutěží ve znalostech z ekonomii a z financí pro středoškoláky v Česku.

Druhého ročníku tohoto unikátního projektu, kterou založila a pořádá nezisková organizace Institut ekonomického vzdělávání (INEV) a jejímž cílem je vyhledávat nejnadějnější budoucí ekonomy, se letos zúčastnilo přes 10 tisíc studentů z 235 škol napříč republikou. Finále Ekonomické olympiády, do něhož z krajských kol postoupilo 53 studentů, se uskuteční ve čtvrtek 21.6.2018 v České národní bance, která soutěž opětovně zaštiťuje.

„Jde o reaktivní získávání znalostí podle toho, co je ve společnosti aktuální a ,v kurzu’. Co chybí je aktivní podpora vzdělávání v teoretických základech ekonomie a oblastech jako mikroekonomie a finanční gramotnost, aby středoškoláci získali výbavu pro další studium, praxi ve finančním sektoru, průmyslových firmách či pro podnikatelskou kariéru,“ říká zakladatelka INEV a ředitelka Ekonomické olympiády Martina Bacíková. Celkově průměrná úspěšnost účastníků Ekonomické olympiády v odpovědích na testovací otázky v pěti tematických kategoriích byla 43 %. Jde o mírné zhoršení proti loňským 46%, na což jistě mělo vliv i to, že se soutěže letos zúčastnil více než dvojnásobný počet studentů než loni.

Nejlépe dopadli studenti gymnázií (54 %) a poté Obchodních akademií (47 %), ti z ostatních škol (především středních odborných škol) měli v průměru 43 % správných odpovědí. Typ školy má na úspěšnost studenta zřejmě větší vliv než ročník studia. Studenti gymnázií vykázali v průměru lepší výsledky než studenti o rok vyšších ročníků obchodních akademií. V průměru dopadli studenti nejlépe v mezinárodní ekonomii (úspěšnost 51 %) a v aktualitách a praktické hospodářské politice (51 %). Čeští studenti, velmi pravděpodobně i díky uvolnění kurzu po ukončení kurzového závazku ČNB, měli dobré znalosti o měnové politice. Naopak Slováci měli malé povědomí o tom, že je to Evropská centrální banka se sídlem ve Frankfurtu, a nikoli Národní banka Slovenska, kdo v zemi platící eurem stanovuje měnovou politiku.

Celkově středoškoláci z českých a slovenských škol dosáhli v průměru téměř stejné úspěšnosti. Slovenští středoškoláci si poradili lépe než jejich čeští vrstevníci zejména s otázkami z oblasti metodologie ekonomie a dějin ekonomického myšlení. Čeští studenti naopak předčili své slovenské protějšky v orientaci v aktuálním ekonomickém dění a znalostech praktické hospodářské politiky.

Ekonomickou olympiádu pořádá a odborně garantuje Institut ekonomického vzdělávání z.ú. (INEV) po záštitou České národní banky. Správní rada institutu se skládá z ekonomů z České národní banky a Vysoké školy ekonomické. Ekonomická olympiáda má k dispozici vysoce kvalifikované odborníky (autory úloh, lektory, konzultanty a organizační pracovníky) převážně z řad pedagogů, vědeckých pracovníků, odborníků z praxe a vysokoškolských studentů.

Komentáře k výsledkům Ekonomické olympiády 2018

Martina Bacíková, zakladatelka INEV a ředitelka Ekonomické olympiády

„Do úrovně znalostí středoškoláků se očividně promítá aktuální dění v domácí a světové ekonomice, o němž se referuje v médiích. Teoretické znalosti o metodologii, dějinách ekonomického myšlení, mikroekonomii a dalších neaktuálních otázkách jsou jejich hlavní slabinou. Jde o reaktivní získávání znalostí podle toho, co je ve společnosti aktuální a ,v kurzu‘. Co chybí je aktivní podpora vzdělávání v teoretických základech ekonomie a oblastech jako mikroekonomie a finanční gramotnost, aby středoškoláci získali výbavu pro další studium, praxi ve finančním sektoru, průmyslových firmách či pro podnikatelskou kariéru. Lepší znalosti o makroekonomických tématech jako HDP a zlepšení ve finanční gramotnosti nás těší, protože jsme na základě výsledků loňského premiérového ročníku Ekonomické olympiády na tyto oblasti dávali důraz při podpoře vzdělávání učitelů a studentů. Stejně tak se podle letošních výsledků zaměříme společně s učiteli na oblasti, ve kterých studenti nejvíce zaostávají, což jsou právě teoretické základy.“

Pavel Potužák, předseda správní rady INEV, přednášející na Vysoké škole ekonomické

„Ekonomie je považována za nejvíce vyspělou a pokročilou společenskou vědu. Jádrem ekonomické analýzy je přitom rozhodování subjektů na mezi, hranici, o dodatečné jednotce a také předpoklad, že jedinci reagují na ekonomické incentivy. Druhý ročník ekonomické olympiády snad alespoň hraničně, mezně, dodatečně přispěl k vytvoření dostatečných motivací, aby se ekonomické vzdělávání posunulo blíže skvělé výuce přírodních věd na středních školách. Snad vytvořil podněty k tomu, aby studenty přesvědčil, že studium ekonomie může být stejně tak užitečné, fascinující a obohacující jako bádání o velkém třesku, podstatě života na Zemi, či lidském mozku.  

Mojmír Hampl, člen správní rady INEV, viceguvernér ČNB

„Loňské dobrodružství prvního ročníku Ekonomické olympiády pro středoškoláky se letošním druhým ročníkem doufejme napořád mění na skvělou tradici. Tradici soutěže, jaká nemá zatím nejen v Česku, ale i v řadě jiných zemí obdoby. Soutěže, která má přilákat studentské zájemce ze všech koutů země a všech myslitelných specializací (a i jejich učitele) k ekonomii. Tedy k předmětu, který je při dobrém užívání velmi užitečný v dennodenním životě, přitom oproti jiným předmětům stále dosti opomíjený v běžných výukových programech. Druhý ročník ukázal, že hlad po tomto typu atraktivní soutěže roste a všechny naše výzkumy zároveň neochvějně potvrzují, že je „základního ekonomického vzdělání“ potřeba nejen stejně, ale dokonce stále více. Vzhůru do třetího ročníku!“

 

Datum vytvoření: 21/06/2018
-- Redakce

DORA

Komentáře komentáře
O francouzských volbách, udržitelnosti dluhu a roli ECB Trhy obecně nemají rády nejistotu, a ta je ve spojitosti s výsledkem parlamentní... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko
Americká centrální banka spoluurčuje vývoj českých hypoték Toto oživování ale bylo výrazně pomalejší než v dubnu, kdy onen převis přesáhl 2... Michal Skořepa, ekonom České spořitelny
Profile picture for user Michal Skořepa
Inflace v květnu zpomalila Oproti dubnu ceny stagnovaly, jelikož cenové pohyby řady položek se vykompenzova... Jakub Seidler, hlavní ekonom ČBA
Profile picture for user seidler