Přejít k hlavnímu obsahu
ČNB uvolnila limit DSTI a proticyklickou kapitálovou rezervu
Bankovní rada ČNB projednala na svém jednání vývoj domácího finančního sektoru a jeho odolnost vůči negativním událostem. Na základě informací rada pozastavila platnost limitu DSTI a snížila proticyklickou kapitálovou rezervu na 2,25 %.
cnb

Ukazatele LTV a DTI zůstávají v platnost. V praxi to znamená, že poměr úvěru k hodnotě nemovitosti nesmí přesáhnout 80 %, u žadatelů mladších 36 let to může být 90 %. Limit DTI, tedy poměr celkového dluhu k čistému ročnímu příjmu žadatele nesmí přesáhnout 8,5násobek respektive 9,5násobek. Limit DSTI se vztahoval na měsíční splátku dluhu k čistému měsíčnímu příjmu a platila pro něj hranice 45 %, respektive 50 %. Tato podmínka nyní odpadá.

„V době, kdy bojujeme se zvýšenou inflací, je nutné dodržovat přísné podmínky pro poskytování hypoték. Při vyšších úrokových sazbách však ukazatel DSTI není zapotřebí,“ uvedl guvernér ČNB Aleš Michl.

Banka v rámci Zprávy o finanční stabilitě projednala také výsledky zátěžových testů finančního systému. Ty ukázaly, že český finanční sektor je schopný ustát i silně nepříznivý vývoj.

„Bankovní sektor je dlouhodobě ve velmi dobré kondici. Ačkoliv přetrvávajícím rizikem zůstává další vývoj kvality úvěrového portfolia, jeho postupné zhoršování, pozorované v minulém roce, se na počátku tohoto roku zastavilo. To je pozitivní signál. Úvěrové ztráty jsou i nadále utlumené a ČNB proto věnuje velkou pozornost problematice jejich včasného a konzervativního zachycení v hospodaření bank,“ konstatoval ředitel sekce finanční stability ČNB Libor Holub.

„Výsledky zátěžových testů ukázaly, že jak v základním scénáři vývoje ekonomiky, tak v hypotetickém nepříznivém scénáři by bankovní sektor jako celek splnil regulatorní kapitálové požadavky,“ doplnil.

ČNB se na základě těchto informací rozhodla, že sníží proticyklickou kapitálovou rezervu o 25 bazických bodů na 2,25 %. Banky budou muset dodržovat novou hodnotu od
1. července 2023.

„Bankovní rada je připravena sazbu rezervy dále pozvolně snižovat, pokud i nadále uvidíme pokračování trendu přirozeného odeznívání cyklických rizik z bilancí bankovního sektoru. Při naplňování scénáře výrazného zhoršení ekonomické situace a vzniku neočekávaných úvěrových ztrát v domácím bankovním sektoru je bankovní rada připravena rezervu i zcela uvolnit. To by pak umožnilo jak pokrytí vzniklých ztrát, tak zajištění dostatečné kapitálové kapacity bank k úvěrování reálné ekonomiky,“ zdůraznila členka bankovní rady ČNB Karina Kubelková.

Zdroj: ČNB

Datum vytvoření: 01/06/2023

linkedin

Komentáře komentáře
V globální ekonomice narůstá protekcionismus. Jak razantně zareaguje Evropa? Nová cla ovlivní asi jen 4 % celkových čínských dovozů do Ameriky, proto není tř... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko
Přirozená reálná dlouhodobá úroková míra směřuje na sever Jen pro představu - např. forwardově počítaná reálná úroková míra „pět let za pě... Jan Čermák, analytik ČSOB
Profile picture for user Jan Čermák
Dubnové ceny výrobců zklidnily obavy ze zrychlení inflace Ceny služeb také meziměsíčně mírně rostly, stejně jako v minulém měsíci byl však... Jakub Seidler, hlavní ekonom ČBA
Profile picture for user seidler